Rejser

Gøteborg primo 2024

Nordens største havneby   Intro Navnet “Gøteborg” betyder helt enkelt “Göternes borg” – den borg, som skal beskytte Götaland. I nutiden ser Gøteborg ikke særlig borgagtig ud, måske med undtagelse af det fænomenale udsigtspunkt Skansen Kronan. Det ene af de tre fæstningsanlæg i Göteborg. Det massive fæstningstårn med meget tykke mure blev taget i brug […]

Gøteborg primo 2024 Read More »

Det maritime over og under vandet i Gøteborg

Søfartsmuseum og Akvarium   Vinteren 1867 var særlig slem ved Sverige. Tusindevis af mennesker døde af sult. For mange var der kun en vej: Udvandring. Det var opstartet i 1840´erne, men tog nu ekstra fart. På den tid var Sverige et fattigt land, underudviklet, udemokratisk og uden religionsfrihed. Amerika (USA) fremstod på daværende tidspunkt som

Det maritime over og under vandet i Gøteborg Read More »

Skagen og kunsten

Skagen Kunst Museum   Artistisk set var Skagens gyldne periode cirka 1880 til 1910, hvor malere og andet godtfolk kom til kulturmøder på Skagen. Her kom malere, forfattere, komponister og andre kulturpersonligheder. Hovedpersonerne var naturligvis malerne Ancher, Krøyer, Tuxen og kroejer Degn Brøndum, der stiftede Skagen Museum i 1908. Hver af kunstnerne skænkede betydelige samlinger

Skagen og kunsten Read More »

Skagen

Skagen   Danmarks nordligste by ligger ved sydøstsiden af Skagen Odde, der adskiller Kattegat og Skagerrak. Afstanden til Grenens spids er 4 km og til Frederikshavn 31 km. Skagens areal udgør 781 ha. Beliggenheden er naturlig for fiskeri og søfart, men – i sandhed – også for turisme i store dele af den mere lyse

Skagen Read More »

Frederikshavn

Frederikshavn   Med Strukturreformen i 2007 blev byen den nye fusionerede kommunes administrative center. Her bor ca. 40 procent af befolkningen. Frederikshavn er en af landets nyere købstæder, og byens udvikling skal ses som effekten af dens meget gunstige trafikale beliggenhed. Industri (skibsværfter især) samt fiskerierhverv og turismen har givet byen et væsentlig økonomisk rygstød.

Frederikshavn Read More »

Den nordlige spids af Danmark

  Blogejerens møde med Kattegat og Skagerrak Intro En sensommertur 2023 til Nordjylland med privatindkvartering i Frederikshavn bragte ikke bare fantastisk vejr, men også  fine indtryk fra såvel Frederikshavn, Sæby og Skagen. Førstnævnte Frederikshavn er på top-5 listen over mine danske yndlingsbyer og besøgt nogle gange over tid. Den er ikke kun en by, men

Den nordlige spids af Danmark Read More »

Sæby

Sæby Byen rummer et areal på 768 ha. Den ligger 48 km nordøst for Aalborg og 12 km syd for Frederikshavn, hvor Sæby Å i et slynget forløb når Kattegat. Navnet “Sæby” kendes fra efter 1456, hvor formen Sæby optræder. Navnet er sammensat af substantivet sø i den gammeldanske form sæ i betydningen “hav” og substantivet by, der

Sæby Read More »

Hundested og museet

Hundested Jeg er kommet med uregelmæssige tidsforløb i byen siden 1957.  Derved kan mine mange tilbagevendende besøg ikke undgå at smitte af på min holdning og sammenligninger. På et tidspunkt medio 1980´erne var det tæt på huskøb i byen, men omstændigheder trak en anden vej. Byen på den yderste vestre spids af kommunen Halsnæs (fusion

Hundested og museet Read More »

Det ambivalente museumsbesøg

Intro Hvorfor besøger man et museum, hvis indhold egentlig ikke har (ens store) interesse? Svaret ligger i dette indlægs øverste foto, der verbalt indrammet kunne lyde: “Nostalgi”. “Minder” kan være en blandet omgang, både vidunderlige og rædselsfulde og så alle mellemregningerne. In casu er der tale om et minde, hvis substans er positivt over middel.

Det ambivalente museumsbesøg Read More »