Sæby

Sæby

Byen rummer et areal på 768 ha. Den ligger 48 km nordøst for Aalborg og 12 km syd for Frederikshavn, hvor Sæby Å i et slynget forløb når Kattegat. Navnet “Sæby” kendes fra efter 1456, hvor formen Sæby optræder. Navnet er sammensat af substantivet  i den gammeldanske form i betydningen “hav” og substantivet by, der associerer med byens placering ved havet. Indbyggertallet udgør ca. 8.800.

Når man går rundt i den ældste del af byen, fornemmes fortiden i den grad. Byen fik købstadsprivilegier i 1524 og hvor 1500-tallet var en succes, var 1600-tallet det modsatte grundet en økonomiske krise, der fortsatte i 1700-tallet.

Sæby kirke er umulig at komme udenom, når byens kerne besøges. Den middelalderlige kirke er et besøg værd. Forskelligartet – tidsbestemt – bygningskunst præger den, ja helt op til vores tid i det 21. århundrede kan man opleve noget så sjældent som ophængte fladskærme (jf. foto), så kirkegængere i den meget langstrakte kirke kan følge gudstjenesternes ritualer, salmetekster og praktiske oplysninger.

I perioden 1850-1900 blev befolkningen mere end fordoblet. Senere, f.eks. i 1921 havde Sæby 2.276 indbyggere. Fiskeri var i mange år det dominerende erhverv, senere kom også agerbrug til som en faktor. I 1883 opdagedes en jernholdig kilde, der gav grobund for oprettelse af en kuranstalt og som følge heraf også gang i badestrandene med et tiltagende antal turister. Som i Skagen var også Sæby en magnet for digtere og malere.

Jernbanen Nørresundby-Sæby-Frederikshavn (1899-1968) var også medvirkende til fremgang (som i mange andre steder i DK). Ved en erhvervstælling i 1948 havde byen to maskinfabrikker, et skibsværft, en fiskekonservesfabrik, et svineslagteri og to bryggerier. Hertil kom videreudvikling af en egentlig ferieby og nogle feriekolonier.

I nutiden har især slagteriet Danish Crown A/S, maskinfabrikken SKIOLD A/S og A/S Sæby Fiske-Industri været erhvervsmæssigt dominerende. Desværre måtte byen opleve en nedlukning i april kvartal 2023 af slagteriet Danish Crown A/S. Det betød 800 arbejdspladser mindre i byen. Af dem er 692 NNF-medlemmer – mens resten blandt andet er smede, elektrikere og HK’ere. Nogle af de opsagte – ialt 275 – har i skrivende stund fået arbejde andetsteds og Ukraine-krigen betyder, at såfremt den nedlagte krudtfabrik i Elling genopstår, venter der beskæftigelsesmuligheder for en del af de fyrede.

Går man igennem byen i nutiden (2023), kan Algade og Strandgade fremvise byens ældste huse. Strandgade 2 blev genopført i 1675. Klostertorvet rummer byens ældste rådhus, opført i 1750 og i brug indtil 1848 (jf.foto nedenfor).

Grønne områder er også seværdige i byen. Byparken, Jernkilden og Fiskerstien langs Sæby Å, Nellemanns Have. Sidstnævnte har Nordeuropas største samling af paradisæbler og er i nutiden genskabt efter afdøde landinspektør Nic. Nellemanns oprindelige plan.

Afgjort en by, der er værd at gæste.

 

Links

https://saeby.dk/

https://www.enjoynordjylland.dk/kattegat/saeby

https://www.toppenafdanmark.dk/saeby

https://9300-saeby.dk/

https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/saeby

https://saebyavis.dk/

https://www.kystmuseet.dk/besoeg-os/kystmuseet-saeby/herregaardsmuseet-saebygaard

https://www.kystmuseet.dk/besoeg-os/kystmuseet-saeby

https://www.havneguide.dk/havn/saeby-havn

https://saebyhavn.frederikshavn.dk/kort-og-faciliteter/kort-over-saeby-havn/

https://friluftsraadet.dk/files/media/document/kloeverstier-saeby-dansk.pdf

Primær kilde

TrapDanmark – Frederikshavn Kommune

Navigation

Den nordlige spids – DK: https://hulegaard.dk/den-nordlige-spids-af-danmark/

Frederikshavn: https://hulegaard.dk/frederikshavn/

Skagen: https://hulegaard.dk/skagen/

Skagen og kunst: https://hulegaard.dk/skagen-og-kunsten/

DEL SIDEN

6 kommentarer til “Sæby”

 1. I sæby er jeg næsten på hjemmebane, så det var interessant at læse om dine indtryk fra den lille by. Uden for sæsonen er den (meget) stille, men der er stadig atmosfære i gaderne med gamle bindingsværkhuse og stokroser.
  Til listen over seværdige ting kan bl.a. tilføjes bymuseet (Kystmuseet) og Herregårdsmuseet Sæbygaard. Sidstnævnte har dog kun åbent i højsæsonen. Nå ja, og så er der stranden nord for byen, hvor man kan bade eller gå tur på promenaden.

  1. @Eric: Du er jo i sandhed Sæby-ekspert. Jeg takker for additioner, der er tilføjet. Det blev jo kun til et par timer i byen, som du og fruen har gæstet mange gange.

 2. Smuk og speciel kirke, samt gamle bygninger, gør Sæby til et oplagt besøgsmål, når jeg på et tidspunkt skal besøge Voergaard Slot, som kun ligger 17 km fra Sæby. Jeg kender også mest til Sæby pga. lukningen af slagteriet. Godt at så mange medarbejdere har fundet nyt arbejde, og som du skriver er der vel mange nye job på den kommende ammunitionsfabrik, nær Aalbæk hvor jeg overnattede et par dage sidste år.

  1. @Per Jan: Jeg kan varmt anbefale et besøg i den nordjyske by. Det blev kun til et par timer for mig/os, men absolut gode indtryk.

 3. Denne beskrivelse af Sæby giver appetit på sight seeing. Kirken ser meget smuk ud indvendig – trods fladskærmen! 🙂 – og der er kalkmalerier, som fanger interessen.
  Kirken, som den stå på billederne, er så typisk dansk kirke, hvidkalket, kamgavle, skib og lavere våbenhus, at jeg kom til at spekulere på om alle middelalderkirker var i den stil, eller om det faktisk er tilbygninger og ombygninger som du nævner, der er endt med den traditionelle form og stil.
  Det gamle rådhus er en perle.

  En bekendt her i kommunen, Gerda Greve, havde som 50+ årig uddannet sig til historiker og søgte job, men fik at vide at hun da bare kunne gå på pension – det blev hun godt nok knotten over! med rette! og søgte og fik et étårsjob som museums-medarbejder i Sæby, med opgave at skrive noget af byens historie.
  (Tilgiv hvis “historien” er upræcis, det er skrevet efter hukommelsen).
  Det var første gang jeg blev bekendt med at Sæby er en købstad og at der var et pulserende liv.

  Det er ærgeligt at det ikke kan betale sig at have store virksomheder som Crown i et bysamfund, som jo naturnødvendigt må have noget at leve af.

  1. @DAX: Sæby var en debut for mig. Et x timers besøg, der gav nogle indtryk. Især fandt jeg kirken ret interessant. Som antydet i teksten er der – iflg. Frederikshavns driftige borgmester Birgit Hansen (f. i Voldstrup v. Sæby) – muligheder for omskoling og stillingsbesættelser på “krudtfabrikken i Elling” (tæt på Fr.hvn.), ifald den genåbner.

   Vores fælles og fortræffelige blogkollega Eric Bentzen kommer ofte med sin hustru i Sæby og har flere gange beskrevet det på sin blog.

Kommentar til indlæg:

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

83 + = 90