Finalen i Fuengirola, planlagt 2021/2022

Finalen i Fuengirola

MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER:

Den kendte 83-årige og stadig aktive kulturpersonlighed Niels Bang bliver pludseligt bortført i forbindelse med en let personpåkørsel en mørk novemberaften i 2018 ved Grønningen i den københavnske bydel Østerbro. Sagen henlægges senere som uafklaret.

Fire personer, der i en fortid har haft Niels Bang som lærer på deres skole, kender via deres aktive medvirken til den egentlige sandhed om bortførelsen og ikke mindst motivet.

Den ene er den 73-årige antikvarboghandler Edgar Halk, der nogle år senere gør status over sit hidtidige utraditionelle liv. Hans selvvalgte private liv i form af en single tilværelse har indeholdt adskillige afvekslende og utraditionelle oplevelser. I det professionelle liv er en boghandlerkarriere i København sent i livet udskiftet med et ejerskab af en antikvarboghandel i Odense. Tiden er nu inde til også at afvikle forretningen og nyde den totale selvvalgte frihed.

Drengeårene som elev på det nu nedlagte kostskole Det Kongelige Opfostringshus sidder dybt i ham. Det gør den også for de tre andre nulevende skolekammerater, som han stadig har mere eller mindre nær kontakt til. De senere års rejseliv, især til bogmesser, har yderligere skabt nære relationer, ikke bare faglige, men også personlige, især med en norsk antikvarboghandler og sent i livet med en svensk diplomat. Endelig har et kort forhold omkring årtusindeskiftet bragt ham en ung voksen søn og et kort gensyn med moderen.

Disse i alt syv nære personer, fordelt med fem i Danmark og en fra de to andre skandinaviske lande Norge og Sverige er tilsyneladende alle helt almindelige mennesker. Alligevel har de fleste af dem levet eller stadig lever i skyggesider af et såkaldt ”normalt liv”, som det opfattes af et vestligt retssamfund. Det skyldes ikke bare deres respektive tidligere professionelle liv, men også tilkomne dagsordener i deres private liv hovedsagelig med tråde til forrige århundredes kontakter og oplevelser.

I disse personlige krydsfelter er der især to personer, der hver på sin måde ændrer hans nøje tilrettelagte otium.

Planlagt udgivet 2021/2022

Finalen i Fuengirola, planlagt 2021/2022

FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER
Planlagt udgivet 2021/2022

DEL SIDEN