Finalen i Fuengirola

MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER:

Den kendte 83-årige og stadig aktive kulturpersonlighed Niels Bang bliver pludseligt bortført i forbindelse med en let personpåkørsel en mørk novemberaften i 2018 ved Grønningen i den københavnske indre by. Niels Bang forsvinder derefter og den efterfølgende eftersøgning må senere henlægges af Københavns Politi som uafklaret.

Fire personer, der alle i en fortid på den nedlagte kostskole Det Kongelige Opfostringshus har haft Niels Bang som dansklærer, kender via deres aktive medvirken til den egentlige sandhed om bortførelsen og ikke mindst motivet.

Den ene er den 70+ årige antikvarboghandler Edgar Halk, der nogle år senere gør status over sit hidtidige utraditionelle liv. Hans selvvalgte single tilværelse har indeholdt adskillige afvekslende og utraditionelle oplevelser. I det professionelle liv er en boghandlerkarriere i København i de yngre år sent i livet udskiftet med et ejerskab af en antikvarboghandel i Odense. Tiden er nu inde til også at afvikle forretningen og nyde den totale selvvalgte frihed.

Drengeårene som elev på den nu nedlagte kostskole Det Kongelige Opfostringshus sidder dybt i ham. Det gør den også for de tre andre nulevende skolekammerater, som han stadig har mere eller mindre nær kontakt til. De senere års rejseliv, især til bogmesser, har yderligere skabt nære relationer, ikke bare faglige, men også personlige.

Sent i livet opnås også en nær kontakt med en tidligere svensk professor, der i sit professionelle liv har været tilknyttet til Lunds universitet og den svenske militære efterretningstjeneste. Denne person har ligeledes haft et anstrengt forhold til afdøde Niels Bang, der skyldes fælles hændelser i deres privatliv.

De forskelligartede relationer med nævnte personkreds afføder begivenheder i skyggesider af et såkaldt ”normalt liv”, som begrebet opfattes i et vestligt retssamfund. Det skyldes hovedsagelig både professionelle og personlige tråde til forrige århundredes kontakter og oplevelser.

Handlingen foregår såvel i Skandinavien som på kendte turistområder på det spanske fastland.

Planlagt udgivet 2023

Finalen i Fuengirola, planlagt 2023

FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER
Planlagt udgivet 2023

DEL SIDEN