Gøteborg primo 2024

Nordens største havneby

 

Intro

Navnet “Gøteborg” betyder helt enkelt “Göternes borg” – den borg, som skal beskytte Götaland. I nutiden ser Gøteborg ikke særlig borgagtig ud, måske med undtagelse af det fænomenale udsigtspunkt Skansen Kronan. Det ene af de tre fæstningsanlæg i Göteborg. Det massive fæstningstårn med meget tykke mure blev taget i brug i 1698. Anlægget har dog aldrig været brugt militært, og i begyndelsen af 1800-tallet blev det og dets 23 kanoner taget ud af brug.

Siden da har det været brugt som både fængsel, som midlertidigt opholdssted, når der var boligmangel og i nogle år som militærmuseum, i dag kan man leje stedet og holde fest i tårnet. Der er en del trappetrin op til fæstningstårnet, og stedet er bestemt ikke velegnet at besøge, hvis man går dårligt.

Når man først får kæmpet sig herop, belønnes man med den flotte udsigt ud over Göteborg.  Blogejeren gik hele vejen op ad Risåberget . Konditionen var okay og udsigten var langt mere end okay denne frostkolde og klare januardag ann0 2024.

Skulle dette interessante (og motionsprægede) besøg på Kronan ikke være nok, findes andre muligheder:

Götheborgsutkiken, Landart – Nuet (Norra Hisingen) – Masthuggskyrkan – Ramberget – Skanset Lejonet – Slottsskogsobservatoriet og Slottsskogens Vattentorn.

I grundplan findes også talrige parker, især bør nævnes Göteborgs Botaniska Trädgård, Hisingsparken (Gøteborgs største), Keillers Park og Kungsparken.

Faktuelt bor der i Gøteborg:

Byområdet 607 822 (2020)
– Areal 233,86 km²
– Befolkningstæthed 2 599 pr. km²
Metroregion 1 049 592 (2021)

Byens puls giver indtryk af en større by. Jeg oplevede den første gang i sommeren 1968, også den gang var der puls. Skibsværfter, industri, Volvo etc. har medvirket over årtier, dog med en kraftig – midlertidig – nedgang, da skibsværfterne måtte lukke i anden halvdel af forrige århundrede grundet konkurrencen fra asiatiske værfter (=Kina, Japan, Sydkorea især).

Puls var der også i den grad over byen i 2023.  To jubilæer blev markeret. Først og fremmest byens 400 års jubilæum. Dernæst den store oplevelsespark Liseberg, der kunne fejre 100 års nærvær i Gøteborg.

Nuværende puls

Jeg har gæstet byen en håndfuld gange siden 1968 og har fulgt udviklingen fra gammel industri- og havneby til nutidens teknologiske og kulturelle fyrtårn i Vestsverige. Der er rigelig med seværdigheder til ugers botanisering.

Gøteborg rummer udover sin uafviselige maritime charme også smukke bygninger, hvoraf nogle indeholder museer som f.eks. Søfartsmuseum og Akvariet. Talrige andre museer giver indtryk af  interessante tider og emner (jf. link nedenfor “Museer”).

Demografisk har byen ændret sig voldsomt de seneste decennier (helt som f.eks. den noget mindre Malmø).  Mange forskellige etniciteter (som i Stockholm, Malmø og Uppsala) præger bybilledet. Ligeså i tungtvejende grad i udvalgte byområder, især på det nordlige Hisingen.

Trænger man til søluft, findes adskillige skibsture såvel i den indre havn som til skærgårdsøerne vest for Gøteborg Havn.

Det negative

Sverige har i de seneste par år været plaget af et stort antal skyderier, som særligt har været banderelateret. Senest 04/02/24 blev to skudt i sydvestligt område af byen, i nærheden af et af mine opholdssteder.

I efteråret, da det stod værst til, sagde chefen for den svenske efterretningstjeneste, at det ikke siden Anden Verdenskrig har været så farligt at befinde sig i Sverige. Jeg har siden 1960´erne (bortset fra 1955) rejst en del i den sydlige- og mellemste del af Sverige – ofte med stor glæde. De seneste årtier har bragt voldsomme spændinger, især omkring de store byer, men også i f.eks. mindre skånske samfund, hvor (ikke overraskende) det nationalt-sindede svenske højreparti Sverigedemokraterna politisk har markeret sig særdeles potent.

Det stod så slemt til i november 2023, at Sveriges statsminister, Ulf Kristersson (M), meddelte, at Forsvaret skulle inddrages i kampen mod voldsbølgen. Set fra den danske side af grænsen har man flere årtier før erkendt, at den humanistiske indfaldsvinkel i relation til integration har haft en for stor betydning og har iblandet den mere og mere med en realistisk tilgang. Dette er nu – o-m-s-i-d-e-r – ved at ske i Sverige; nogle påstår, at det er for sent. Mindst 1 generation af “nysvenskere” er tabt i integrationens svære lotteri.

###################

Hermed følger nogle illustrative appetizers med ledsagende tekst:

Karla tårnet.  Det færdige tårn vil have 73. etager og være 245 meter højt. Tårnet er Nordens højeste. Bygningen vil indeholde 600 lejligheder, 300 hotelværelser og 8.000 m2 kontorlokaler. Indflytningen begyndte i efteråret 2023, og i løbet af 2024 står hele tårnet klart.

Udsigt i østlig retning fra Kronan

Udsigt nedenfor Kronan

Sahlgrenska Universitetshospitalet er et hospitalsnetværk tilknyttet Sahlgrenska Akademiet ved Göteborgs Universitet. Med 17.000 ansatte er hospitalet det største i Sverige og blandt Europas største. Også de senere års kvalitetsmålinger fortæller, at Sahlgrenska Universitetshospital fagligt ligger i top blandt Nordens universitetshospitaler (forts.)

(forts.) man kan sagtens bruge meget tid på at studere oversigtskortet. Nogle svenskere  i Stockholm vil nok hævde, at Karolinska Universitetshospital efter fusionen med Huddinge Sygehus og med sit nybyggeri,  i den sydlige del af Stockholm er lige så stort. De to hospitalsvæsener ligger begge højt på enhver international kvalitets-, speciale- og mængdeskala.

(I Danmark duellerer Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital (AUH) lidt længere nede på de internationale målinger. AUH er en fusion af Århus Kommunehospital, Århus Amtssygehus, Skejby Sygehus, Marselisborg hospital og Samsø Sygehus. AUH er i 2020´erne blevet kvalitetsmålt til titlen som Danmarks bedste (lidt foran Rigshospitalet alias “Riget” og Odense Universitetshospital (OUH).))

Avenyn hed egentlig Kungsportsavenyn – eller mere præcist: Kungsportsavenyen. “Hovedgaden” er 860 meter lang og strækker sig fra Kungsbron til Götaplatsen i det centrale Göteborg. En elegant allé med Gøteborgs Kunstmuseum for enden.

Gøteborg adskiller sig fra andre nordiske byer i samme størrelse med udelukkende at betjene sig af sporvogne.

Et pænt dækkende sporvognsnet når ud i hjørnerne af den svenske by (forts.)

Sporvognslinjerne 2 og 4 kører helt ned (sydligt) til Mölndal kommune, der er kendt for bl.a. Gunnebo Slot og en stor botanisk have.

I relation til Danmark er den venskabsby med den storkøbenhavnske vestegns Albertslund Kommune.

Gøteborg Domkirke – interiørt

Det gamle hovedpostkontor (ved centralstationen) er nu hotel

Centralstationen (hovedbanegården) i Göteborg er centrum for den sporbårne offentlige transport i Västra Götalandsregionen (Vestsverige). Tog afgår herfra til store dele af Sverige. Hver dag passerer over 40.000 rejsende stationen, svarende til 190 afgange og ankomster med tog. Centralstation er “rebroussementsstation” for 16 spor. Kort forklaret betyder det, at alle viderekørende tog skifter kørselsretning, efter at have gjort ophold i Göteborg.

Navnet “Centralstationen” anvendes almindeligvis om den oprindelige jernbanestation, mens betegnelsen “Centralhuset” anvendes om det hotelbyggeri (hvor bl.a. blogejeren boede) på stationsområdet, der stod færdigt i 2003. Ejerne af de forskellige bygninger, der omgiver stationen, anvender fællesbetegnelsen Resecentrum Göteborg.

I umiddelbar nærhed af stationen (vejtunnel overfor) ligger Nordstan. Det er Skandinaviens største indkøbscenter. Centret har ca. 170 butikker og 150 kontorer og fylder 320.000 m². Endelig er Nils Ericson-terminalen (busterminal) også integreret i stationsarealet. Hertil kommer tæt ved Centralstationen sporvognsmødepladsen Drottningtorget. Man kan med sindsro tale om et ægte trafikalt forbindelsespunkt.

Ullevi, eller Nya Ullevi som det også kaldes, ligger i Göteborg og er med sine 43.000 siddepladser Nordens næststørste stadion (efter Friends Arena i Stockholm). Ullevi blev bygget til brug ved verdensmesterskabet i fodbold, der blev afholdt i Sverige i 1958 (Sverige fik sølv på 2. pladsen). Stadion blev lidt uautoriseret 😉 besøgt en januardag anno 2024, hvor frostvejret sørgede for et isglat baneareal. (forts)

(forts.) Model af Nya Ullevi placeret på Idrætsmuseet i Gøteborg.  Stadionet, der ejes og drives af et selskab under Göteborg kommune, Got Event AB, er Sveriges nationalarena for atletik. For Danmark erindres dette stadion for noget helt særligt. EM-finalen den 26. juni 1992, hvor Danmark slog Tyskland 2-0 og blev Europamestre i fodbold. 

Til venstre hovedindgangen til den store udstillingshal Scandinavium (til højre Gotha Towers).

Blogejeren benyttede lejligheden til at se Nordens største hundestilling netop i det store Scandinavium

Liseberg er en forlystelsespark i Göteborg i Sverige. Parken åbnede i 1923 og er i dag blandt de største i Norden, og har lidt over 3 millioner besøgende om året. Parken ejes og drives af Göteborgs kommune. Den er normalt åben fra slutningen af april til slutningen af september.

Hall of Fame –  Idrætsmuseum

“Norges Hus” –  Sverige og Norge deler en 1.630 km. landegrænse og historie (Norge hørte under Sverige i 1814-1905)

#########

 

Der henvises til tre tidligere supplerende blogindlæg om Gøteborg hhv. 10. sept. 2023, 04 og 11. februar 2024 (links nedenfor). Samtlige billedindtryk er fra seneste rejse januar 2024. Indlægget er en fusion af objektive og subjektive data og er langt fra udtømmende….langt fra!

Links

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/statistik-och-analys/demografi-och-analys/korta-kommentarer/befolkningsutveckling-2022

https://turistisverige.dk/?p=100

https://www.jernhusen.se/hitta-din-station/goteborg-centralstation/

https://www.vastsverige.com/da/ligeudenforgoteborg/topp-10-oplevelser-i-goteborg/

https://www.goteborgshamn.se/

https://www.vasttrafik.se/reseplanering/hallplatser/9021014009620000/ DEL SIDEN

https://www.sydsverige.dk/

https://www.sahlgrenska.se/

https://gunneboslott.se/

Museer:

http://aeroseum.se

http://goteborgskonsthall.se

http://goteborgskonstmuseum.se

http://gnm.se

http://ringlinien.org

http://goteborgsstadsmuseum.se

http://hasselbladfoundation.org

http://idrottsmuseet.se

http://kortedalamuseum.se

http://maritiman.se

http://medicinhistoriska.sahlgrenska.se

http://gotheborg.se

http://radiomuseet.se

http://rohsska.se

http://sjofartsmuseetakvariet.se

http://Universum.se

http://volvomuseum.com

http://varldskulturmuseet.se

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tidligere indlæg om Gøteborg:

https://hulegaard.dk/det-maritime-over-og-under-vandet-i-goeteborg/

https://hulegaard.dk/interkulturel-logistik-i-goteborg/

https://hulegaard.dk/det-ambivalente-museumsbesoeg/

 

 

DEL SIDEN

10 kommentarer til “Gøteborg primo 2024”

 1. Tak for rundturen. I betragtning af din post-influenzasvækkede tilstand har du været meget energisk!
  Selv har jeg kun været i Göteborg én gang, og det var i forbindelse med en skakmatch for juniorer. Om et par måneder er det 50 år siden, så meget er hændt siden da.
  Den banderelaterede voldsspiral i Sverige er særdeles bekymrende, og nogen mirakelkur findes næppe. Dertil er det for længst gået for vidt, og tryk har det med at avle modtryk – jævnfør eksempelvis den glohede konflikt i Mellemøsten.

  1. @Eric: Jovist kørte jeg på “reservebatterierne”, men gode oplevelser kan jo befordre en speed-agtig virkning. 50 år er lang tid og 1970´erne var en ganske anden tid…også i Gbg. Det multietniske svenske samfund blev også på Gbg-turen spottet flere steder som nævnt i indlæggene. Nu forlader bloggen Gbg og rejseminder erstattes af andre mere alvorlige emner. – Fortsat behagelig tur på en destination, som jeg ikke glemmer.

 2. Tak for en omfattende beskrivelse af Gøteborgs seværdigheder, inkl. flotte billeder. Det er en skam du ikke fik taget billeder af badelandet i Lisebergparken. Nu går der vel nogle år før det er genopført. Når der kommer så mange tog til Gøteborg, så er der vel også gode forbindelser fra og til Malmø?

  1. @Per Jan: Jovist, dette indlæg repræsenterer hovedsiden med Gøteborg. – Liseberg var lukket og der foregik reparationer; måske har en glød fra disse udvirket den omfattende brand(?). Med det svenske X2000 højhastighedstog kan turen afvikles fra Malmø-Gøteborg på 2,5 timer (jeg var med helt fra Kbh.hbg.). – Som indlæggene gerne skulle illustrere, er Gøteborg anno 2024 absolut seværdig og egnet til kortere eller længere ophold. Indrømmet: Jeg har altid haft en svaghed for byen, samt Stockholm og Helsingborg. I nyere tid har jeg også (efter talrige ophold og ture) kunne se noget charme i Malmø og helt bestemt i Lund.

 3. Det er det ottende billede, der for mig står som essensen af Göteborg!
  Det er nogle dejlige billeder, og det er fantastisk at se de smukke sporvogne (svensk-producerede) og de dejlige skibe, den lille moderne havnefærge.

  1. @DAX: “Kungsportsavenyn” er – helt rigtigt – synonymet for mange udenbys, når den driftige svenske havneby besøges. Jeg havde – som altid – et utal af billeder, men udvalget blev så det endelige i et – absolut ikke komplet – samlet indtryk denne gang af Göteborg.

 4. Billederne, og svar- kommentar, om at det ikke er et komplet indtryk, trigger en nysgerrighed, som måske bliver dyr at tilfredsstille. Overnatning ligger i den dyre ende. AagePK nævnte hospitalityclub org, men jeg fulgte aldrig op på det og har ikke venner i Sverige nu.
  Men der må findes en løsning, om det så bliver vandrehjem eller telt udenfor byen, bare det er om sommeren! 🙂
  Jeg vil se akvariet og havnen, og igen besøge kunstmuseet … og, og, og …

   1. Det var et interessant link – det viser at man faktisk kan klare sig for en mindre sum.
    Det får mig til at mindes “Zimmer Frei” om sommeren.

    1. @DAX: En sammenligning på hotel/overnatningspriser mellem Sverige og f.eks. Tyskland/Østrig kan nemt falde ud til sidstnævntes zimmer-frei-koncept. De større byer i Sverige er ikke specielt billige og Gøteborg (og Stockholm) er ikke særligt billig. Generelt er danske overnatningspriser endnu dyrere.

Kommentar til indlæg:

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

8 + 1 =