fiskeri

Skagen

Skagen   Danmarks nordligste by ligger ved sydøstsiden af Skagen Odde, der adskiller Kattegat og Skagerrak. Afstanden til Grenens spids er 4 km og til Frederikshavn 31 km. Skagens areal udgør 781 ha. Beliggenheden er naturlig for fiskeri og søfart, men – i sandhed – også for turisme i store dele af den mere lyse […]

Skagen Read More »

Sæby

Sæby Byen rummer et areal på 768 ha. Den ligger 48 km nordøst for Aalborg og 12 km syd for Frederikshavn, hvor Sæby Å i et slynget forløb når Kattegat. Navnet “Sæby” kendes fra efter 1456, hvor formen Sæby optræder. Navnet er sammensat af substantivet sø i den gammeldanske form sæ i betydningen “hav” og substantivet by, der

Sæby Read More »