Sæby

Sæby Byen rummer et areal på 768 ha. Den ligger 48 km nordøst for Aalborg og 12 km syd for Frederikshavn, hvor Sæby Å i et slynget forløb når Kattegat. Navnet “Sæby” kendes fra efter 1456, hvor formen Sæby optræder. Navnet er sammensat af substantivet sø i den gammeldanske form sæ i betydningen “hav” og substantivet by, der […]

Sæby Read More »