Den himmelske streaming

Den aktuelle Coronavirus skaber ikke bare sygdom, frygt og død. Den breder sig og smittestatistikken revideres dagligt i opadgående retning. Konsekvenserne er mange og hovedsagelige negative. Daglige pressekonferencer med politikere og eksperter, der dels informerer, dels kommer med nye påbud i forsøg på at inddæmme smitten. Også disse pressekonferencer udføres i separate rum med behørige afstande til det journalistiske ophav. Efterhånden er alt lukket ned i samfundet, når undtages sundhedsmatrikler, apoteker og fødevareforretninger. 

Skt. Hans kirke – Odense

Troens lokaliteter i skikkelser af kirker, bedehuse etc. er også i princippet lukket ned. Men der findes råd for religiøs kommunikation. Den guddommelige service har fundet nye veje. Skt. Hans kirke i Odense er et eksempel.  Streaming er et alternativ, jf. linket:

https://www.youtube.com/watch?v=9I-E4gTinjI&fbclid=IwAR37Eg92TsaZJdxY8Cdjks3GKDQxFERdswIImRI7YRZc2VgnRXDtR_K-S1w

Generelt om folkekirken

Kirkerne er lukkede. Dvs. det er ikke muligt at holde kirkerne åbne for bøn eller lignende. Alle gudstjenester er aflyst. Det samme er menighedsarbejde/-funktioner. Dåb og vielse bør udskydes hvis muligt, og dette aftales mellem præsten og de involverede. Hvis det gennemføres, skal antal deltagere begrænses til nærmeste pårørende og vidner. Konfirmationer til og med pinse bør udskydes. Præster skal indstille forældre på, at samtlige konfirmationer kan blive udskudt. Situationen bliver fulgt tæt.

Den sidste rejse

Og endelig – med en delvis beklagelig konsekvens af Covid-19 virus, kan begravelsesform undtagelsesvis foregå ved jordpåkastelse efter kremering. Præsten skal aftale en senere højtideligholdelse med de pårørende. (Delcitat fra Folkekirken) 

Der dør cirka 55.000 (2019: 54.958) danskere om året. Skøn omkring beklagelige dødsfald i forbindelse med Covid-19 estimeres til cirka 10 procent, dvs. cirka 5.500, hvoraf dog nogle vil være “gengangere” af de årligt døde. Men uanset talstørrelse er der her tale om et uafviseligt både praktisk og yderligere sorgbearbejdende forhold, der skal indpasses i de (forståelige) restriktive forholdsregler, som er myndighedsbestemt.

Refleksioner

Folk reagerer ret forskelligt under disse “krigs-lignende forhold”. Familier i karantæne oplever i nogle eksempler kærligt nærhed og glæde ved det daglige “påtvungne” samvær, andre det stik modsatte.  Kombinationer af følelsesmæssige clinch som baggrund for etablerede (virusfrie) hjemmearbejdspladser, udfordrende puslespil (med mindst 1.000 brikker), dybsindige samtaler, gåture i omegnen af matriklen samt periodevise semihamstrende indkøb er den aktuelle dagsorden, hvor også SoMe-havet bliver flittigt brugt til alskens data og illustrationer af varierende vigtighed.

Andre benytter tiden til fællessang, der udover lungefunktionsøvelsen siges at forene og berolige, noget der helt givet sammen med rene hænder og fornuftig interaktiv afstand er gavnligt i denne epidemiske periode.

Krisecentre med voldsramte kvinder melder om udsolgt. En psykolog påstod forleden, at man senere (når epidemien har lagt sig) vil opleve store skilsmissetal i lighed med de størrelser, der altid præsenteres efter sommerferien og julen/nytåret.

Selvom Folketinget oplever historisk sjældent enighed og i påskønnelsesværdigt samarbejde har åbnet statskassen på vid gab og dagligt fodrer befolkningen med støttende og stimulerende økonomiske hjælpepakker, undgås konkurser og stigende arbejdsløshedstal ikke. Indmellem stiller en begavet person de to indlysende spørgsmål, hvad er det økonomiske loft for hjælp? og hvordan skal regningen finansieres?

Men finansministeren med den solide aarhusianske baggrund forsikrer, at Danmarks kreditværdighed er i top og “vi er parat til at gøre alt, hvad der er nødvendigt for at opretholde Danmark!”

Klima-tosser, kystsikringer, miljøreguleringer, Kattegatbro, opgraderingen af SKAT, nedslidte Arne, bankernes hvidvask-centraler og fru Britta Nielsens families dueller med strafferetten fortoner sig i denne tid. Ja, selv Radikale Venstre synes (for en stund) at have indset den totale betydning af det i hverdagslivet nødvendige begreb “realisme”.

Forleden talte jeg i telefon med en absolut intelligent kvinde. Hun er stærkt religiøs, bibelstærk og kendt af mig i store dele af mit voksne liv. “Denne pandemi er Vorherres straf til nutidens grådige samfund.  Det er en advarsel!”  –  Det skal nævnes, at hun altid har været meget optaget af Johannes Åbenbaringens forudsigelser (sidste bog i Det Nye Testamente – jeg skal spare læseren for citater om dette fra NT), derimod afslutte denne søndags “blogprædiken” med ønsket om

 en sygdomsfri uge 13/2020.

 

 

 

 

 

 

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/praesterne-praediker-kameraet-mens-kirkerne-er-tomme?cid=newsletter_nb_dr-p4fyn_20200316152941

 

Peter Jacobsen optog sin gudstjeneste allerede lørdag i Sankt Hans Kirke i Odense. (Foto: Anne Mette Dam Thrane © DR FYN)

DEL SIDEN

4 kommentarer til “Den himmelske streaming”

 1. Det værste er ikke kommet endnu, og jeg gruer for, hvor slemt det værste bliver. Samtidig er det på en sær, uvirkelig måde facinerende at opleve en pandemi som denne.
  Vi har hørt om fx den spanske syge, der hærgede for 100 år siden, og ikke mindst pesten, der høstede millioner i middelalderen. Nu befinder vi os selv i en lignende situation, og selvom covid-19 ikke er så glubsk som pesten, får den store konsekvenser.
  Man vil givetvis stå bedre rustet næste gang, den eller en anden slår til, men det bliver dyre lærepenge.
  Jeg ville sådan ønske, at din troende veninde havde ret, men med vanligt sortsyn er jeg ret sikker på, at grådigheden vil trives i bedste velgående både under og efter denne krise.

  1. @Eric: Sundhedseksperterne og politikere “beroliger” befolkningen med den recidiverende statement “vi har ikke nået toppen af smitteramte, respiratorafhængige patienter og antal døde endnu!” – Et også tilbagevendende scenarie er, at det “overståes” på 12-16 uger, hvorefter der vil følge to mindre bølger i efteråret 2020 og det tidlige forår 2021; i sidstnævnte periode forudsættes en vaccine at være i drift – i heldigste fald. Vi er – beklageligvis – (som tidligere skrevet) midt i en verdenshistorisk begivenhed, hvor vi som aktive deltagere ikke ved, om vi overlever….og så det positive….langt de fleste overlever, formentlig (men ikke helt sikker evidens) dannes immunitet efter et sygdomsforløb, det danske sundhedssystem er absolut fagligt (infektionsmedicinsk og anæstesiologisk) på højt fagligt niveau og Danmarks politiske ledelse (=Folketing, regionsråd etc.) er sig sit ansvar fuldt bevidst, arbejdsmarkedspartnere ligeså, hvortil kommer Danmarks økonomiske situation. Sidstnævnte gør, at vi både kan trække på reserver og samtidig være sikre på lån langt ude i fremtiden grundet vores høje rating. Det er langt, langt værre for de sydlige EU-lande. – Jeg forventer en kæmpe politisk “storvask” i EU-systemet bagefter, fordi det har reageret alt for sent og dermed vist de respektive lande, at når det virkelig gælder (økonomisk, helse og arbejdsmarked etc.) kan de kun stole på sig selv.

   “Min troende veninde” er min 1ste eks-hustru, asiat af race og med mangeårigt nederlandsk statsborgerskab. Hun ser – ganske som Du – også lidenskabsløst på den særlige smitte, der kaldes for “grådighed”. Endnu er der ikke opfundet en vaccine mod den. Kun en 3 Verdenskrig ville hjælpe (mener hun og jeg i kor).

 2. Per Jan Andersen

  Ved alle større katastrofer i verdenshistorien har religiøse mennesker forklaret ulykkerne som Guds straf, og det gælder for både den ene og den anden gud. Med de andre virussygdomme vi har haft i de sidste tyve år, et det kun forventeligt med en pandemi, som den foreliggende; det var kun et spørgsmål om hvornår.
  Det bliver især spændende at se, hvordan sygdomsstatistikken udvikler sig de næste 14 dage, og om nedlukningen af samfundet har gavnet.
  Hvis ikke man har smidt de gamle aviser ud, så er det rigtig interessant læsning, når man går et par uger tilbage og læser alle de beroligende artikler og om hvor usandsynlig en større epidemi i Danmark er!
  Selvom de fleste tager myndighedernes opfordringer seriøst, så er der hos nogen en opfattelse af, at sygdommen ”kun” for alvor rammer de ældre, og så er det ikke så slemt. Tænk hvis virussen muterede og også ramte de unge hårdt. Så ville stemningen i samfundet nok ændre sig totalt.

  1. @Per Jan: Vi er ganske enige. Statistisk ekvilibrisme fortæller om en pandemi cirka hvert 40 år. Men også meteorologiske 100 års-hændelser er blevet vingeskudt i de seneste to decennier med talrige storme.

   I mit fortidige professionelle liv i sundhedsverden deltog jeg (blandt så meget) i en del møder i Sundhedsstyrelsens medicinal-statistiske afdeling. Jeg skal selvklart undlade at referere diverse udsagn af skråsikre tilkendegivelser, der blev serveret; blot erindre om, at stadig opdaterede behandlingsmetoder og såkaldt evidens-viden mageligt “kan flytte rundt på tallene”.

   Aktuelt tales der nu om to typer af Covid-19. Den “milde” og den “strenge”. Den kan ændre sig næste uge. Det samme kan aldersbetingede smittevarianter. Den “smittefarlige” sandhed er, at virologer, infektionsmedicinere o.lign. endnu ikke synes at have omkranset den totale smitteprofil for Corona virus. Spørgsmål som f.eks. indvirkninger på metaboliske syndromer og kardiovaskulære sygdom forekommer også uafklaret, omend det forsikres, at velhandlede hypertension-patienter ikke er i særskilt i farezonen.

   Det synes at være (nogenlunde) klarlagt, at den aktuelle Corona epidemi vil strække sig over 12-16 uger med forventet kulmination omkring uge 16/2020 (lige efter påsken). In addition som “trøst” 😉 noteres Sundhedsstyrelsens forventning om, at der kommer en anden og tredje bølge i løbet af efteråret eller vinteren 2020 og foråret 2021, så virussen med tiden vil ramme halvdelen af befolkningen. Og endelig – som reel trøst – må man forvente en operativ vaccine-mulighed senest i foråret 2021; motivationsfaktoren (indtjening og Nobelpris-ære) er inderlig stærk.

   En sidste faktor, som du rigtig nok fremdrager, nemlig “beroligelse” styres (så vidt jeg fornemmer) helt bevidst strategisk fra regeringens ledelse og sundhedsmyndighederne med de etapevise stramninger af lovgivning og borgerrettigheder, så der ikke går helt panik og galskab i befolkningen. – Populært sagt en fætter-kusine-effekt til finans- og økonomifunktionaliteterne, der netop nu også oplever en “smitterisiko” af de helt store på globalt plan….større end 2008, men det har du forlængst fornemmet med din mangeårige faglige kompetence. 😉

Kommentar til indlæg:

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

− 5 = 4