Corona – kontrol og konsekvens

Først en stærkt forkortet beretning fra det virkelige liv og dernæst en morale. Vi starter “hinsidan” hos vores svenske broderfolk i disse Coronavirus-tider.

Det falmede bank-håndtryk

På finanssider kunne man i uge 13/2020 blandt så meget læse, at den danske finanskvinde Birgitte Bonnesen, der sidste år blev fyret som topchef i Swedbank, nu får frataget sit gyldne håndtryk. Det sker som en konsekvens af den hvidvaskskandale, som den svenske storbank er hvirvlet ind i. Swedbank har nu offentliggjort resultaterne af den rapport, som banken selv satte i gang for at komme til bunds i sagen, som omhandler formodet hvidvask for milliarder.

Swedbanks afdelinger i de tre baltiske lande lod russiske oligarker oprette konti i bankerne og lod milliarder strømme igennem til “obskure selskaber”, selv om banken i mange tilfælde ikke vidste, hvor pengene kom fra, hvem de virkelige ejere af selskaberne var, og hvad formålet med pengeoverførslerne.

Det er præcis de forhold, som hvidvaskreglerne kræver, at bankerne har styr på. Det havde Swedbank i den grad ikke styr på. Og det var ikke bare sjusk eller inkompetence, i mange tilfælde var bankens medarbejdere fuldt ud klar over, at oplysningerne manglede, og at kunderne direkte nægtede at give dem. (Kan moral mon gradbøjes?)

Bankens tidligere ledelse – heriblandt Birgitte Bonnesen – får store hug for sin ageren, og Swedbank fratager derfor danskeren den fratrædelsesgodtgørelse, som hun skulle begynde at få udbetalt. Der bliver dog ikke rejst et erstatningskrav mod Birgitte Bonnesen, oplyser Swedbank. Det har tidligere været fremme, at Birgitte Bonnesen i forbindelse med sin afsked ville få 15 mio. kr. i fratrædelsesgodtgørelse.

Det er nu sløjfet. Se det kunne en del virksomheder på Globen (vi nævner ikke lande og navne, vel?) lærer ganske meget af.

Danske perspektiver

Læseren skal spares for en opremsning af udvalgte danske banker og øvrige virksomheders udbetalinger af såkaldte “gyldne håndtryk”, eksorbitante bestyrelseshonorarer og aktionærudbytter Man kan mene ganske meget om både beløbsstørrelser og i sandhed også moral hos respektive modtagere. Alene den danske injurielovgivning vil afholde blogejeren fra en nærmere specifik ætsende ironisk og personrelateret historik.

Men der er et anderledes link (som det hedder i nutidssprog) til ovennævnte, nemlig det forhold, at den danske stats pengekasse nu bliver åbnet på – næsten bogstavelig talt – vid gab for efter diverse procentuelle varianter og tilpasset subventioner at “holde hånden under danske virksomheder”, hvilket i skrivende stund beløber sig til 13 hjælpepakker til ialt 286,6 mia. kr.

For præcisionens skyld: Jeg synes, det er ansvarligt og klogt, at regeringen gør alt, hvad den kan for at holde virksomhederne kørende og afbøde krisens værste konsekvenser. 1930erne vanvittige verdensomspændende økonomiske krise lærte eftertiden en del om, hvad der skal gøres og især hvad der ikke blev gjort. Den såkaldte finanskrise i 2008 ligeså, trods den noget anderledes problemsubstans, nemlig en primær understøttelse af SIFI’er (Systemisk vigtige finansielle institutter).

Kontrol og konsekvens

Jeg har intet imod nævnte svenske bank, den fyrede bankdirektør eller rimelig tilpassede fratrædelsesordninger. Men derimod vil mit blod koge (jeg er næppe alene), hvis man i kølvandet på de kommende måneders understøttelser af danske virksomheder – store som små – ved f.eks. pressens overvågenhed opdager, at der udbetales gigantiske “resultatgodtgørelser” og/eller “gyldne faldskærme”, at rige mennesker og selv kapitalfonde undslår sig til at vise samfundssind, samtidig med statens transfusioner af likviditetspakker til store, mellemstore og mindre erhvervsvirksomheder og statsgarantier for lån og øvrige selektive hjælpepakker.

Man kan kun håbe på, at embedsværket (er selv gammel embedsmand) ved denne lejlighed forstår at skrue de rette regelsæt sammen, så man undgår nævnte fuldstændig vanvittige beløb til nogle få, men udvalgte i virksomhedernes hieraki.

Ifald det sker, er der slet ikke nok håndsprit eller sæbe ved håndvaskene, når folkehavet rejser sig. Jeg minder i al stilfærdighed om, hvad de “gule veste” i Frankrig i den oprindelige kerne af social indignation kunne finde på. Arbejdsløshed, meningsløshed og for stor assymetrisk fordeling af goderne er en farlig politisk cocktail og begrebet retfærdighed gradbøjes lige så forskelligt som danske postnumre.

Empiri og håndtering

Og endelig: Der kan ske fejl, naturligvis. Men det hyppigt anvendte “vi beklager” retfærdiggøre intet. Det er varm luft og ubrugeligt. Det samme er (næsten) anvendelse af ordet “undskyld”.

Kun konsekvenser – enten økonomiske eller juridiske eller en blanding – indrammer retfærdighedssansen hos borgeren,ellers kan det ende grueligt galt, når det såkaldte “efterspil” i løbet af de kommende måneder og nærmeste år vil vise sig.

Det gør politikerne klogt i at huske, når skinnerne til fremtidens Danmark – altså efter Coronaepidemien – skal lægges ud. De skal fra starten slibes endnu mere nøjagtige end både metro- og letbaneskinner, thi politiske afsporinger er dødensfarlige. Det har historien lært os…..og som flere socialdemokratiske ministre gentager: Vi skal lære af vores fejl. 

Tiden efter Coronaen – “Post Corona” – vil både afdække nutidens handlinger og ikke mindst qua den aktuelle erhvervede indsigt give menneskeheden en læring som forberedelse til fremtiden…..

 

DEL SIDEN

10 kommentarer til “Corona – kontrol og konsekvens”

 1. Gyldne håndtryk udgør en smitterisiko, man ikke advarer imod, og hvidvask gør blot ondt værre.
  Jeg tænker som du, at statens krisestøtte er helt på sin plads, men jeg er betænkelig ved, at støtten (som under finanskrisen) uddeles uden andre betingelser end de numeriske. Jeg er også betænkelig ved den del af hjælpen, der ydes som statsgaranterede lån – lån hjælper ikke den insolvente.
  Med få undtagelser har jeg ingen tiltro til de større virksomheders moral. Kapitalen vil gøre hvad som helst, den finder opportunt, hvis det ikke er eksplicit ulovligt, og at appellere til moral er som at bede hajen om at blive vegetar.

  1. @Eric: “lån hjælper ikke den insolvente”…ganske enig. Også det kræver en slags “visitation” i skikkelse af kreditvurdering, som man kan frygte, at der ikke er tid og engagement til i den aktuelle situation. Kapitalen er et monster med lange fangarme, nogle af de korteste arme er moralen. Begrebet “Post Corona” bliver overmåde interessant, såvel de sundhedsmæssige som økonomiske aspekter, når det politiske regnebræt gøres op og de mange tomme spritflasker forsvinder i renovationsverden.

   Yderligere refleksion:

 2. Helt enig i, at der må støtte til både små og store virksomheder, kulturinstitutioner, m.v., for at undgå stor arbejdsløshed og endnu større tab for samfundet senere hen.

  Men de firmaer, som har gjort sig afhængig af komponenter og varer fra Kina, bør kun få lån. Kina er både politisk og militært et aggressivt land, og bruger sin økonomiske styrke til at få indflydelse i mange 3. verdenslande. Strategisk burde alle vestlige lande frigøre sig for afhængighed af Kina, men det har været mere profitabelt at være afhængig af kinesiske leverandører. Det kan være, at den nuværende situation er en øjenåbner og firmaerne fremover viser rettidig omhu i valg af leverandører, ikke mindst i forhold til strategiske varer.

  1. @Per Jan: Kommentatoren har rejst i Asien og er derved også bekendt med “Riget i Midten”, herunder dets landeomgivelser, der er mere end opmærksomme på den voksende kæmpes betydning; af de større stater kan nævnes Japan, Indien, Indonesien og Vietnam. Af de mindre selvklart Taiwan. Silkevejs-initiativet er et anderledes både imponerende, men samtidig eksempel på en skjult imperialisme. I den aktuelle tid kan eksemplet med Mr. Ma´s “godgørenhed” med afsendelse af en hjælpepakke med værnemidler tjene som ambivalent eksempel.

   Den økonomiske kæmpe (og politiske og militære dværg) EU tænker fortsat mest i Euro, medens Bruxelles forsøger at holde sammen på det patchwork af europæiske stater, hvor sprækkerne i øst (Polen og Ungarn) samt de utilfredse i syd (Grækenland og Italien) udgør kimen til noget ukontrollabelt.

 3. Kommer til at tænke på Bernie Sanders krav: Når vi betalte for bankerne i 2008, så kan vi godt forlange at bankerne viser samfundssind og betaler for de mennesker, som nu er i nød.

  Jeg kan se på YouTube at Micro$oft Bill Gates har sagt noget om Corona-virus og den slags, men har ikke lyst til at bruge tid på ham. Derimod leder jeg efter læger og biologer, som kan opdatere vores viden om Corona-virusserne, og forhåbentlig snart svare på spørgsmål om hvor godt vi danner antistoffer, og hvor godt immunsystemet er overfor denne virus. Jeg vil gerne vide, om partikelstørrelse og cellemembraner spiller en rolle i kampen mod SARS-CoV-2 som den jo egentlig hedder.

  Har man haft den under elektron-mikroskop?

  1. @DAX: Ved forrige globale krise (2008-xxxx) var det i hovedsagen bankerne, der skulle reddes. Denne gang er det menneskeheden. Synspunktet fra den amerikanske socialdemokrat kan en del danskere vist være enige i. Din kundskabstørst omkring Corona-virus deles vist af millioner p.t. –

   I dansk kontekst – bl.a. omkring de hastigt organiserede TV-udsendelser om Corona-spørgsmål – er der både enslydende og forskelligartede betragtninger hos de virologiske- og internmedicinske eksperter. Skulle jeg selv intuitivt vælge at lytte ekstra til eksperter, ville jeg ubetinget vælge 1) Professor, overlæge, dr. med. Jens D. Lundgren, Rigshosp. og 2) Professor, overlæge, dr.med Thomas Benfield, infektionsmedicinsk afdeling. Hvidovre Hospital / Københavns Universitet.

 4. Det er ikke så ligetil at finde en artikel om SARS-CoV-2 af eller med Benfield eller den anden, Jens D. Lundgren, mine første forsøg ender med de sædvanlige overfladespørgsmål.

  En elementær beskrivelse af hvorfor Lymfocytter, B og/eller T celler har svært ved at få has på virus (generelt) ville være mere nyttigt end “9 myter om Corona, som endog (nogle) læger tror på”

  https://ugeskriftet.dk/nyhed/ni-myter-om-corona-som-nogle-laeger-ogsa-tror-pa

  1. @DAX: Ugeskriftet bringer mange interessante analyser og indimellem operative svar. Jeg læser det selv med mellemrum. Den kolde sandhed er – tror jeg stadig – at selv infektionsmedicinerne aktuelt famler rundt i forskellige udredninger, hvoraf nogle – med tiden – kan udmynte sig i vaccine og de fleste andre ender på den gigantiske videnskabelige kirkegård.

  1. @DAX: Doctor Vuong med den opmuntrende t-shirt tekst og interessante hårpragt er kirurg, der supplerer den jungle af lægeforklaringer, der aktuelt myldrer rundt i den CORVID-19-inficerede verden. Asiaternes begreber om medicin møder generelt en skepsis hos vesterlændinge. Men akupunktur er vel et eksempel på resultatbaseret lægekunst, det samme er ginseng-baserede tilskud. – Og som skrevet i forrige kvitterings-kommentar: Der er ganske meget, som er uafklaret indtil nu. Mit eget bud er, at lægevidenskaben tidligst dennne sommer (efter første Corona-bølge) kan have nogenlunde (eller mere) diagnosticerede afklaringer, så begrebet “evidens” kan bruges operativt.

Kommentar til indlæg:

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

7 + = 8