Blogland i kølvandet

Blogland alias at blogge var en intensiv og tidskrævende funktion i dele af 00´erne og 10´erne.  Så overtog SoMe i skikkelser af Facebook, Instagram, Twitter etc. mangen en digital skriveplade og gjorde dermed tidsforbruget til bloggen mere begrænset eller helt afviklet.

Denne seneste version af min blog – tilkoblet min hjemmeside  https://hulegaard.dk/  – har nu fungeret med en disciplineret regularitet siden sin start i oktober 2018.  Det er blevet til ca. 150 indlæg. Besøgstallet har selv i disse SoMe-konkurrence tider været pænt og de mest engagerede læsere har droppet deres begavede og ofte interessante kommentarer med en imponerende digital stamina enten direkte på denne blogplatform eller min Facebook-profil.  Hjertelig tak for tidsforbrug og engagement.

Den traditionsrige vinterpause er allerede nu igangsat.  Det sker som en nødvendig følge af mere tidskrævende skriveopgaver. Blogland forventes genbesøgt og revitaliseret på udvalgte tidspunkter i 2022.

Very best Blogejeren

 

P.S. Skulpturen har form af en stor bog i rød granit og udført af billedhuggeren Sys Svinding til Assens Bibliotek

DEL SIDEN

21 kommentarer til “Blogland i kølvandet”

 1. Ønsker dig en rigtig god pause med tid til andre skriveopgaver, Hulegaard.
  Bliv nu ikke helt væk her – det er altid spændende at se, hvad du skriver om.
  Vi ‘ses’ på Facebook og Instagram!

  1. @Madame: Tak for kvitteringen til en yderst engageret kommentator og (beklageligvis) tidligere blogejer. SoMe-havet vil sikkert vise sig på vores respektive radarer.

 2. En overraskende blog i dag; men en pause er dig vel undt – så længe det blot er en pause.
  Jeg har måske ikke være med til at kommentere længe nok, til at forstå begrebet “SoMe” Kan du forklare det nærmere?

  1. @Per Jan: Der venter to bogmanus(ser) samt diverse researchrejser, som Corvid-19 forhåbentlig ikke blokerer for. So(ciale) Me(dier) alias Facebook, Instagram, Twitter etc. har erobret den digitale kampplads for de mange (tidligere) aktive blogge. Facebook og Twitter er multi-aktive og når frasorteres diverse mere eller mindre “interessante” opslag, kan man faktisk også (afhængig af kontaktvalg (“venner”)) tanke viden om mangt og meget, såvel holdninger som notits om begivenheder etc. – De visuelt begejstrede bruger Instagram, der er hot p.t. Selv er jeg p.t. visuel-nydende og lejlighedsvis kommenterende og det overvejes, hvorvidt der i 2022, når denne blog genopstår, skal ske en tilkobling af de visuelle indtryk. – Afslutningsvis hjertelig tak for din trofaste medvirken på denne platform. 😉

 3. Den billedhugger har sans for materialer og tanker og historier. Mon han også har lavet en efterfølger, “Den Åbnede Bog”?

  Jeg synes det er en fornøjelse at se hvad andre skriver og tænker, og som du skrev i går, så kan der komme mange tanker ud af det. Ofte hænger tanker jo sammen som tang på stranden ligger i store klumper, og så er det jo en dyd, hvis blogg-ejeren kan rede trådene ud. Det er lykkedes her mangen en gang!
  God pause ønskes — jeg håber den bliver kort og at livet fortsætter både her og dér, og i den virkelige verden.

  1. @DAX: Du leverer selv efterhånden “storproduktion” på din blog af alskens temaer, dog – ligesom jeg – med hovedparten på emner, der enten interesserer eller hvor blogejeren besidder en basal viden (eller mere). Om min pause bliver kort eller længere afhænger af flere faktorer, bl.a. den yderst variable og interessante faktor: “Inspiration”. At skrive bøger – in casu spændingsromaner (og IKKE fag-/lærebøger) – har sin eget processuelle liv, der kan være vanskeligt at disciplinere på timebasis. NÅr så hele 2 bogmanus filtrer sig ind i hinanden, er udfordringen ekstra. Lad se….

   Indlæggets start med kølvandet (Sydfynske øhav med Bjørnø på sigt) afsluttende med den smukke marmorbog fra det lokale bibliotek er mit visuelle forsøg på at “deklarere” et midlertidigt skift i anvendelsen af det digitale blæk. 😉

   1. Det er sandt nok at skrive-frekvensen på Dax2 er steget, og det hænger formentlig sammen med at jeg har det bedre og at der er mange ting, der presser sig på. Måske kan jeg i den kommende tid også få taget hul på sager, som vedrører andre af de sfærer, jeg har bevæget mig i.

    Jeg prøver at begrænse “ud-ad-tangenten”-indlæg på Dax2 til at være områder, der enten er af aktuel interesse (minmerer det dog) eller til områder, hvor jeg ser at vi har brug for at tænke store perspektiver: Mennesket og naturen; herunder falder jo stort set alt: forsyningssikkerhed, klima eller vejr; vedligeholdelse af et godt helbred dvs motion; men desuden kommer der jo ofte en erindring, smukke billeder, oplevelser. Jeg har forsøgt at begrænse skriveri om musik, som er mit bedste fag, men det er ikke lykkedes helt haha.

    Nå men jeg tager dit indlæg med et smil og har tænkt at jeg også bør komme igang igen med at fiktionalisere, formentlig med arbejdsformlen: Tag ét perspektiv, en begivenhd med mange følelser involveret, livsomvæltende, og skriv først en enkelt scene, hvorefter at denne kan indrammes af det vigtigste forklarende forudgående.

    1. @DAX:
     Sædvanligvis holder bloggen vinterferie fra jul til medio/ultimo januar (samt sommerferie i juli). Denne gang trænger – som nævnt – to større skriveopgaver sig på, som kræver fuld attention, i hvert fald indtil 1´ste udkast er på plads. Corvid-19 har smadret mine (research-)rejseplaner og denne vinter synes ikke at være en undtagelse. I bedste fald er denne blog derfor igen tidligst aktiv på givet tidspunkt i januar kvartal/tidligt forår 2022.

     Denne nedbremsede blogaktivitet influerer også på mine blogkommentarer, dog følges flere på større eller mindre afstand ligesom mine inden- og udenlandske mailkontakter.
     Omkring dine seneste kommentarer en 2-delt respons:

     1)Jeg tager det som et absolut sundhedstegn, at dit aktivitetsniveau er forøget kraftigt især dette sene efterår. Emnerne er mange, tyngden af argumentation forskellig, eftersom nogle indlæg virker meget planlagte (måske tager jeg fejl) og andre igen virker ret impulsive. Det gode ved blogaktivitet er glæden ved at udtrykke sig, selvstændigt valg af emner og suveræn vurdering og selektiv anvendelse af detailgrad. – Omvendt skal man acceptere, at SoMe-havet har slugt langt den meste opmærksomhed fra kommentatorer. F.eks. er mine kommentatorer og læsere i antal en brøkdel af, hvad jeg oplevede i 00´erne og start 10´erne.

     2)Jeg tror at have nævnt det før: Du bør med din bredspektrede erfaring, gode verbale evner, herunder glæde ved formidling, kraftigt overveje en memoire version af hensyn til Malte og andre nære yngre familie relationer enten i blog version eller selvstændig manus version.

 4. Som du svarer til Per Jan, ja, der kan kobles visuelle indtryk på — det synes jeg egentlig du har gjort meget fint allerede. Kølvand og bog, så må man gerne selv associere 🙂

 5. Selvom jeg vælger at være passiv tilskuer på tribunen, følger jeg med. Gider ikke FB, Twitter og andre trumpske flatforme.

  Mangler kun at læse sidste bind i quadrologien. Du bliver både bedre og sværere. Bedre fordi pennen flyder lettere. Sværere fordi man skal tilbage for at genfinde personer og karakteristikker.
  På mindst et punkt ligner du Vilhelm Moberg. Research var 80% af tiden. Det at skrive 20% af tiden.

  1. @Peter Theisen: Long time, no seen. Og hjertelig tak for attention. Som skrevet før er mine skriverier motiveret af lige dele lyst og kampen for at holde seniliteten væk. Jeg har hele tiden valgt det samme som cirka 2.500 andre i Newpub sammenslutningen at selvudgive. Min praksislæge påstår, at min hjerne stadig er fuld intakt, hvilket en nylig (i anden anledning) MR-scanning også beviste.

   Den første trilogi: Magien i Magdeburg, Natten i Nice og Løven i London omhandlede udlandsdanskeren Michael Schmidt. De efterfølgende Rosen i Rom, Ankeret i Antibes og (2022/23) Finalen i Fuengirola omhandler udvalgte gamle skolekammerater fra det nu nedlagte Det Kgl. Opfostringshus (Hellebæk). Alt sammen fiktion, forstås dog iblandet egne oplevelser som sædvanligt, men irriterende forsinket grundet manglende frie mulighed for researchrejser.

   Også jeg følger “passivt” din lejlighedsvise skarpspidsede kommentatorpen i Politikens debatindlæg og noterer mig (igen som i fortiden), at vi er forbløffende enige om ganske mange ting. God jul i en attraktiv matrikel i kommunen, der nyligt skiftede jurauddannet borgmester.

 6. Ser man det. Troede at personer fra de 3 første bind ville dukke op igen i de efterfølgende udgivelser. (Men det jo stadig vise sig at finde sted). Ja, det er en fejltagelse at placere dine udgivelser i kategorien kriminalromaner, dertil er formen for suggestiv, og det overlades til læseren selv at skabe deres egne billeder og fortællinger. Som i filmens verden Hitchcocks Vertigo, Kubricks Eyes Wide Shot og Bunuels Belle de Jour.
  Iøvrigt. Du er ikke ene om at være (måske) overambitiøs. Jeg er grandonkel til Asta Olivia Nordenhof, og hendes føljetonprojekt er sat til at løbe over 7 bind.

  1. @Peter Theisen:
   Tak for endnu en interessant og indholdsrig kommentar. – Inspireret af denne er det fristende at uddybe mit nøje planlagte ”bogkoncept”. – Fra starten i 2010/2011 var det min ambition at portrættere ”den modne mand”, såvel nationalt som også i udvalgte andre europæiske figurer. Det skete i den første trilogi med den dansk-franske Michael Schmidt som gennemgående figur. – GENERELT fandt jeg (og gør det fortsat med forøget styrke), at den feminine vinkel (hvor spændende det smukke køn end er!) er voldsomt overrepræsenteret i roman- og krimiverdenen såvel i handling som bag penneskaftet.

   I den nyere (næste) trilogi omhandles diverse (også) modne mænd, der alle har rødder i miljøet på den nu nedlagte (2005) Det Kongelige Opfostringshus i Hellebæk. Seneste udgivelse (nr. 2) Ankeret i Antibes har dog et handlings-link til første trilogi, hvilket den recidiverende læser vil kunne genkende. Den sidste i den trilogi ”Finalen i Fuengirola” (2022/2023) har samme tema, dog uden links til den gennemgående figur “Michael Schmidt” og andre i første trilogi.

   Herudover haves semibearbejdet stof til 1-2 bøger mere, hvor der sagtens kan indlægges nogle links mellem 1´ste og 2´en trilogi. Nævnte 1-2 bøger rummer som grundsubstans handlinger fra såvel en kommende planlagt sportsbegivenhed i 2023 samt et scheduleret krydstogt i 2024.

   Ligeledes har grundkonceptet været og fortsat vil være, at der IKKE er tale om traditionelle kriminalromaner (mord, heltedetektiv, opklaringsfase (mere eller mindre sofistikeret) og endelig opklaring etc.), men derimod maskuline personbeskrivelser, hvis livsforløb tangerer såvel den traditionelle hverdag som gråzoner, uden at ordensmagten (=politi) indblandes.

   Begrebet ”faktion” er passende i denne kontekst. Meget er forfatterens fantasi, men i enhver bogudgivelse er der også elementer fra eget liv. Mit har over tid budt på utraditionelle oplevelser i ind- og udland, hvoraf nogle – uden overdrivelse – har befundet sig i udvalgte gråzoner. Enkelte er i “redigeret version” videregivet til denne blog som f.eks.:https://hulegaard.dk/de-blanke-man-et-25-aars-jubilaeum/

   Kommentatoren har ret i det suggestive. Og film-eksemplerne er velvalgte. En interessant iagttagelse fra vores fælles skrivende (blog+Futuriblerne) fortid bringer mig til en væsentlig præcisering. Du har tidligere benævnt denne blogejer/forfatter som et ”Renæssancemenneske”. Jeg forstår godt, hvorfor!

   Men som med f.eks. mønten er der to sider og en kant. I visse områder af ”kanten” befinder der sig livslange fortrolighedsklausuler, men også disse kan med den rette sproglige ekvilibrisme præsenteres i bøgers handlingsmønstre. Endelig har forfatteren været så heldig i livet (og taknemmelig for det) at have haft nogle meget stærke mentorer i de unge år; i modsat fald kunne jeg udmærket været endt næsten som det modsatte af ”Renæssancemennesket”.

   PS: https://www.astaolivianordenhof.com/about er gennemlæst. En yngre kvinde, der rummer åbenbar begavelse og mange følsomme rum. Et foto kan ofte rumme en mere eller mindre tydelig signalering af personens indhold. Jeg dannede mig (som ofte) et billede, inden jeg læste/skimmede hjemmesidens indhold og jeg blev ikke overrasket.

Kommentar til indlæg:

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

39 + = 41