hulegaard.eu

November 20, 2008

Hans Engell og betonklodsen

Uanset læserens grad af politisk interesse, kalder overskriften på en vis genkendelighed. Denne refleksion omhandler bogen “Farvel til Slotsholmen”,  udgivet oktober 2008 af Gyldendals forlag, ISBN 978-87-02-07117-7.

 Nogle appetizers

Lad os begynde med nogle citater fra bogen, der vinkler dens indhold på såvel stof som personer ;-) .

“Politikerne lever i deres egen virkelighed, og hvis ikke der er nogen omkring dem, der har kræfter og styrke til at trække dem ud af den virkelighed, kan det gå galt. Det var vel en af grundene til, at jeg havnede i den betonklods, der ændrede både mit private og professionelle liv”.  -  Forfatteren om sig selv….

“Enhver samtale, der ikke handlede om (Henning) Dyremose selv, trættede ham” - Forfatteren om sin partifælle og konkurrent til lederposten hos de Konservative.

“Per Stig (Møller) udsendte en holdning af, at uaset hvor meget han gjorde, og hvor dygtig han var, så svigtede alle andre. De saboterede hans valgkamp, hans møder, hans taler, hans medieoptræden.” samt længere fremme i bogen “Forklaringen var selsagt, at Per Stig Møller (nuv. udenrigsmin.) ikke slog igennem som konservativ partileder hverken i medierne eller på direkte talefod med vælgerne. Hans kringlede, akademiske sprog, lange indviklede sætninger og kantede væsen solgte ingen billetter. - Forfatteren om den senere efterfølger som partileder. Samme politiker bliver også vinklet i forhold til sine forældre, der begge var kendte politikere.

“Flemming Hansen var gruppens skatte- og erhvervsordfører, hvilket strakte hans intellektuelle kapacitet til det yderste.” -  Forfatteren om en ministerkollega, partifælle.

“Anders Fogh virkede ikke som en mand, der knyttede sig særlig stærkt til andre mennesker og slet ikke andre politikere. (….) Anders Fogh var en mand fra landet - og det mærkede man på hans vaner og udtryk. - Forfatteren om statsministeren

“Uffe (Ellemann-Jensen) samlede på beundrere, men ikke allierede. (….) Uffe Ellemann-Jensen undervurderede også Pia Kjærsgaard. - Forfatteren om sin “konkurrent” i partiet Venstre i 90erne.  Det fremgår flere steder i bogen ganske tydeligt, at den tidligere Venstre-udenrigsministers store ego fyldte (utåleligt) meget i mange sammenhænge. Engells respekt og ikke mindst sympati var langt større for den mindre karismatiske Venstre-gruppeformand (og på et tidspunkt folketingsformand) Iver Hansen; en venstre-politiker, man kunne stole på.

Og forfatteren igen til slut om sig selv:

“Få politikere i Danmark har fået så mange chancer som jeg. Nogle af dem brugte jeg - andre tabte jeg selv på gulvet.” (….) “Betonklodsen var blevet en del af mit liv - og har været det lige siden.”

De konservative

Samtlige fremtrædende konservative profiler siden 1980erne og til dato får nogle - positive eller negative - ord med på vejen, i en verbal kontant version, tydelig indpakket i gennemsigtigt papir.  Alle huskes…”Kylle, Rylle, Pylle“….tidl. partiledere og partiformænd; man kan næsten “sætte en hak” udfor hver enkel ;-) .

Oppositionen

Bogen bærer tydelig præg af en vis beundring og ikke mindst sympati for den tidligere socialdemokratiske statsminister Poul Nyrup Rasmussen.  En respekt for Mogens Lykketofts faglige (menneskelige?) kapacitet samt Marianne Jelveds saglighed og velforberedthed, dog med den interessante, reflekterende eftersætning: “En politiker, der havde taget patent på sandheden!”.

Det sidste kapitel 6 - fortæller om hans seneste karriere (2000-2007) som adm. chefredaktør på Ekstrabladet. Et kapitel, der nu også er afsluttet.

Humor

Det er ikke kolde politiske analyser om emner og personer altsammen. I forbindelse med en overtalelses-manøvre overfor eks-statsminister Poul Schlütter (opstilling til EU-parlamentet) fortælles om et ufrivlligt komisk møde med den tidligere statsminister på gulvet sammen med en bakke smørrebrød. Nærmere udredning - se bogens pag. 98 ;-) .

Privatlivet forbliver privat i denne sammenhæng, hvilket forekommer helt okay.

Refleksion

“Klods-Hans” ? - i erindring om betonklodsen, der markerede afslutningen på forfatterens måske kæreste livsafsnit. -  Måske/måske ikke - 

 Men hans erindringsbog som 60-årig fra den politiske scene fortæller om en maskulin mand med appetit på livets goder, et politisk dyr med trang til magt og resultater, samt også journalisten der hele tiden er vågen og forfølger, analyserer og twister historier og de mennesker, der er en del af scenen.

Om forfatteren nogensinde var blevet statsminister, kan diskuteres.  At forfatteren var en resultatsøgende, rimelig visionær og yderst talentfuld “partiejer” i en kortere periode for de Konservative står næppe til diskussion. 

Bogen giver en velgørende indsigt - subjektiv bevares, men stadig velgørende - i Christiansborg-miljøet, herunder de forskelligartede personligheder i folketingets klassiske stole, samt nogle “back-stage”.

Personkemi skal aldrig undervurderes. Også det fremhæves og eksemplificeres i forskellige sammenhænge på en yderst velskrevet og ganske underholdende vis. Der er sproglig saft og livskraft i de store portionsanretninger i bogens seks afsnit. Der er meninger og holdninger - aldrig ligegyldighed. Portionerne bliver anrettet i klart sprog, ofte krydret med skarp ironi og indimellem også selverkendelse.  Mange af hans tidligere kolleger kunne unægtelig lære lidt…..

I dag er forfatteren politisk kommentator med en sjælden bagage til at understøtte sine analyser, diskussioner og konklusioner i såvel den skrevne som den elektroniske medieverden. 

Personligheden Hans Engell vurderes forskelligt, alt efter hvilke “kilder”, der øser. En gemytlig, varm, inspirerende og karismatisk leder ?  Et politisk dyr, der iskoldt slagtede sine modstandere enten direkte eller inddirekte?  Som de lange (politiske) smørrebrødssedler han satte krydser på, er opfattelsen af hans personlighed en smagssag.

Hans (er bestemt ikke nogen) Engel(l), men klar i det velformulerede mæle, med stor livsappetit og både værd at læse og lytte til - såvel i bogen som fremover. 

 

PS. Læseren ønskes en individuel tilfredsstillende weekend :-) ! 

 

Next Page »

Powered by WordPress