hulegaard.eu

February 2, 2009

Min skat

Filed under: Politik, Carsten Koch, Skattereform, Skattekommission, Fradrag — hulegaard @ 6:06 pm

Overskriften signalerer kærlighed, men det er nærmest lige modsat.  Det er det danske - mere eller mindre forhadte -  skattesystem, der er i focus - igen kunne man(d) sige. 

Aktuelt har regeringens nedsatte kommission under ledelse af den tidl. socialdemokratiske minister Carsten Koch omsider barslet med et forslag til en ny skattereform. Enhver læser er berørt - mere eller mindre - hvad enten det er “bund”, “mellem” og “top”.

Hovedpunkterne kan vel summeres som

20 mia. kr. til lavere bundskat og højere beskæftigelsesfradrag – primært finansieret af bredere skattegrundlag (mindre fradrag og mindre skattefryns)

12 mia. kr. i lavere topskat og afskaffelse af mellemskatten – primært finansieret af erhvervslivet via færre særordninger og højere energiafgifter

3 mia. kr. i ny ”grøn check” og højere personfradrag – for at kompensere for højere grønne afgifter til borgerne

Hvorfor?

Arbejdsstyrken skrumper (de store årgange går på efterløn/pension), der bliver flere ældre, og indtægterne fra Nordsøen skrumper snart, hvilket betyder, at Danmark formodes snart at få et statsfinansielt problem. Derfor er det nødvendigt med at øge incitamenterne til en ekstra indsats. 

Ved primært at beskære topskatten forudsættes en større dynamik blandt arbejdstagere fremover, herunder en potentiel interesse fra udenlandsk arbejdskraft. Det betyder også, at kassedamer, pensionister eller enlige mødre ikke får flere kroner i lommen med et nyt skattesystem iflg. skattekommissionens forslag.  Formanden Carsten Koch mener dog, at lavindkomstgrupperne får noget ud af et nyt skattesystem alligevel. Uden ændringerne ville det nemlig være nødvendigt at skære ned for velfærden eller sætte skatten op:

– “Hvis vi kører videre med den velfærdsmodel, vi har nu, mangler der 14 milliarder i fremtiden. Ved en skatteomlægning bidrager nogle mennesker, der arbejder mere, med flere penge, og det kommer andre til gode ved, at vi undgår nedskæringer eller skatteforhøjelser, som der ellers skulle finde sted. Det er vores filosofi!”

Fradragseffekt minimeres

Skattekommisionen måtte ikke røre ved ejendomsværdiskatten, men den måtte til gengæld gerne foreslå ændringer i det berømte/berygtede/retfærdige/uretfærdige (streg selv over, kære læser :-) ) rentefradrag på boliglån. Det foreslår skatteeksperterne så skal ske gradvist fra 2012-2015, således at værdien af rentefradraget nedsættes fra 33 pct. til 25 pct.  Boligejere vil givet modtage dette forslag med blandede følelser.  Det samme formodes at ske med samme procentuelle beskæring (33 pct. til 25 pct.) af fradrag for a-kasse, fagforening og (det kontroversielle) befordringsfradrag.

Og endelig - ikke uvæsentligt - hæves de såkaldte “grønne afgifter” betydeligt.

Refleksion

Blogejerens forældre havde faktisk begge > 40 års anciennitet i den lokale skatteforvaltning. Det har naturligvis formet nogle pejlemærker i blogejerens begrebsverden, når ordet SKAT blev nævnt i den “mindre kærlige betydning” ;-) .  Selvom afkommet alias blogejeren valgte andre karriere-veje, har emnet altid blinket på den interne opslagstavle. Det har helt naturligt ført til sammenligninger gennem internationale kontaktflader af andre landes skatteudskrivninger, hvilket ofte har afstedkommet nogle frustrationer over det danske skattetryk; velvidende at en del EU-lande “camouflerer” det via sociale bidrag osv.

Det danske skattesystem er ikke just transparent.  Et (umuligt) forsøg gennem årene på at lave milimeter-retfærdighed gennem et skov af fradrag forekommer utroligt for udlændinge og vanskeligt administrérbart for danskerne selv; kun skatterevisorer nyder det rigtigt :-) .

Såfremt en ny skattereform skal have virkning fra årskiftet 2009/2010 skal lovgrundlaget være vedtaget omkring påske-tid (medio april 2009).  Der er næppe tvivl om, at Dansk Folkeparti vil stille sig velvillig - med nogle kompensationer som sædvanlig.  Herefter er spørgsmålet om oppositionen er lige så interesseret i at indgå et forlig. Radikale forekommer temmelig interesseret i at markere sig - under den nuværende politiske ørkenvandring - med deltagelse i et skatteforlig.  Anderledes må forventes, at den “socialistiske alliance” af Socialdemokraterne og SF vil forholde sig.

Samtlige forligs-ivrige partier er under forskellige omstændigheder indstillet på at sige “Top…skat”.  Det er de fleste af os skatteborgere også i vores respektive privatliv/husholdninger, men først efter at have vurderet hele “pakken” i lyset af vores individuelle økonomiske forventninger til fremtiden….uden at blive for “grønne” i ansigterne af både misundelse og tro på effekten af skatteomlægningen :-) !

Modsat Velfærdskommissionens (mere eller mindre) politiske tonedøvhed, forekommer det modsatte med Skattekommissionen, hvor formanden efter sigende har banket regelmæssigt på udvalgte politikers kontordøre.  Derfor må det forventes, at store dele af det foreliggende forslag bliver realiteter og dermed kommer til at påvirke læseren og sandsynligvis næste generation.

Next Page »

Powered by WordPress