hulegaard.eu

July 20, 2007

2015-målene

Filed under: Politik, Økonomi, 3die verdenslande, vision — hulegaard @ 9:01 pm

Et nødhjælpsorganisations blad dumpede ind i min virkelige postkasse, formentlig fordi jeg i sjældne øjeblikke vælger at bidrage med en “dråbe i havet”. Min ringe indsats i samme anledning er ganske ubetydelig i forhold til substansen af en artikel i bladet omkring status på 2015-målene.

2015-målene

Måtte nogle have glemt disse mål, følger her en kort briefing. Verdens stats- og regeringsledere har vedtaget otte såkaldte udviklingsmål til opfyldelse i 2015.  De otte mål er 1) Halvere fattigdommen - 2) Sikre skolegang for alle børn - 3) Sikre kvinder ligestilling - 4) Nedbringe børnedødeligheden med to trediedele - 5) Nedbringe dødeligheden blandt gravide og fødende med tre fjerdedele - 6) Stoppe spredningen af hiv/aids og andre smitsomme sygdomme - 7) Sikre et bæredygtigt miljø og 8) Skabe et globalt partnerskab for udvikling.

Disse såkaldte 2015-mål  er sammen med løfterne fra verdens ledende lande ( G8-landene) de mest ambitiøse målsætninger, som verdens udsatte og fattigste indtil nu har fået stillet i udsigt.

Det vurderes af centrale kilder, at der globalt set er sket fremskridt, men samtidig konkluderes, at Afrika formentlig ikke når eet eneste af disse såkaldte 2015-mål.

Hvorfor ikke?

En almindelig - nogenlunde oplyst - borger kan så sidde foran sin fladskærm og reflektere over politikernes ofte manisk urealistiske drømme og hensigtserklæringer, stærkt parret med det (forfængelige) ønske om at fremstå som store næstekærlige humanister.

Reelt har verden vel ressourcerne til omfordeling og målopfyldelsen af de otte mål. Reelt kniber det mere med den såkaldte implementering og handleevne, når de store politiske konferencer med skåltaler, hensigtserklæringer, studehandler og forestående hjemlige valg nærmer sig de lokale fladskærme.

Havde man været halvt så ambitiøs, men mere realistisk, ville måske endog det mørke kontinent i Syd have haft muligheder for at se resultater…….der er ikke så længe til 2015, men langt til den totale målopfyldelse.

Next Page »

Powered by WordPress