hulegaard.eu

July 20, 2008

Sigvald Martens

Filed under: Frederiksberg, Intelligens, Fanø, Esbjerg, Sigvald Martens, Aleister Crowley — hulegaard @ 11:59 pm

Hovedpersonen i denne, lidt længere refleksion har samme forbogstaver som overskriftens (opdigtede) navn. De forskellige kommuner/bydele i Storkøbenhavn har (haft) deres originaler; ihvertfald personligheder ;-) .  Frederiksberg har haft ganske mange.

Skæbnen ville, at een af disse personligheder krydsede min livslinie i en periode med megen variation og indhold.  Det var et syn, når han kom gående med resolutte trin i sin ulastelige sortgrå diplomatfrakke, fra hvis top der viste sig et ansigt, der emmede af intelligens og viljestyrke med sine lorgnet-lignende briller og kridhvide hår i de centrale dele af den konservative bydel. Illustrationen er bevidst delvis anonymiseret, men giver alligevel et indtryk :-) .

Sigvald Martens blev født i en hovmester-familie på Fanø og var den yngste af en søskendeflok på 6 personer.  Han var den bedst begavede, den mest forkælede og den stringent mest originale af dem alle.  Hans eklatante sproglige evner eleverede ham naturligt i den sproglige linie på Esbjerg gynmasium. 

Efterfølgende ventede et teologi-studium ved Københavns universitet.  Hans åbenbare intelligens, videbegærlighed, sproglige og analystiske evner, store historiske glæde samt en sjælden overbevisende formuleringsevne dannede en naturlig studie-back-bone for et teologistudium.

Men så ”sprang kæden af”! 

Det var ikke - som hos mange - en bestemt begivenhed eller en anden person, der reelt skabte kursændringen.  Hans egen version var, at han gennem studiet kom - måske i en nærmest manisk rus af analysevanvid - frem til, at det teologiske var forløjet, forkert og uanvendeligt. -  Nu er det jo ikke første gang i verdenshistorien, at en teologi-studerende skifter studie. Men i dette tilfælde - vi er i tiden under 2. verdenskrig - var der ikke just “job-alternativer” til en frafalden teologstuderende. 

Medens krigen rasede, modstandsbevægelsen spirede og der var knaphed på meget i det danske samfund, sørgede hans trofaste søstre (gifte som ugifte) for hans underhold, medens Sigvald Martens selv fordybede sig i filosofiske og historiske emner.  Hans politiske platform var nærmest radikal.  Efter krigen opsøgte Martens den daværende forhadte eks-statsminister Erik Scavenius, med hvem han havde flere “samtaler på højt niveau”.

Libido og intelligens

Det er en relativ kendt sag, at særdeles intelligente mennesker ofte besidder en stærk libido. Denne formodning linkes lige så ofte sammen med det forhold, at sådanne personer fascinerer deres omgivelser med deres - til tider - diskussionlystne og argumentations-stærke optræden i det sociale liv.  Hans forbogstaver dannede det i seksuel reference velkendte begreb s/m, hvilket i sandhed ikke blev forbigået i (u-)passende øjeblikke gennem årene. Seksualiteten betød i perioder (næsten) mere end hans viden-kompetencer, hvilket han havde behov for at lagre på “min harddisc” under vores periodevise og forholdsvis regelmæssige samvær.

Sigvald Martens mestrede i 1960erne og frem til sin død mindst fire sprog, hvoraf han underviste i de tre.  Hans private elever var en blanding af fortravlede forretningsfolk, ældre quinder med smag for en konstant viden-udvidelse (eller sublimering for noget andet :-) ) samt unge quinder, der brugte disse privattimer som kompensation for manglende flid :-) i andre sammenhænge. 

Martens var ikke just selektiv, når det kom til quinder :-) .

De seneste år

Vi mødtes i slut-60erne til et aftenselskab på en pænere adresse i Hellerup.  Det medførte efterfølgende en platform af gensidig tillid livet ud.  Trods vores yderst forskellige personligheder og store aldersforskel dannedes et mærkværdig 2-vejs-mentor-lignende fællesskab. Vi var begge bevidste om det.  Hans bidrag var viden og erfaring, mit bidrag var ungdommens forståelse for reaktioner i samtiden samt energien til at åbne nye døre (dag og nat :-) )for alternativer af mere eller mindre futuristisk karakter i forskellige substanser, sammenhænge og sværhedsgrad.

Et særligt kapitel var “erfarings-udveksling” fra vores respektive rejser rundt i det anti-puritanske Europa i 1970erne. Blandt hans rejseerfaringer var møder med udenlandske filosoffer, forfattere samt også flirten med det okkulte på yderst afvekslende lokationer :-) ; i sidstnævnte tilfælde var Aleister Crowley et væsentlig omdrejningspunkt. (Interesserede kan læse Magikeren af W.Somerset Maugham med et vist udbytte).

Afslutningen

Martens blev “kun” 61 år.  Hans eminente psykiske styrke kæmpede med stort mod, men forgæves mod en fremskreden cancer. Også i dødens stund havde vi en god og afsluttende dialog, i øjenkontakt og uden for megen sentimentalitet og han efterlod mig nogle meget kære rekvisitter foruden livslange minder.

Refleksion

I dette forår ville han være fyldt 90 år, hvis han havde levet. Det førte mig igen til et besøg på den dejlige Vadehavsø Fanø for at sende nogle venlige tanker ved det store velholdte Martens-familiegravsted i Nordby.

Familiegravstedet var imidlertid nu sløjfet, men mine minder om det suverænt mest intelligente menneske, jeg har mødt i mit liv, forsvinder ikke. Disse mange mellemregninger, der oparbejdes mellem to mennesker (uanset formål med den personlige kontakt), pendulerer fortsat fra fortid til nutid livet ud; ganske ligesom de to trofaste færger Fenja og Menja, gør det fra Esbjerg til Nordby og retur hver dag året rundt. 

Next Page »

Powered by WordPress