hulegaard.eu

February 3, 2008

Bibliotekets fremtid

Filed under: Politik, Kultur, Bibliotek, Hjørring, Fremtid, Politiken — hulegaard @ 1:07 pm

Mellem jul og nytår 2007 fortalte Københavns Hovedbiblioteks nye chef, Pernille Schaltz (Politiken) om sin vision for et nyt bibliotek, hvor flere gamle bøger var på depot, og hvor nye medier skulle have mere plads, fysisk og økonomisk. Og at bibliotekets underetage skulle være et udstillingsvindue for det nye og aktuelle fra alle medieområder. Siden har hun fået hård kritik fra forfattere og forlæggere. Biblioteksstyrelsen, statens overordnede rådgiver, giver hende fuld opbakning.

Diskussion 

Således er meningerne temmelig delte om denne fortrinlige kulturinstitutions fremtid.  Hovedbiblioteket havde så fået den herlige idé at iværksætte en rundbordsdiskussion en sen januar eftermiddag og aften. Deltagerfeltet var bredt sammensat af

forfatterne Leif Davidsen og Merete Pryds Helle, Københavns bibliotekschef Jens Ingemann, Biblioteksstyrelsens direktør Jens Thorhauge, antropolog Karen Lisa Salomon og kulturchef på Det Kongelige Bibliotek Uwe Bødewadt. - Københavns kulturborgmester Pia Allerslev (V) indledte arrangementet.

Det kan næppe overraske nogen, at dette interessant og bredt sammensatte felt af kulturprofessionelle ikke var enige :-) ! - I min begrebsverden flytter diskussioner sjældent mange (fasttømrede og nedarvede) synspunkter hos det enkelte individ. Ofte er det tidsspilde såvel i privat som professionel sammenhæng. Duellanterne sidder på kant og venter på tur til netop at fremføre deres velformede/-formulerede facit på de(n) aktuelle problemstilling(er). I bedste fald kommer der nyvundne vinkler og perspektiver, som det enkelte individ kan bygge videre på. I ungdommens år kan der flyttes “brikker”, men sidenhen blandt “voksne” flyttes sjældent særligt meget.

Samme dag (30/01/08) som aften-diskussionen bragte Politiken en stort opsat artikel om den nye Hjørring bibliotek som et eksempel på fremtidens bibliotek.

Fremtidens bibliotek behøver ikke være enten en støvet labyrint af bøger eller noget, der ligner det indre af et rumskib. En ny slags bibliotek åbnes om et par måneder i denne vindblæste nordjyske by Hjørring  – både med nye medier, anderledes aktiviteter og plads til at hente alle bøger op fra depotet.  Udgangspunktet var naturligt i spil mellem diskussionsdeltagerne, hvor essensen naturligt var:

Skal et fremtidigt bibliotek kun være for bøger eller direkte modsat et kulturcenter med alskens tilbud til alle aldre på teknisk højt niveau?  Samtidig blev nye teknikker strejfet som e-bog osv.  Hos nogle af diskussionsdeltagerne var underholdsværdien lidt større end substansen af deres påstande, hos vel nærmest det modsatte som altid i en rundbords-diskussion.

                                                                                                                                                                      

Refleksion

Emnet forekommer interessant for de fleste, der besøger biblioteket med (regelmæssige) mellemrum.  Siden jeg som lille dreng blev - nærmest slæbt med - 1,3 km. gang til de nærmeste lille distriktbibliotek, har denne offentlige kulturinstitution haft min bevågenhed.  Der er langt fra bibliotekarens spidsede blyant påført stemplet med lånedato til vore dages selvbetjenings-stregkode-maskine.  Der er internet, musik, lydbøger, læsesal, foredrag, udstillinger, børnebibliotek og naturligvis bøgerne. -  Skal det være der altsammen?  Er der for meget eller for lidt?  Er åbningstiderne ikke publikumsvenlige?  Er det elektroniske bestillingssystem godt nok? Hvorfor kan man ikke låne alt? osv.osv.

                    

Personligt bruger jeg biblioteker i min egen by, ligesom jeg ganske ofte besøger biblioteker i andre byer ved rejser såvel i ind- som udland.  E-bog og E-paper er på vej - indtil videre har du stadig materialet i hånden lidt endnu - ofte i velsignet stille atmosfære på biblioteket.

                                             

Er læseren selv biblioteksbruger i større eller mindre omfang, er tankerne sat i gang om fremtidens bibliotek og forhåbentlig har denne refleksion som appetizer ikke været spildt :-)

 

 

 

 

Powered by WordPress