hulegaard.eu

February 14, 2010

Hygge

Filed under: SDU, Hygge, Ny Viden, Jeppe Trolle Linnet — hulegaard @ 5:45 pm

 

Det er efterhånden længe siden, at bloggen har omtalt et forskningsresultat.  Ikke at de ikke sprøjtes ud i en lind strøm fra diverse højere læreanstaltninger….men, menne, men… variation er et godt parameter for blogging.  Nedennævnte refleksion er inspireret af blogejerens regelmæssige læsning af S(yd) D(ansk) U(niversitet)s “Ny Viden”. 

 
Hygge
Uanset hvor smart du dækker bordet, hvor dyre dine lamper er, og forkromede samtalekøkkener du har, får du ikke mere hygge. Danskerne forbinder nemlig hygge med ydmyge omgivelser. Juledagene i sweatshirt i et lidt rodet hjem - dét er hyggeligt. Nytårsaften i det stiveste puds hos folk i materiel overflod er IKKE hyggeligt.

 
Det er konklusionen på Jeppe Trolle Linnets forskning i dansk hygge. Han er forsker på Syddansk Universitet, SDU, og kan efter research i det specielt danske fænomen, konkludere, at hygge ikke har noget med materiel velstand af gøre. Derimod er hygge i høj grad, forbundet med danskernes selvforståelse, og hyggen er samtidig afgørende for, om man synes, ens familie er en succes. 

 

Jeppe Trolle Linnet siger til SDUs blad Ny Viden: »Avanceret borddækning, finere madlavning og fornem påklædning signalerer festlighed, men ikke hygge. Når vi skal hygge, må iscenesættelsen ikke stjæle opmærksomheden. Hygge er et felt, man bevæger sig ind i for at slippe for overflade og spil for galleriet. Et sted, hvor man kan have paraderne nede.« Hygge er det modsatte af høj social status og materiel rigdom, mener Jeppe Trolle Linnet. Han kastede sig over hyggen, efter at en af hans interviewpersoner kom med udtalelsen: »Jeg vil ikke bo på et dyrt hotel, for jeg vil også gerne kunne hygge mig.« Egentlig var forskeren i gang med en ph.d.-afhandling om forbrugskultur i familier, men udtalelsen vakte hans interesse for hyggens væsen.

 

Ingen hygge til velhavere

 

I udlandet forsøges »hygge« ofte benævnt »homeyness«, »cosyness« eller »convivial«, men kun i Danmark har man ét specifikt ord, der bruges til at ramme »hyggelige« situationer ind med, mener Jeppe Trolle Linnet. Ifølge Jeppe Trolle Linnet opfatter den brede befolkning hygge som noget, man kun kan få, hvis man giver afkald på forstillelse og travlhed. Ifølge hans reserarch er det den generelle holdning blandt danskerne at, karrieremennesker og velhavere betaler en pris for deres livsstil i form af manglende hygge. Jeppe Trolle Linnet nævner Per Flys film »Arven« som en afspejling af den opfattelse. Men hyggen kræver samtidig et vist niveau af materiel komfort og tryghed, siger han. Mennesker hygger uanset status, men selve ideen om hygge passer perfekt til de danske middelklasse-idealer om social lighed, hjemlig ordentlighed, følsomhed og intimitet.

 

Hyggens bagside

 
Hyggeforskeren ser vores hyggefiksering som et produkt af det land, vi bor i. Vi er rige og har gennem historien ikke været indrulleret i verdens store konflikter. Jeppe Trolle Linnet påpeger, at allerede under Første Verdenskrig skrev Jeppe Aakjær: »Du puslingland, som hygger dig i smug, mens hele verden brænder om din vugge«. Konfliktskyhed og fredelighed har med andre ord en sejlivet tradition i dansk kultur. En tradition, der disponerer os for at gøre hygge til noget stort i vores selvforståelse. Vi skal dog ikke tro, at »hygge« er et begreb uden modhager, siger Jeppe Trolle Linnet: »Hyggen har også en bagside, som mange er opmærksomme på. De forbinder dansk hygge med klaustrofobi, inerti, jantelov, konfliktskyhed og fravær af intensitet. Kritikken af hyggen er lige så etableret i Danmark som hyggen selv,« siger Jeppe Trolle Linnet. 

 

Refleksion

 
Begrebet “hygge” påstås at være noget særligt dansk. Det opleves også af udlændinge; måske/måske ikke er det rigtigt. Blogejeren har eksempler på udlandske kontakters begejstring og det modsatte af dansk ”hygge”.

Læseren har garanteret også en mening og ikke mindst erfaring(er) med begrebet “hygge” :-) .


 Emnet ”hygge” (læs: ægte god stemning) fik blogejeren til at tænke personligt. Han oplevede især kontraster i sin barn- og ungdom, hvor han med regelmæssighed kom hos relativt velstående mennesker/par (Definition: Hustandsværdi =/ > 10 mio. kr.) samt ret fattige mennesker af begge køn (såvel i byområder som på landet). 

Og den personlige konklusion bli´r: “Hygge” blev oplevet ret forskelligt i forskellige samfundslag!!
 
 

 

Next Page »

Powered by WordPress