hulegaard.eu

January 19, 2008

Nationalpark.dk

Filed under: Politik, Nationalpark, Vadehavet — hulegaard @ 6:54 pm

Sverige var det første land i Europa, der oprettede en nationalpark (1909). Siden fulgte andre lande i Europa og vores nordiske broderlandes rige og langstrakte naturområder har betydet, at f.eks. Norge i dag har 31 nationalparker. I Storbritannien er der 14 nationalparker osv. -   Verdens ældste skulle ifølge research være Yellowstone i Wyoming, USA (1872).  Kilden til oplysningerne om denne “naturrigdom” er Skov- og Naturstyrelsen. 

Nationalpark.dk

Omsider er der også kommet beslutning om nationalparker i lille Danmark.  Nationalpark Thy var den første beslutning. Nu følger 4 andre, nemlig i Mols Bjerge, Skjern Å, Vadehavet samt Kongernes Nordsjælland.  Alle indvies de i løbet af de kommende fire år.

Der er således tale om 5 naturområder, 4 i Jylland og 1 på Sjælland. En nationalpark forudsættes at rumme de vigtigste danske natur- og landskabstyper.

Refleksion

Blandt disse 5 udpegede har enhver dansker garanteret et favoritområde; eller også får de det :-) .  Mit eget er suverænt: Vadehavet.  Denne fantastiske natur med et mangesidigt dyre- og planteliv strækker sig fra Ho-bugten (v. Esbjerg) forbi Tysklands nordvestkyst og ned til den store nederlandske fiskerihavn Den Helder.

Det burde være enhver forundt at besøge f.eks. een eller alle tre danske øer Fanø, Mandø og Rømø for at fornemme bl.a. tidevandets magt.  Oplevelsen kan så fortsættes på een eller flere af de frisiske øer syd for DK.

En naturoplevelse for livet!

Powered by WordPress