hulegaard.eu

January 19, 2008

Kokain

Filed under: rusmiddel, Kokain, Narkotika, Coca-planten — hulegaard @ 6:53 pm

Der har den seneste tid - igen - været fokus på euforiserende stoffer, aktuelt ved det store fund på 32 kg blandede (ikke bolsjer) stoffer i Kastrup Lufthavn. Især er der igen fokus på kokain.  Dette stof var tidligere “forbeholdt” de såkaldt mere velstående og udvalgte kredse i samfundet. Men kemiske varianter har gjort det til en bred og populær stimulans i hverdagen. Om optankningen sker i Horestas fagområde (hotel, restauration) eller privat, er mindre væsentligt.

Kokain

K…… er et kemisk narkotisk stof, som udvindes af  coca-plantens blade. Kokain stimulerer centralnervesystemet, undertrykker appetitten og skaber, hvad der er blevet beskrevet som en euforisk lykkefølelse og forøget energi. Skønt mest brugt som rusmiddel virker kokain også som bedøvelsesmiddel, hvortil det blev anvendt til øjen- og halskirurgi i 1800-tallet og tidligt i 1900-tallet. Stoffet blev blandt andet anvendt af Sigmund Freud i behandlingen af morfinister, dog ikke med større succes.

Ovennævnte indledende tekst samt illustration af kokain-molekylet er fra Wikipedia.

Coca-perspektiver

Som det måske er velkendt, er Coca-bladene righoldige på vitaminer og mineraler. Bladene er derfor et nødvendigt supplement til kosten i Sydamerika, hvor kosten traditionelt er fattig på både næringsstoffer og mælkeprodukter. I Bolivia bliver coca brugt som tilsætningsstof i forskellige produkter lige fra tandpasta til the.

Det påstås, at mange indianerne tygger coca-blade for at kunne udholde sult, tørst og umenneskelige arbejdsbetingelser.

Kliniske udsagn

Kokain påvirker hjernen ved at efterligne stoffer som allerede findes i hjernen. Tages kokain i små doser opnås en følelse af velvære og styrke samt forøget mental friskhed. I større mængder og taget gentagne gange over en længere periode kan kokain producere depression, mentale forstyrrelser, angst, søvnproblemer og paranoia.
Kokain medfører ikke fysisk afhængighed som andre psyko-aktive stoffer som for eksempel heroin (som er en syntetisk modifikation af morfin udvundet af opiums-planten). I stedet skabes der næsten altid psykisk afhængighed, og i dag er misbrug af kokain et stort og voksende problem i vesten.

Refleksion

De seneste års “blandinger” af kokain tyder på nye varianter af forskellig styrke og til en - for almindelige mennesker - mere overkommelig pris, ihvertfald til start.  DR2 bragte for nylig en fortrinlig svensk reportage om, hvor nemt det var på udvalgte geografiske områder(f.eks. Stureplan) i Stockholm at købe varianterne.

Narkokurerer udfolder stor fantasirigdom for at skjule import/export for toldere og politi samt narkohunde og andre hjælpemidler.

Jeg har aldrig selv haft trang til at teste dette stof eller tilsvarende. Derimod har jeg i en fortid som tilskuer på nærmeste hold i en længerevarende periode af mit liv oplevet, hvordan et periodevis kokain (mis-)brug omslutter og nærmest behersker og performer et menneske. Tro mig - helt ind i min digitale dybe sjæl: Det er ren “rutsche-bane” på flere planer.

Som med alle stimulerende stoffer er menneskers individuelle kemier forskellige. Nogle tåler noget mere end andre; nogle tåler noget i ganske lang tid og nogle kan holde op og starte op igen efter eget valg.

Forekommer emnet interessant, er bogen “Rusmidlernes biologi” af spec.læge Henrik Rindom god til en fordybelse. Drik en coca-cola, medens du læser.  Det er langt mindre skadeligt og mere tilrådeligt - så sandelig!

Powered by WordPress