hulegaard.eu

November 26, 2008

2.166.086 i (næsten) frihed

Filed under: Politik, Grønland, Selvstyre, Folkeafstemning — hulegaard @ 5:33 am

Overskriften hentyder til Grønlands areal på 2.166.086 kv.km. Seneste folkeafstemning om yderligere selvstændighed pr. 25. nov. 2008 resulterede i det forventede resultat. Accept med 3/4 af stemmerne ( 75,54 pct.)  for en (næsten) total selvstændighed for de 56.462 indbyggere på verdens største ø.

Grønlands hjemmestyre

Det vedtagne “aap” (ja) til (næsten) selvstyre gør bl.a. grønlandsk til landets officielle sprog. Konsekvensen er nu selvstyre på politi og retsvæsen, sundhed og råstoffer. Det sikrer Grønland retten til sin egen undergrund. Dette forhold har hidtil (og vil fortsat) medføre ophidsede diskussioner, selvom det årlige danske blogtilskud på ca. 3,2 mia. kr. vil bortfalde på sigt.

Når udvindingen af de dyrebare naturressourcer i den grøndlandske undergrund bliver stabile nok, skal de finansiere ø-samfundet. Det kan vise sig - ikke mindst med de varslede kæmpe enerig-forekomster i det østgrønlandske havområde - at blive en særdeles fornuftig statsøkonomi….særdeles fornuftig. Et forhold, der også er set hos andre store - tidligere - koloni-samfund såvel i Sydamerika som Fjernøsten - f.eks. Indonesien.

Den nuværende eksport fra Grønland er fortsat primært fisk, der udgør ca. 87 pct. af eksportindtægterne. Det vil helt givet ændre sig radikalt med den gigantiske jagt på olie- og andre rigdomme i undergrunden.

Klima-mæssigt betyder det så også, at det ikke længere er Danmarks problem om indlandsisen smelter (hurtigere og hurtigere..).

Politisk har det gået fra kolonistatus til “en integreret del af Rigsfællesskabet (1953), over hjemmestyre-ordningen (1979) og frem til den seneste vedtagelse af et (næsten) egentlig selvstyre (2008). Den nye ordning træder i kraft fra 21.juni 2009, som ikke helt tilfældigt er Grønlands nationaldag.

(Næsten)

Overskriftens indhold er blevet brugt i flere sætninger og dækker over det forhold, at udenrigs-, forsvars- og valutapolitik fortsat varetages af Danmark.

Refleksion

Kan grønlænderne klare sig selv?  Kan de modstå udenlandske multinationale koncerners indtrængen for at “scorer kassen ved udvindinger af rigdomme fra undergrunden”?  Vil nogle eller de fleste af de ca. 13.400 grønlændere i Danmark søge tilbage til deres hjemland?

Globalt og historisk er talrige eksempler fra “kolonier”, der pludselig skal magte en moderne hverdag.  Flere danske økonomer har advaret, men grønlænderne har talt på demokratisk vis og man kan kun ønske det stolte kulturfolk held og lykke…..der bli´r rigeligt brug for det; ikke mindst i næste årti, når rigdommene forventes omsat i likvider ;-) .

Illustr. : Maleri af Jens Enevold “Indsejling til Narsassuaq”

Next Page »

Powered by WordPress