hulegaard.eu

January 8, 2008

Det internationale polarår

Filed under: Arktis, Klima, COP15, Bella Center, Polarår, Grønland — hulegaard @ 3:02 pm

I det kommende års tid vil en iskold og fjerntliggende egn af jordkloden påkalde sig magnetisk opmærksomhed fra medier og forskere verden over.

Det Internationale Polarår er allerede skudt i gang, men i det næste gode års tid går det for alvor løs med snesevis af forskningsprojekter, der skal udføres i de nordligst beliggende områder af verden, herunder Grønland, Svalbard og selve Nordpolen.

Arktis er “hot”. Ingen andre steder på kloden er opvarmningen så kraftig som her, og ingen steder udfoldes konsekvenserne i et større drama. I Grønland åbenbares nye og ellers skjulte kystlinjer i kraft af afsmeltning af hele gletsjere, der trækker sig længere og længere tilbage. Vandet og luften er efterhånden blevet så lun, at man forventer et helt isfrit Arktis hver sommer fra 2013. Den primære årsag til temperaturstigningen er menneskets udledning af drivhusgasser, især fra afbrænding af fossile brændstoffer som kul og olie. Har vi hørt det før?

Et paradoks i denne sammenhæng er så, at de selvsamme olieselskaber, der har kraftig medskyld i opvarmningen, netop i kraft af det kommende isfri sommer-Arktis pludselig får dollartegn i øjnene ved udsigten til at kunne bore ned til en potentiel kæmpekilde under Polarhavet af endnu mere olie og gas til en forbrugshungrende verden. Der menes at være nogle overordentlig givtige “lommer”. I den dansk-grønlandske del - iflg. forskere - måske ganske meget på udvalgte lokationer i Grønlandshavet.

Danmark har fået en klimaminister ved seneste regeringsdannelse i nov. 2007. Det må forventes, at Connie Hedegaard vil sætte et stort klimadiplomati på overarbejde i håb om at bane vejen for en mere vidtgående københavneraftale for det globale klima på  COP15-konferencen 30/11- 11/12- 2009 i Bella Center, København.

Refleksion 

Hvordan mon den kommende sommer bliver i DK? Igen kraftige skybrud? Oversvømmede kældre og veje?  Vi kan kun afvente, medens vi nødvendigvis må indstille os på en langt mere fokuseret klima-relateret hverdag. Det samme gælder forhåbentlig ( og menes ordet 120 pct.) for lande som USA og Kina m.fl..

(Inspirationskilde: Berl.Tid. 31.12.07)

Powered by WordPress