hulegaard.eu

July 18, 2009

Biskop Absalons efterfølger

Uden at træde på nogen bispekåbe kan det vel konkluderes, at den stadig mest berømte (og funktionsdygtige?) danske biskop er Absalon. Samme herre døde i 1201 efter en lang og glorværdig karriere, bla. som biskop af Roskilde og ærkebiskop af Lund. Skulle nogen københavner glemme ham et øjeblik, er muligheden for gensyn til stede på Københavns rådhusplads, hvor Vilh. Bissens forgyldte statue pryder det smukke gamle Københavns rådhus front (illustr.).

Bispevalg anno 2009

I vor tid med et højt uddannelses- og informationsniveau samt rimelig teknologisk formåen - ihvertfald et pænt stykke over Absalon-tiden - kan det forekomme nærmest utroligt - sagt “nedbremset”, at de seneste to bispevalg ( Roskilde stift og Københavns stift) skulle afvikles så kaotiske. 

Da Peter Skov-Jacobsen omsider i sidste runde med 608 stemmer (modkandidaten var Kaj Bollmann (353 stemmer)) kunne annonceres som Københavns Stifts fremtidige chef, var forinden foregået en sjælden rodet valghandling. Periodevis har der kommet journalistiske kommentarer fra valgrodet og folk med inside-viden ved knap, om de skal le eller græde. Aktuelt er Kirkeministeriet og sågar Ombudsmanden involveret med forventede redegørelser (bureaukratisk trick :-) ).

Som reglerne er i dag, vælges biskoppen af stiftets menighedsrådsmedlemmer og præster.  Enhver præst, der kan mønstre støtte fra 75 stemmeberettigede, kan opstille.  Een af (de vragede) spidskandidater (Anders Gadegaard) foreslog, at et fremtidigt indstillingsnævn bestående af teologer, præster og menighedsmedlemmer skulle finde 3-4 “kvalificerede” bispekandidater, der herefter kunne komme på valg blandt hele menigheden i stiftet.  For så vidt lidt nytænkning.  Blogejeren har dog den reservation, at der allerede i udvælgelsesfasen går ballade og politik i det. 

Enhver dansker - medlem af folkekirken og bosiddende i et hvilket som helst af Danmarks 10 stifter - skal IKKE tro, at præster er specielt milde og næstekærlige. Vel er det nok det rene dåbsvand ved siden af de barske katolske fraktioneringer og kampe, men….menne….men…!

Noget af det eneste fornuftige ved den seneste kamp om en bispehat var forøvrigt oprettelsen af www.bispevalg.dk , hvor kandidaterne via blogs fortalte om deres holdninger og andre kunne følge de “officielle detaljer”.

Refleksion

Der skal formentlig nok et lettere generationsskifte af folketing til at forstå, at en grundlovsrevision er påkrævet af flere grunde.  Een af dem burde være, at stat og kirke skal adskilles.  Den danske statskirke forekommer mere og mere stigmatiseret uden fremtidige mål og nutidig målbarhed.  1 kvartal 2009 meldte 3.879 personer sig ud mod “kun” 2.455 personer i 2008 (kilde. DS), altså en stigning på 58 procent!  Ved seneste valg til menighedsråd (nov.2008) var der kun valg i 149 udaf 2.210 sogne!

Den nuværende Absalon-efterfølger - Peter Skov-Jacobsen - bliver sat i spidsen for det mest ugudelige af alle stifter, nemlig kun 65 procents medlemskab af sognebørn. Apropos børn bliver nu u-n-d-e-r 50 pct. af stiftets børn døbt. Mon den ateistiske (eller agnostiske?) kurve kan knækkes i fremtiden?  Det ville være et kunststykke, som Master of Arts (Hull Univ. 1992) og nyudnævnt bisp Peter Skov-Jacobsen, næppe er i stand til med sine teologiske, akademiske og personlige kompetencer.  Søndag d. 30 august 2009, kl. 14 sker “den officielle udnævnelse” i Københavns Domkirke.

Set fra denne digitale og troende bedeskammel er det få sekunder i kl. 12, hvis det danske kristne engagement skal vendes i tide. Der kræves såvel en adskillelse af stat og kirke samt en nutidig teologisk og politisk begavet Absalon. Det danske konsensussamfund har - beklageligvis - sjældent ønsker om at vælge stærke og markante personligheder, der sætter varige spor i form af banebrydende og velsignet nytænkning.

Et digitalt amen!

Next Page »

Powered by WordPress