hulegaard.eu

December 8, 2008

Signal til….

Filed under: Politik, Højhastighedstog, Signalering, Letbane, Asfalt, Ny bro, Pris, Handlekraft — hulegaard @ 11:19 pm

Regeringen præsenterede d. 8.dec. 2008 - ved hele fire fagministres “hjælp” - den længe ventede og ambitiøse - og sandelig ikke mindst nødvendige - trafikplan for lille Danmark.  Der var mange ord og tal i præsentationen, sådan som det altid sker, når store reformer skal søsættes. Alle, herunder vælgerne ;-) , bliver klar over alvoren og ikke mindst - gentager NØDVENDIGHEDEN i at foretage noget.

De økonomisk gyldne tider, hvor milliarderne rullede dagligt, er afløst af en nærmest recession-lignende stemning, der naturligvis må indvirke på de ambitiøse trafikinvesteringsplaner, herunder roadpricing og ændrede registreringsafgifter så man kan blive helt grøn i hovedet. Og forresten en del mere, der berøres en anelse nedenfor ;-) .

Jernbaner

Det store gyldne mantra i den fremtidige kollektive transport forekommer at være “højhastighedstog”.  Har man(d), som denne blogejer, prøvet dette koncept forskellige steder i udlandet, kendes den store fordel: Hurtigt fra et bycentrum til et andet på relativt komfortabelt vis.  Helt modsat flytransport, hvor det meste af tiden forekommer at være transport til lufthavnen, bagage-handling, kropsvisitering, ventetid, flyforsinkelse og ved landing gentager det hele sig stortset igen.

Den forkromede danske målsætning skal være højhastighedstog (dog kun 200 km/t) med time-intervaller mellem de større danske byer.  En slags hurtige intercity-model.  Men det lader sig bestemt ikke gøre med det nuværende spornet. Hertil kommer det nærmest oldnordiske signalsystem i Danmark.  Det gyldne spørgsmål: Hvorfor har man ladet spor og signalsystemer forfalde i alt for mange år?  -  Ja-men, ja-men, der er vel ikke mange politiske stemmer i at hælde x mia. kr. i nye skinner eller banesignaler….nej, vel ;-)   -  Men nu går den ikke længere!

Signalering

Afsnittets overskrift (mis-)bruges udstandselig i vores hverdag.  Men der, hvor det virkelig skulle have anvendelse, nemlig i skinnetrafikken, findes der stadig jernbanesignaler fra 1929…skriver “nittenhundredeniogtyve 00/100″.

Et nyt - såkaldt ERTMS2 computerstyret - signalsystem til ca. 22 mia. kr. er nødvendigt, hvis politikernes (og i sandhed også temmelig mange vælgeres) ønsker om bedre og hurtigere togdrift skal opfyldes. Hertil kommer nye skinner, bl.a. på en ny dobbeltsporet jernbanestrækning fra København til Ringsted.

Det helt rigtige koncept “Letbane” skal indføres såvel i Hovedstaden som den dejlige jydske hovedstad Aarhus. Måske også Odense på et tidspunkt, ihvertfald ifølge de lokale politikere.

Asfalt

Den “verdensberømte” jydske trafik-mafia alias nogle ældre mandlige politikere med et rummeligt taljemål, smag for øl og rævekager, er forlængst kørt af motorvejen; een af de mange, som det lykkedes at få rullet asfalt ud på med efterfølgende mere eller mindre intensiv trafikunderlag ;-) .  Der skal naturligvis fortsat rulles asfalt ud på veje, men CO2-udslip og tidens knappe økonomiske ressourcer gør, at den offentlige trafik - ligesom på Storebæltsbroen - kommer hurtigere frem ;-) .

Ny bro?

Skal disse ambitiøse - og h…..dyre trafikinvesteringer batte noget, er det nødvendigt med en udvidet forbindelse mellem Fyn/Sjælland og Jylland, ellers ender det med, at højhastighedstoget stopper i Odense og trafikpropperne stopper på vestfyenske motorvej.  En tredie Lillebæltsbro, enten i syd-  eller nordgående retning?  Helgarderingen ville selvfølgelig være at “asfaltere” hele Lillebælt ;-) , men hva´ så med havmiljøet…nej vel?  Den forkromede broforbindelse fra Sjælland via Samsø må forudsættes - med de nuværende økonomiske muligheder - kun at kunne foregå på Lego-klodse-plan; ihvertfald er den foreløbig sparket til hjørnespark - læs: “Yderligere grundige undersøgelser”!

Pris

Der er arbejdes med gigantiske budgettal i omegnen af 150 mia. kr., dog inkluderet den planlagte Metro-udvidelse i København samt Fehmernbælt-broen. Stadig er det gigantiske investeringsrammer.  Forhåbentlig kan der alligevel blive en lille hjælpepakke til henlæggelse under bankernes juletræer i denne hårde bank-tid, hvor seneste tab oveni finanskrisen skyldes en yngre herre i Armanihabit og Rolexur, indtil han formodes at få taget mål til ny beklædning :-) .

Refleksion

På mange måder er Danmark et dejligt lille land med få svagheder - ihvertfald set indefra ;-) .  Een af dem er for meget ævleri, for mange udvalg og manglende beslutsomhed. Der kunne vi lære ganske meget - gentager m-e-g-e-t, af vores naboer lige øst og syd for grænsen.

I en tid, hvor det også vil blive nødvendigt med forøgede offentlige investeringer for at booste økonomien samt nedbringe CO2-udslip, er de foreslåede trafikinvesteringer aldeles velegnet.

Illustrationen er valgt med omhu. De svenske og tyske planer om fortsat udbygning af deres allerede eksisterende højhastighedstog formodes fortsat i det lille transitland Danmark at blive trukket af anderledes fabrikater ;-) .

Kom så i gang - Danmark!

Next Page »

Powered by WordPress