hulegaard.eu

March 13, 2007

Accumulator irritation

Filed under: Konkurs, Spekulation, Svindel — hulegaard @ 2:26 pm

Nogle mennesker synes at have et dobbelt-korkbælte rundt om maven i det frådende hav, som vi for sjov skyld kan kalde “hverdagen”.  De smiler, er (tilsyneladende) positive non-stop-time, kommer med kvikke one-lines ustandselig, hvadenten det er de landsdækkende eller Bullerups lokal-TV. Deres maniske handlinger - af få kaldet “strategiske, dynamiske tiltag” - har en ofte urimelig afsmittende virkning på mange af deres med-mennesker.

Et eksempel er Klaus Riskær Pedersen. Samme “finansmand” har været konkurs i 15 år. Navne som Krepco og Accumulator Invest har fyldt “det offentlige rum” siden 1979. I 1992 går disse investeringsfirmaer ned og Riskær erklæres personlig konkurs.  Senere følger (via lån fra eks-svigerfaderen)  etablering af Cybercity. Om dette firma er der også mange meninger.

Advokater med skræddersyede gråsorte habitter i let gramvægt, betydningsfulde udtryk i ansigtet, fornuftige golf-handicaps og hjemmehørende på fashionable matrikler, har brugt oceaner af tid på udredningsarbejdet. Nogle af deres kolleger mener, at tidsforbruget  (læs: taxametret) har været kritisabelt højt ;-) !

Høje ret…

Domstolene har brugt meget tid på denne “finansmand”. Bl.a. udmålte byretten to års betinget fængsel for mandat- og skyldnersvig i 1998; Østre Landsret forhøjede til 2,5 år i 2000. I 2002 idømmes Riskær tre års betinget fængsel og en bøde på ca. 100.000 EU ved en fransk domstol. I 2003 idømmes “finansmanden” tre års betinget fængsel og en bøde på 750.000 kr for “tømning” af et fransk ejendomsselskab i størrelsesorden 1,4 mia. Dkr.

Senest har Københavns Byret pr. 13. marts 2007 afgivet en dom på syv års ubetinget fængsel for bedrageri af særlig grov beskaffenhed og mandatsvig. Han blev desuden frifundet for skyldnersvig. -  Dommen er (naturligvis) anket ! Imedens er “finansmanden” varetægtsfængslet, hvilket forekommer “hensigtsmæssigt”.

 Personen Klaus Riskær

Jeg har mødt personer, som var ansat hos ham. De fleste har en mening om ham. Han har profileret sig som Venstre-politiker, deltager i diverse TV-shows og spots samt eksponering af koner og kærester, der stadig blev yngre som “finansmanden” blev ældre; dog altid med det samme brede smil.

Accumulator irritation

Jeg ved ikke, hvordan Du har det - kære læser - men lad mig blot tilføje:

Injurielovgivningen forbyder mig at sige min ærlige mening!

Powered by WordPress