hulegaard.eu

December 30, 2007

Chili Turèll - I livets strøm

Filed under: Bøger, Chili Turèll, Qi Gong — hulegaard @ 10:14 am

Den trofaste læser af denne blog har erfaret, at blogejeren læser bøger og indimellem deler sine konklusioner med bloglæseren.  Det er overvejende det geo-politiske stof, men også det kulturelle, historiske, maritime og biografiske. Sidstnævnte fører til denne refleksion. 

I livets strøm

Som periodevis beundrer af Dan Turèll fik jeg lyst til at læse hans enke - Chili Turèlls bog - I livets strøm.

Først et delvis citat fra bogens bagside for at give fokus på emnet:

Bogen er et personligt dokument om rejsen gennem kaos og afmagt. Om nødvendigheden af at styrke kroppen i arbejdet med at komme til mental afklaring. Chili Turèll fortæller som sine erfaringer med personlige redskaber undervejrs i processen mod heling. Om holotropi, qi gong, meditation og kinesisk medicin. Om at kigge på sin familiehistorie for derigennem at skabe større sammenhæng og finde nye, livgivende veje i livet her og nu (….) Om at finde ind til livets vitale omdrejningspunkter og blive mere bevidst som menneske, mor og medspiller i livets store udfordringer.”

Uddrag af anmeldelserne kan ses på http://www.chiliturell.dk/idn10.asp 

Chili Turèll

(Foto: http://www.chiliturell.dk/ )

Det er en overordentlig reflekterende quindelig forfatter.  Ikke blot er vi med ved den “åndelige ringside”.  Vi følger omstændighederne omkring Dan Turèlls død, herunder hendes oplevelser af behandlingssystemet omkring hans død. Ligeledes beskrives med en sjælden indlevelse og detailrigdom det efterfølgende bisættelses-ritual/urnenedsættelse. - Senere i bogen fortælles om de smertefulde oplevelser i forbindelse med hendes psykisk syge broders selvmord ( “Måske kan et menneske begå selvmord i selvforsvar” ). -  Det er således tydeligt, at hendes møde med døden har været en altafgørende faktor i hendes liv.  Den har udløst store, dybe og voldsom reflektive tanker.  Ligeledes har det slidt på hendes quinde-sjæl og fysik.

I forbindelse med bogens promotion i nov. 2007 lagde Chili Turèll ikke skjul på de ægteskabelige storme, der havde raset i hendes og Dans samliv. Det tjener hende til stor ære i en - for læserens oplevelse - balanceret beskrivelse af et sammensat kunstnerisk ægteskab. Samme type ægteskaber - altså de kunstneriske - fremstår takket været mediernes (over-) fokusering ofte som et glansbillede på den dybeste og ukomplicerede lykke. Denne skabelon findes kun i eventyrerne….

Hendes yderst reflektive natur fører hende over den formidable jazz-pianist Carsten Dahl ( har selv oplevet ham live - i mine øjne og ører den bedste i genren p.t. !) videre til yoga og andre alternative asiatiske retninger f.eks. “qi gong”

( http://www.center-of-chinese-medicine.com/html/dk/Qi_Gong.htm. )

Endelig i “samme boldgade” kan nævnes hendes oplevelse af det interessante område “Tarotkort” - af nogle benævnt “Guds billedbog”.

I den mere oplivende del af bogen omtales hendes glæde ved hendes fritidshus ved Løkken-området i Nordjylland. Ligeledes et kortevarende, intensivt og glædesfuldt forhold til en “smilende” mand i midt 90erne, der for en periode gav forløsning og fred på de fleste planer i hendes quinde-liv.

Refleksion

“I livets strøm” er ikke en let og hurtigt læst bog. Meget af indholdet, såvel det personlige som møderne med de alternative vinkler på livet, kræver tid og nærlæsning.

Forfatteren er også kendt som selvstændig scenekunstner. De seneste mange år i nærmest egen iscenesættelse. Blandt de memorable er ” Parfurmerede sild” og “Dronning Margrethe d. 1″.  Hertil kommer indlæsning af over 150 lydbøger; noget hendes behagelige modulerede stemme er disponeret for. Sidst men ikke mindst synes meget af hendes tid dækket af såvel undervisning i kinesisk medicin samt foredrag om danske (afdøde) kunstnere, herunder naturligvis hendes nærmest ikoniserede afdøde ægtemand Dan.

De nævnte kompetencer sammenholdt med glæden ved hendes voksne datter Lotus (fællesbarn med Dan Turèll) må forekomme at kunne udfylde store dele af den yderst velholdte 60-årige forfatters nuværende og fremtidige tilværelse.  Der er sket ganske meget i Inge Margrethe Svendsens alias Chili Turèlls liv. Hendes website uddyber flere af hendes mange talenter.

(I livets strøm - ISBN 978-87-595-2827-3)

Powered by WordPress