hulegaard.eu

August 16, 2010

Pernille er tilbage

Filed under: Sundbus, Pernille, Helsingør-Helsingborg, ACE — hulegaard @ 9:38 pm

 

Den revitaliserede sundbus Pernille med Kronborg bagbord

Man behøver ikke bo i Helsingør - denne pragtfulde nordsjællandske by (og kommune) - for vide, hvad det maritime begreb “Sundbus” er. Men til ære for såvel m/s Pernille som læseren tager vi den ultra-korte intro-version :-) .

En blæsende og kold martsdag 1958 blev to små passagerskibe døbt “Sundbuss Henrik” og “Sundbuss Pernille”.  Den 28.marts 1958 var der premiere på “H-H-overfarten” (Helsingør-Helsingborg) for disse to søsterskibe - 25 meter lange og knap 6 meter i bredden med plads til 100 pass. Farten var 12 knob ført frem af to Volvo Penta-motorer.

Konceptet - fremført af det norske rederi Moltzau (med erfaringer fra bl.a. Oslo-fjorden) var enkelt: 2 små bekvemme og bilfrie ”sundbusser” sejlede (relativt) hurtigt frem og tilbage med passagerer og ikke mindst toldfrie varer fra morgen til aften. Restauranten havde mad og drikke til rimelige priser, det samme havde kiosken; her skal ordet “rimelig” for en gang fortolkes 100 pct.! :-)

ACE Link

De gyldne tider for Moltzau rederiet på H-H blev især kraftigt decimeret, da det toldfri salg ophørte i 90erne.  Det norske rederi besluttede sig ved århundredeskiftet for en tiltrængt forbedring af tonnagen (de gamle sundbusser havde det ikke så godt..:-( ).  Økonomiske problemer i Moltzau Tankrederi m.m. gjorde, at skibene blev kraftigt forsinkede.

I 2006 overtog et andet norsk rederi ACE (sammensat af skibsrederens navn A(xel) C(amillo) E(itzen) ruten fra Moltzau-rederiet og lancerede et nyt såkaldt “ACE-Link”.

Simara Ace og Siluna Ace oplagt i Helsingborg havn

Ambitionen fra det nye rederi var kort sagt at videreføre det kendte (og stadig populære) Sundbus-koncept dog i en større og unægtelig noget mere strømlinet version.  Det første af de nye skibe “Simara Ace” blev indsat på ruten medio december 2007.  Det næste “Siluna Ace” fulgte efter nytåret 2007/08.

Passagerantallet pr. skib blev forøget fra de gamle sundbussers 249 til 386 på de nye. Indkøbsmulighederne og restaurant/café forholdene blev langt større med et naturligt mere varieret (og fristende) luksusvareudvalg foruden det sædvanlige sortiment. Det videreførtes i noget mere komfortable og seværdige omgivelser i sandhed end de efterhånden let primitive gamle sundbusser! :-)  

Men for den passager, der anvendte ruten tit og måske især for den passager, der anvendte ruten sjældent, kunne man tænke: “Mon dette mini-de-luxe-koncept kan holde?”  Selv havde blogejeren sin tvivl, især da nyhedens interesse efter det første år havde lagt sig!

Og ganske rigtigt - ligesom man ofte kan spotte efter nogle måneder (!), om en nyåbnet detailbutik kan holde - ramlede det hele og de faktisk ganske glimrende “store ACE-sundbusser” blev stedt til hvile (oplagt) i Helsingborg havn, medens selskabet gik konkurs i januar 2010.

Pernille er tilbage

Siden primo juli 2010 har et nystartet selskab  “Sundbusserne” så prøvet at opstarte den 52-årige rute igen. Ambitionerne er - klogeligt - neddroslet.  Således er gammel tonnage revitaliseret i form af den gamle sundbus “Pernille”, der foreløbig sejler ugens dage fra kl. 10-18, weekends dog lidt længere. Passagerer fra “Ace-link-tiden” vil erindre, at samme Pernille tog navneforandring til “Siletta”, men har nu fundet sit oprindelige navn frem igen (måske har en numerolog hjulpet :-) ).

Det nye rederi starter med Pernille, der bl.a. betyder 15-20 nye arbejdspladser som forventet bliver besat fra begge sider af sundet. Anløbsstederne i begge sundbyer er stadig de samme. Hvis konceptet holder, udvides med en tilsvarende tonnage, så der kan indføres 1/2-times drift.

Refleksion

Man kan sige, at der er ganske mange sømil mellem det gamle klassiske scenarie på sundbussen, hvor pensionister gik rundt ved bordene og bad om ens billet for at kunne købe nogle flere pakker cigaretter….og så til i dag, hvor få ryger og den øgede levestandard på næsten alle felter har skabt en anderledes maritim kulisse.

I sandhed - udviklingen har rullet i søgang, siden Erik 7 af Pommeren udstedte det første privilegiebrev i 1414 til Sundoverfarten.   Forhåbentlig går det ikke ad Pommeren til denne gang.  H-H overfarten er stadig et vitalt trafikalt overfartsted i Danmark og dette særlige “niche-produkt” alias Sundbussen bør kunne revitaliseres.

Fair wind - Pernille!

Foto: Erik Hulegaard

Next Page »

Powered by WordPress