hulegaard.eu

December 29, 2007

Sundbussen i sit ace

Filed under: Simara Ace, Sundbus, H-H — hulegaard @ 12:31 pm

Den opmærksomme læser - det er jo alle, der passerer denne blog - tænker:”Nu har blogejeren sjusket med staveriet”, når overskriften læses. Ingenlunde!  Forklaring følger i dagens refleksion :-)   -  Jeg vil dog - som jeg plejer - advare læserne mod tidsforbruget, da dette indlæg er et ret “smalt emne”.

Den 50-årige sundbus

Man behøver ikke bo i Helsingør - denne pragtfulde nordsjællandske by - for vide, hvad det maritime begreb “Sundbus” er. Vi tager den ultra-korte version :-) .

En blæsende og kold martsdag 1958 blev to små passagerskibe døbt “Sundbuss Henrik” og “Sundbuss Pernille”.  Den 28.marts 1958 var der premiere på “H-H-leden” for disse to søsterskibe - 25 meter lange og knap 6 meter i bredden med plads til 100 pass. Farten var 12 knob ført frem af to Volvo Penta-motorer.

(Foto Oprindelig sundbus)

Konceptet - fremført af det norske rederi Moltzau (med erfaringer fra bl.a. Oslo-fjorden) var enkelt: 2 små bekvemme og bilfrie ”sundbusser” sejlede (relativt) hurtigt frem og tilbage med passagerer og ikke mindst toldfrie varer fra morgen til aften. Restauranten havde mad og drikke til rimelige priser, det samme havde kiosken;  her skal ordet “rimelig” for en gang fortolkes 100 pct.! :-) -  Allerede året efter blev ruten suppleret med “Sundbuss Jeppe” - altsammen inspireret fra den (verdens-) kendte bergensisk-fødte Ludvig Holberg.  Siden fulgte “Sundbuss Erasmus” (1971), “Sundbuss Magdelone” (1973). Den seneste tonnage/version er “Sundbuss Pernille”, der overlever det nylige ejerskifte som reserveskib. Det sker efter en forventet opgradering i 2008, hvor “Holberg-sundbussen” returnerer fra værftet som reserveskibet “Siletta ACE”.

ACE Link

De gyldne tider for Moltzau rederiet på H-H blev især kraftigt decimeret, da det toldfri salg ophørt i 90erne.  Det norske rederi besluttede sig ved århundredeskiftet for en tiltrængt forbedring af tonnagen (de gamle sundbusser havde det ikke så godt..:-( ).  Økonomiske problemer i Moltzau Tankrederi m.m. gjorde, at skibene blev kraftigt forsinkede.

Sidste år overtog et andet norsk rederi ACE (sammensat af skibsrederens navn A(xel) C(amillo) E(itzen) ruten fra Moltzau-rederiet og lancerede et nyt såkaldt “ACE-Link”.

Simara Ace - Helsingborg Havn

Ambitionen fra det nye rederi er kort sagt at videreføre det kendte (og stadig populære) Sundbus-koncept dog i en større og unægtelig noget mere strømlinet version.  Det første af de nye skibe “Simara Ace” blev indsat på ruten medio december 2007.  Det næste “Siluna Ace” følger efter nytåret 2007/08.  Passagerantallet pr. skib bliver forøget fra det gamle sundbussers 249 til 386 på de nye. Butikken ombord er blevet langt større med et naturligt mere varieret (og fristende) luksusvareudvalg foruden det sædvanlige sortiment.  Det kendte “rejesmørrebrød” videreføres i noget mere komfortable og seværdige omgivelser (skal man(d) sandelig, så sandelig love for! :-) ) . 

Mini-fakta for de to ACE-link´s skibe:

60,4 m. lange, 11,40 m. bredde, BT: 1616 ton, Pass. 386, Servicefart 14 knob osv.osv.

Konceptet byder på forskellige “pakker” såsom “frokostpause-rejser“, “efter-arbejde-pakke“ osv osv. og henvender sig reelt også meget til pendlere med 30 minutters afgange fra Helsingør og Helsingborg fra morgen til aften.

Refleksion

Denne blogejer har sejlet med sundbusserne med regelmæssige mellemrum siden 1964.  En vidunderlig sommerdag, hvor vejret dannede en pragtfuld varm og skyfri kulisse for 30 minutters sejlads i frisk søluft på det altid travle Øresund, en efterårsdag i hård kuling, hvor mange havde det mindre end godt og servicen blev smadret osv., en vinterdag med is (både i glasset og udenfor :-) ), en forårsdag, hvor den stod på “ærtesuppe” rundt om skibet og tågesirenerne spillede gennemborende høj og ildevarslende “musik” mellem Kronborg og Kärnan. -  Jeg har haft min gang af forskellige grunde i disse to pragtfulde  sundbyer Helsingør og Helsingborg  reelt siden 1955 på alle tider af året og døgnet!

Skibstonnagen på sundbusserne og selvfølgelig også de store bilfærger har ændret sig.  Der er bygget nye færgeterminaler, ikke mindst det berømte “Knutpunktet” i Helsingborg (1991).  -  Der er i perioder snakket om en tunnelforbindelse mellem de cirka 4 km. mellem Danmark og Sverige, men endnu er vandet den eneste farbare vej ved H-H.

Man kan sige, at der er ganske mange sømil mellem det gamle klassiske scenarie på sundbussen, hvor pensionister gik rundt ved bordene og bad om ens billet for at gå nogle flere pakker cigaretter….og så til i dag, hvor øget levestandard på næsten alle felter har skabt en anderledes maritim kulisse.

I sandhed - udviklingen har rullet i søgang, siden Erik 7 af Pommeren udstedte det første privilegiebrev i 1414 til Sundoverfarten.  Med de seneste tre “esser”  sidder det maritime stadig med en god pokerhånd med 3 ens.  

“Sea you” som der står billetten!

Mere info: http://www.hulegaard.dk/h_h.htm 

Kilde: Søfarten og Danmark, nr. 50-51-52

Powered by WordPress