hulegaard.eu

February 4, 2010

Tyskland - Europas hjerte

Tyskland - Europas hjerte

Bogens titel matcher afsnittets overskrift. Forfatteren Per Øhrgaard giver et overblik over perioden fra den tyske kapitulation i maj 1945 til finanskrisens følger i 2009.  Temaer som “omgangen med den vanskelige nazi-fortid”, “DDR”, “Berlin-muren”, “68-oprøret”, “RAF-terrorismen”, “Genforeningen i 1990″ m.fl.  bliver behandlet i klare termer og med litteratens professionelle sans.

Bogens afsnit er disponeret i stikord:

Tyskerne og historien (tyske debatter, traditionernes dobbelttydighed)

Tyskland - Europas hjerte (riget i midten, et europæisk Tyskland eller et tysk Europa?)

Efterkrig (det slagne Tyskland, splittelsen blandt de allierede, valutareform og Berlin-blokade)

De to republikker (Den østtyske statsdannelse, et eller to Tysklande)

Det økonomiske mirakel (i stedet for nationalflaget; D-marken - restauration under patriarken Adenauer, den tyske demokratiske republik og dens kriser, ekskurs om handel og vandel)

Gennem bogens handling og afsnit screenes naturligt de tyske ledere efter WW2. Har man som blogejeren med stor interesse fulgt tysk politik fra en tæt tilskuerplads siden 1960erne, bekræftes meget og afkræftes lidt i hans “fordomme”. Selvom Helmut Kohl fysisk er den største, bør der næppe være tvivl om, at de to - i format - største kanslere i efterkrigstidens Tyskland var Konrad Adenauer og Helmut SchmidtBegge var de hardliners, der var rigtige for Tyskland i deres perioder og absolut ikke værst for EU i kritiske tider med svage US-præsidenter.

Læseren skal “skånes” for mange gode citater, dog med en undtagelse :-) af bogens sidste afsnit, der hermed gengives uforkortet:

Tyskland er fortsat, før og efter forbundsdagsvalg (bogens indhold afsluttet før forbundsdagsvalget sept. 2009, _ehu), et land, det er værd at beskæftige sig med. Efter at Europa fik et nyt hjerte ovenpå Anden Verdenskrig, er det ikke mere Tyskland, der skaber ufred i vores verdensdel. Ved genforeningen gav Tyskland afkald på atom-, biologiske og kemiske våben og markerede også dermed sit fredsønske. Tyskerne har i det store og hele valgt det standpunkt, som Egon Bahr (fremtrædende soc.dem. tysk politiker, f. 1922  _ehu) engang formulerede sådan:”Fred er ikke alt, men uden fred er resten ingenting.”

Forfatteren

Per Øhrgaard er en kendt profil for alle, der interesserer sig for Tyskland. F. 1944, dr. phil 1978 og professor i tysk litteratur ved Københavns Univ. (1980). Siden 2003 professor på C(openhagen) B(usiness) S(chool).  Han har skrevet talrige artikler samt nogle bøger om sproget tysk, samt om tysk litteratur, kultur og politik.  Hertil kommer oversættelser af kendte tyske forfattere som (Sonningpris-vinderen 2010) Hans Magnus Enzensberger, Günter Grass og Franz Kafka.

Refleksion

Denne blogejer er vokset op og opdraget med et stort og inderligt had til Tyskland og tyskerne baseret på 2. Verdenskrig.  Men han har også i sit voksne liv selv haft meget store øjeblikke med “tyskeren”. Det gælder i samarbejds-relationer (EU-kontekst), ligeledes i mangeårige og meget vellykkede mailkontakter samt enestående support i en research relation i det tidligere DDR (Magdeburg).  Og i ekstrakt har denne signatur erfaret, at Tyskland og tyskerne egentlig ikke er så langt fra danskerne og Danmark.  De forekommer hårdere,  de er mere disciplineret og flere andre sterotyper kunne tilføjes :-) .

Men mange tyskere holder faktisk ganske meget af den “lille - til tider uartige og frække - fætter i Nordmark!”.  Selv een af de virkelige hardcore drenge i Hamburg - 90-årige eks-bundeskanzler Helmut Schmidt - omtaler Dänemark mit sehr gefühl i sin erindringsbog (Ausser Dienst)!

Den britiske feltmarskal (afdøde) Bernard Montgomery´s ord efter WW2 om den danske modstandsbevægelse “Second to none” er vel ikke den mest populære statement i Tyskland.  Men Tyskland undervurderer vel næppe længere sjældent den lille nabo mod nord……og vi skal aldrig undervurdere Tyskland!  Der er hårdt brug for denne nations egenskaber såvel i EU, som i en ny verdensorden i det 21. århundrede, hvor Europa er i alvorlig fare for at sagte agterud. I sandhed!

Enhver…og her menes i sandhed enhver…der interesserer sig for Tyskland bør læse denne bog. Forfatteren professor Per Øhrgaard er blandt Danmarks mest erfarne Tysklands-kyndige….ja måske i virkeligheden Das Beste!

Bogen er udgivet på Gyldendals forlag 2009 - ISBN 978-87-02-08255-5

_ehu alias blogejeren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Next Page »

Powered by WordPress