hulegaard.eu

December 12, 2007

I Østen stiger solen op

Filed under: Politik, Økonomi, Japan, Kina, Asien, Chongqing, Guanxi, Indien, Singapore — hulegaard @ 1:26 pm

Lad det være sagt til beroligelse for nogle, måske til sorg for andre: Vi skal ikke synge B.S. Ingemanns kønne salme I Østen stiger solen op.   Derimod er denne refleksion baseret på en bog om Østen. 

Dagligt bombarderes vi med skrækscenarier om den buldrende asiatiske økonomi. Den vinkles med gigantiske vækstrater, herunder desværre også på forureningsfronten.  Især de store kinesiske millionbyer har været ramt.  Den øvrige verden vil “smage” dette ved OL 2008 i Beijing og EXPO 2010 i Shanghai.  For få dage siden skinnede solen i Hong Kong, der dog desværre samtidig var dækket af en dyne forurening osv. osv.

Asien buldrer

Overskriften refererer til titlen på en fortrinlig bog af Jørgen Ørstrøm Møller (pens. ambassadør)  og Jan Lund (journalist) (ISBN 978-87-11-31442-5).  Begge har et langvarigt forhold til Asien, hvor de har boet i forskelllige professionelle anledninger. 

Bogen forekommer velskrevet og meget reflekterende. Den er opdelt i 4 dele. Del 1 omhandler Fremtidens Asien - her og nu.,Del 2 omhandler asiatiske identiteter, Del 3 Teknologiens kontinent og Del 4 Vokseværk - velkommen til Asiens århundrede.

Det er en ikke en murstensbog, kun 255 velskrevne og interessante sider.

Chongqing - verdens største

Den kinesiske by Chongqing - den tidligere kinesiske hovedstad 1600 km. fra Stillehavet er verdens største bysamfund, hvis den kinesiske definition Chongqing med landområder= fælles administrativ byzone. Som “ren by” er Chongquing det fjerde største byområde efter Kinas tre andre statsunderlagte metropoler Shanghai, Beijing og Tianjin.

Hovedstaden i Bangla Desh er verdens hurtigst voksende megaby. Indbyggerantallet vokser med mellem 300.000 og 400.000 indbyggere pr. år

For første gang i menneskehedens historie bor der flere mennesker i byerne end på landet. Alene i Asien - fortæller bogen - flytter der gennemsnitligt 120.000 mennesker fra land til by….hver dag!

Begrebet “Megaby” kan forstås som byer med mere end 10 mio. indbyggere. Dem er der flere og flere af i Asien.  Eksempelvis Tokyo.  Termen “Stor-Tokyo”  rummer i dag 26 mio. indbyggere.  Greater Tokyo inkl. Japans næststørste by og verdenskendte havn Yokohama rummer mere end 35 mio. osv. osv.

Bogen rummer ikke blot disse eksempler på kolossal metropol-vækst.  Der er et informativt afsnit om robotternes fremdrift, især fra Japan og mange andre gode vinkler.

Guanxi

Dette er - også - et interessant afsnit. Guanxi forklares og ikke mindst eksemplificeres over 8 sider i et af bogens mest interessante afsnit. Begrebet “Guanxi” dækker over et bredt spektrum af personlige relationer mellem mennesker, der ikke er i familie med hinanden, men som kan bruge hinanden i forskellige sammenhænge - som regel til det bedste. Guanxi dækker vennetjenester og personlige relationer i et omfang, der ikke kendes mage andre steder. Forfatterne omformulerer begrebet som “en slags udvidet storfamilie uden om kernefamilien. En personlig labyrint af forbindelser, hvor der tages og gives, og hvor fordele og goder afbalanceres af ansvar og forpligtigelser

På almindelig bredt dansk: NETVÆRK

Bogens epilog runder af med Danmark i Asien.  Det velkendte tema: “Bliver vi kørt over af det buldrende asiatiske tog?”   Kan Danmarks kreativitet, individualisme og samtidig evne for teamwork klare sig?   Er det nødvendig med mere uddannelse versus livslang læring?

Refleksion

Een af hovedkonklusionerne i bogen kunne være: De stærke af de asiatiske lande har haft mod til at træffe store beslutninger, holde fast i dem , satse stort og få total finansiel opbakning.

Forfatternes sluttede anbefalinger er værd at citere: “Vi (=danskere) skal gøre noget, som de andre ikke gør. Vi skal gøre noget, som vi gør bedre end de andre. Og vi skal holde os fra alt det, som ikke falder ind i de første to kategorier”.

Det er blevet bedre i Danmark siden 1990erne, men, menne, men hvor vi dog mangler beslutningskraft og -vilje til mange forhold….

Powered by WordPress