hulegaard.eu

May 25, 2009

Atomenergi og Trapholt

Filed under: Politik, Miljø, Trapholt, Wave Star, Atomenergi, Energipriser — hulegaard @ 11:12 am

Et nyligt besøg på det interessante og smukt beliggende kunstmuseum Trapholt ved Kolding fjord gav igen næring og “energi” til tankevirksomheden. Faktisk er Trapholt det eneste danske museum, der indeholder udstillinger af billedkunst, kunsthåndværk, design og møbeldesign. Som enhver Trapholt-nyder ved, er Arne Jacobsen (afdød dansk møbeldesigner og arkitekt) fast forankret i form af sit unikke Kubeflex-sommerhus lige ved siden af museet.

Dette seneste besøg relaterede sig til en specifik interesse i et emne omkring “Biennalen 2009 for Kunsthåndværk og Design”, mere specifikt “30 projekter om bæredygtighed”.  Disse er et herligt mix af finurligheder samt nogle mere tankevækkende. Og så er vi ved sagens kerne :-) : ” Bølgekraftmaskinen Wave Star” . Arkitektduoen Nils Toft og Henrik Jeppesen har skabt et alternativ til vindmøllen med deres bølgekraftmaskine (illustr.), der placeres på åbent vand og udvinder energi fra bølgerne. Jamen, lyder det ikke enkelt?  Og kan man(d) spørge hvorfor er det ikke forlængst kommet igang?

Fremtidens energi

Ganske som bølgekraft og vindmøller og solenergi burde atomkraft spille en klart større rolle i fremtidens energiforsyning i Danmark.  Nogle fakta (kilde:JP):

  • Der er 439 atomreaktorer i drift på kloden
  • De leverer 16 pct. af verdens el-forsyning
  • 34 nye atomreaktorer er ved at blive opført; 200 andre er under planlægning i USA, Kina, Indien, Rusland, Japan og Sydafrika
  • De 27 EU-lande tegner sig for ialt 146 atomkraftværker
  • Frankrig har 59 atomreaktorer, Storbritannien 19, Tyskland 17, Sverige 10, Belgien 7 (landet er arealmæssigt mindre end Danmark!) samt Finland 4

I 1985 besluttede Folketinget, at kernekraft ikke skal være en del af den danske energiplan. Politikerne havde bl.a. de massive anti-atommarcher i 1970erne i erindring, da der blev trykket på stemmeknappen. Danmarks - stadig - officielle holdning er, at der skal satses på vindenergi og biobrændsler som en naturlig miljø-relateret afløser for de store mængder af CO2 fra kul- og gasfyrede kraftværker.

Lidt research

Sverige - Vort skandinaviske broderland har som bekendt atomkraft som en del af energiforsyningen. Den tegner sig for ca. 45 procent af den svenske energi. Det borgerlige Centerparti har været a-kraftmodstander i mange år, men har nu i et politisk anfald af klarsyn vendt om i sin egenskab af regeringsdeltager i den borgerlige Reinfeldt-regering. En spritny energiaftale betyder, at den oprindelige udfasning af atomenergi (efterhånden som reaktorerne bliver nedslidt) erstattes af et tilskud af 10 nye reaktorer på de eksisterende lokationer, dog undtaget Barsebäck.  Socialdemokratiet v./ Mona Sahlin har afvist at støtte forslaget, dog kraftigt kritiseret af de stadig stærke svenske fagforeninger (metal- og papirindustri).

Tyskland er i dag den mest forurenende nation i Europa (3,19 pct. af alt CO2-udslip på verdensplan). Det tyske socialdemokrati forventer ved SPDs partikongres i Berlin d. 14.juni 2009 at fremlægge et krav om, at a-kraftværkerne skal nedlægges og erstattes af kulfyrede kraftværker.  Denne lidet visionære betonagtige klima-vinkel er CDU-CSU ikke enig i. Den tyske befolkning giver det borgerlige regeringsbærende parti ret. I en nylig meningsmåling mente 56 procent af befolkningen, at a-kraftværkerne ikke skal lukkes, hvortil kommer en 50 pct. tilslutning til at bygge nye A-kraftværker.

Frankrig er verdens suveræn største bruger af a-kraft.  EDF (det statskontrollerede franske el-selskab) er samtidig verdens største operatør af kernereaktorer og udvikler nye “generationer af a-kraftværker” i disse år.

Blot for eksempelvis at nævne lidt opdateret atom-nyt fra nogle af vores EU-åndsfæller ;-)

Refleksion

Måske det snart ville være på tide, at Danmark begyndte at tænke i lidt bredere baner (også her :-) ).  Bølgebrydere, vindkraft, bio-brændsel o.lign. er absolut glimrende energikilder med hver deres styrker og svagheder.  Det samme er a-kraften; ihvertfald ifølge mange af vores naboer (jf. eksemplerne ovenfor).

“Placering” og “Affalds-afvikling” har været nogle af hovedargumenterne imod indførsel af a-kraft i Danmark. Det kan godt lade sig gøre, selv i Nederlandene (Holland) og Belgien, der begge er mindre arealmæssigt end Danmark.

Selvom et flertal af danskerne formodes(?) fortsat (desværre) er være imod a-kraft, strømmer den ind i vores lille land. Danmark kan ikke sortere i den strøm, landet køber fra blandt andet Sverige og Tyskland, der begge som bekendt har aktive a-kraftværker.

Når der sættes “strøm til bundlinjen” handler det måske i virkeligheden om udbud og efterspørgsel af strøm (læs: energiudgift for danskeren).  Bliver a-kraft billigere (bl.a. ved udbygning af a-kraftværker lige ved landets grænser), så købes der mere for at spare osv.osv.

Med et fremtidigt pres på energi-priserne bliver a-kraft alligevel nok en “bølgebryder”…..var nogle af blogejerens tanker under det nylige besøg på Trapholt :-) !

Next Page »

Powered by WordPress