hulegaard.eu

November 13, 2007

Valg på værdier

Filed under: Politik, Værdier, Valgkamp — hulegaard @ 9:23 am

3 ugers valgkamp er slut. Valgstederne venter på borgernes dom. Skal vi skifte parti? Skal vi vælge på enkeltsager eller holdninger eller værdi-grundlag eller sympati for en politiker eller en blanding?  Ialt kan 4.025.157 vælgere afgive stemme på 808 mænd eller 260 kvinder, der er opført som kandidater iflg. Indenrigsministeriets hjemmeside.

Valg på værdier

“De danske værdier” er et begreb, der har været (mis-)brugt ganske meget i denne valgkamp.  Lad mig nævne 10 af de mest brugte:

 Frihed - Ligeværd - Fællesskab - Ytringsfrihed - Ligestilling - Solidaritet - Frisind - Tolerance - “Tale-sig-til-rette” - “Fairness”

Valgkampen har i sjælden grad været præget af forsøg på “midter-synspunkter”, “lukning af huller” samt de sædvanlige personangreb i sidste fase. Sidstnævnte giver typisk to modsatrettede reaktioner hos vælgerne og medfører vel egentlig (?) ikke den store vælgervandring. Der fornemmes mere en intern tak for sidst mellem udvalgte politikere, hvis gensidige kemi iforvejen nærmer sig en eksplosion.

Endelig peger adskillige undersøgelser (iflg. sociolog Henrik Dahl) på, at “uanset hvordan det reelt forholder sig med de danske værdier, så er danskerne noget nær international topscorer med hensyn til national stolthed”.

Refleksion

Man(d) kan spørge sig selv, om det endelige valgresultat vil ændre noget væsentlig i den danske politik. Et eventuelt statsminister-skifte vil betyde et stil- og kønskifte, men næppe de store ændringer i den daglige indenrigs- og udenrigspolitik. De fire såkaldt “gamle partier (A, B, C og V) “  har en sund dansk tradition for at finde sammen om de fleste spørgsmål. Afhængig af substansen trækkes SF og/eller DF ind i udvalgsværelset.  Måske vil også Y (Ny Alliance) blive inviteret, meget afhænger af partiets mandatantal, samlede (og her menes virkelig samlede) parti-holdning til fremtidens politiske emner.

Er Ny Alliance en politisk protest og udtryk for frustration over manglende samarbejde mellem de fire gamle partier? Er det en moderne afløser for Konservative tilsat et drøs højre-radikale holdninger? Den kommende periode skal eksposere svaret.

Udenrigspolitisk er fremtidens politiske kort: Danmarks placering og rolle i EU (ny traktat?) samt i den globaliserede verden. Hertil kommer miljø, der fører videre til

Indenrigspolitisk er fremtidens politiske kort: Fastholdelse af en stærk økonomi (her menes ALLE elementer….),  realistisk beskæftigelsespolitik (hvem skal inviteres og hvor længe?), fortsat forbedret sundhedspolitik samt en fastholdelse af danske værdier (vælg selv fra bunken foroven).

Jeg har ikke glemt hverken kulturen eller sporten eller fødevaresikkerheden eller asylansøgere eller ventelister eller …..  vi når ikke mere, som studieværten siger med et anstrengt smil mod nogle udvalgte pixels i TV-kameraet foran sig :-)

Powered by WordPress