hulegaard.eu

November 11, 2007

Den elektroniske stemmeblyant

I 2007 burde danskerne kunne stemme elektronisk, mener IT-Branchen. De kommuner, der i det små har afprøvet mulighederne, er også utålmodige efter mere. Branchen citeres bl.a. for “det giver ingen mening, at danskerne i 2007 skal valfarte til skoler og forsamlingshuse og sætte kryds på et papir med en blyant, når de lige så godt kunne stemme elektronisk. (….) når vi kan klare bankforretninger, ordne selvangivelse og indberette til Skat hjemmefra, som jo alle er ganske personfølsomme oplysninger, virker det lidt mærkeligt, at jeg skal gå op på en skole og sætte mit kryds!”

Et eksempel

Nogle få kommuner har i pilotprojekter afprøvet elektroniske valg med gode erfaringer.  Bl.a. Frederiksberg kommune ved sidste ældrerådsvalg. Min 90-årige gamle moder kunne jeg hjælpe via min laptop i hendes hjem. Hun skulle alligevel have haft min hjælp (som svagtseende), nu kunne det ske i eget hjem på en nem måde.

Samme kommunes konservative borgmester mener, at “staten tager sig rigtigt god tid til at få indført tidssvarende, digitale løsninger”.  Jeg erindrer et vælgermøde i min nuværende vestfyenske hjemby, hvor et ret kendt folketingsmedlem smilende fortalte mig (på mit forespørgsel i salen): “Der er lange udsigter til dette!”  Jamen, jamen dog.  Jeg stemmer stadig på dette medlem af folketinget, men er bestemt ikke enig i medlemmets synspunkter i denne sag (smiler venligt).

Refleksion

I Frederiksberg kommunes estiske venskabsby, Tartu, kunne borgerne stemme  ved seneste valg hjemmefra over Internet ved at bruge deres borgerkort (en slags udvidet sygesikringskort udstyret med en chip). Kom man til at stemme forkert, stemte man blot igen. Det er den senest afgivne stemme, der tæller.  I sommer havde jeg besøg fra Estland og oplysningerne om en gnidningsfri og anderledes “behagelig”  afstemning kunne personligt bekræftes overfor mig. Samtidig er estere stolte over, at de var først i verden til denne form for afstemning.

Jeg har selv haft ansvaret for at skulle tilrettelægge og modtage brevstemme-valg på en institution gennem mange år.  Det kan fortsat være nødvendigt i visse grænsetilfælde, men generelt kan afstemning udmærket ske via digital signatur eller sygesikringskorts-chip.  

Skeptikerne taler om muligheder for pres og snyd. Lad mig i al stilfærdig digital fortrolighed (baseret på mange års erfaring med brevstemmer m.m.) sige: Den er også potentielt til stede i dagens afstemningsritual.  -  Der var stor skepsis ved starten af Dankortet, stor skepsis ved starten på net-banking osv. osv. , men, menne, men det kom igang…. og det gør det elektroniske valg også :-) !

Fremtidens stemme er digital - uanset partifarve og eventuel personlig kandidat/avatar :-) !

Powered by WordPress