hulegaard.eu

November 10, 2007

Arkivernes dag

Filed under: Arkiver — hulegaard @ 11:30 am

Landet over gør man hvert år opmærksom på arkivernes virke ved at afholde Arkivernes Dag på den anden lørdag i november, således lørdag d. 10. november 2007.. I år er fællestemaet “Mennesket i arkivet”.

Arkiverne fra Organisationen Danske Arkiver(ODA) åbner deres døre og gør gennem udstillinger, aktiviteter, foredrag og byløb opmærksom på, at på arkivernes læsesale og websider kan man finde viden om de fleste sider af danskernes tilværelse fra fødsel til død. På arkivernes hylder finder man informationer, der er med til at forme indholdet i alle danskeres identitet.

Overordnet formål

Det overordnede formål med Arkivernes Dag er at gøre opmærksom på, at arkiverne er et godt kulturtilbud, som er værd at besøge - også resten af året. Tilsammen rummer lokal- og stadsarkiverne en meget væsentlig del af vores nationale kulturarv i form af 10-15 mio. billeder, ca. 107 km. originale protokoller og andre dokumenter, 6.000 film og 12.000 lydbånd, med historier om og fortalt af mennesker fra alle samfundslag

Lokale initiativer 

Udfra årets tema er der lokale initiativer på de respektive lokalarkiver rundt om i de nye kommuner.

Her kan man få en snak med arkivets medarbejdere, se prøver fra arkivets samling af billeder og arkivalier, eller benytte lejligheden til at forære arkivet de gamle dokumenter og billeder, som alt for længe har fyldt op i kommodeskuffen.

Lokalarkiverne sælger visse steder desuden ud af frasorterede aviser, tidsskrifter, fagblade og særtryk.

Refleksion

De seneste år har der været en nærmest eksplosiv interesse i slægtsforskning. Lokalarkiver melder om øget interesse for de gamle dage. Har vi mere tid og overskud til dette end tidligere?  Trænger vi til at mærke nogle rødder tilbage i tiden i vores ofte fortravlede hverdag?  Søger vi en balance til gamle materialer i en tid, hvor (næsten) alt bliver digitaliseret?

Jeg tænker frem….mon kommende generationer vil være lige så tændte på vores første digitale registreringer på Internettet i 2050 eller senere? Informationsalderens første trin vil til den tid forekomme særdeles uprøvede, fantasiløse og teknisk middelmådige, ganske som vi kan betragte indhold af arkivalier i dagens 2007. -  Måske vil nogle - måske flere end nogle (?) - i 2050 og senere finde det rart med link bagud, ganske som vi gør det i dag lørdag på arkivernes dag.

Kilde:  dafos.dk  

Powered by WordPress