hulegaard.eu

July 27, 2009

“Landgrabbing”

Filed under: Politik, Afrika, Landgrabbing, Landbrug — hulegaard @ 2:36 pm

Hvorfor importere fødevarer, når man i stedet kan eje og derved kontrollere landbrugsjord i fattige u-lande? Eksempelvis har Saudi-Arabien (og andre Golf-staters) knappe vandressourcer fået landene til i høj grad at udfase egen fødevareproduktion.

Herefter går ”landgrabbing-konceptet” ud på, at store investeringer i f.eks. Afrikas jord skal sikre den fremtidige fødevareforsyning for de rige lande på den arabiske halvø.  Afrikas blandede jordlodder er ikke eneste mulighed.  Også store områder i Kasakhstan og Pakistan afgives til dette formål. Sydkorea har planer om at leje 50.000 hektar landbrugsjord i Rusland og den lidet kendte indokinesiske stat Laos har allerede afsat 15 pct. af sin landbrugsjord til produktion i udlandet.

Fremtidig fødevaresikkerhed

Naturligvis bunder det hele i national- og politisk kynisme for at sikre sit eget lands indbyggere fødevarer - også i fremtiden. Store fødevare-eksportlande som Argentina og Indien kan eksempelvis indføre restriktioner på eksporten for at holde de hjemlige priser i ro.  Modsat mister eksempelvis afrikanske lande med “landgrabbing” enhver mulighed for kontrol med deres fødevare-indtjening, både i hverdagen og under markedskriser.

Refleksion

Cirka 1 milliard mennesker går sultne i seng hver aften, afslører nye tal fra FAO (FNs fødevareorg.).  Det sker primært i lande, der netop lejer deres mere eller mindre frugtbare jord ud til velstillede lande.

Japan er helt fremme i sandalerne. Med den nye FN-rapport peger verdens næststørste økonomi på, at det - med respekt for værtslandene - er et tveægget sværd. På den ene side kan det skabe en økonomisk udvikling, på den anden side kan det ende som en neo-kolonialistisk invasion.  Emnet er så hot, at det muligvis kommer på agendaen, når G-8 landene mødes i juli 2009.

Eksempel på globaliseringens velsignelse eller forbandelse?

Anes i horisonten en slags fødevarenes OPEC?  -  Blogejeren håber, at han tager fejl…

Next Page »

Powered by WordPress