hulegaard.eu

October 28, 2007

Gorbatjov i 11te time

Filed under: Politik, Rusland, Mikhail Gorbatjov, 11. time, DK4, Den kolde krig — hulegaard @ 11:44 am

Det var ganske interessant at følge Sovjetunionens sidste præsident Mikhail Gorbatjov i DR2s 11.time.  Hans grundige argumentation i sine svar fra den meget blinkende spørger blev simultant oversat af hans medbragte tolk Palechinko; det samme skete under mødet med udvalgte danske politikere på Christiansborg, som DK4 bragte forleden. 

Den russiske socialdemokrat

Rusland skal ledes ind på den socialdemokratiske vej, mener Sovjetunionens sidste leder, den nu 76-årige Mikhail Gorbatjov. Sidste weekend blev “Unionen af Socialdemokrater” grundlagt ved en stiftende kongres i Moskva.  Der deltog omkring 200 fra 58 af landets regioner.  Formålet skulle være at “eliminere ekstreme bevægelser på venstre- og højrefløjen og opbygge et sammenhængende samfund” - iflg. en kongres-udtalelse.

På samme kongres understregede Gorbatjov, at den nye bevægelse støtter Vladimir Putins “bestræbelser på at ændre Rusland”.  Noget han også stærkt understregede såvel i DR2s som DK4s programmer kort nævnt ovenfor i denne refleksion.

Den tidligere så magtfulde første og eneste folkevalgte Sovjet-leder har tidligere forsøgt sig med en socialdemokratisk bevægelse. I 2000 grundlagde han Ruslands socialdemokratiske parti. I 2004 fratrådte han som leder (der er delte meninger om, hvorfor….). I 2006 blev partiet opløst grundet “manglende opfyldelse af registreringskrav for politiske partier”.

Refleksion

Mine mangeårige russiske kontakter nærmest hader Mikhail Gorbatjov. Det samme gælder i nogen grad Boris Yeltsin.  Omkring Vladimir Putin synes der at være mere divergerende opfattelser.  I Vesten er Mikhail Gorbatjov stortset velkommen overalt, ligemeget om det er politiske budskaber, der skal fremmes eller udvalgte reklamer for produkter.

Mikhail Sergejevitj Gorbatjov (f. 1931) kommer fra landbrugsområdet Stavropol i det nordlige Kaukasus-område. Gorbatjov nød betydelig popularitet i befolkningen, da han i slutningen af 1980erne gennem sin glasnost- og perestrojkapolitik forsøgte at omforme Sovjetunionen i demokratisk retning. Men populariteten forsvandt i takt med det politiske, sociale og økonomiske kaos, der karakteriserede det ny Rusland efter Sovjetunionens opløsning i 1991 og tabet af positionen som supermagt.

11. time i hans liv?  Måske? Ihvertfald kan man beundre den energi, der stadig udstråles i dette verdenskendte ansigt med modermærket fra politikeren, der “startede slutningen for det kommunistiske Østeuropa og fuldendte enden på den kolde krig”.  Hans navn vil for altid stå mejslet i Verdenshistorien.

Powered by WordPress