hulegaard.eu

October 28, 2007

Aktier

Filed under: Aktier, Hausse, Baisse, DAF — hulegaard @ 10:39 am

De seneste ca. 10 år har den øgede generelle velstandsstigning gjort, at flere og flere interesserer sig for aktier. Det være sig som egentlig interesse, men selvfølgelig primært i investeringsøjemed med ønsket om værdiforøgelse.

Den uregerlige aktie svinger op og ned, men synes i perioder at stige til nye højder. Heraf følger med almindelig sund logik, at den KUN er egnet til langtidsinvestering. Generelt kan aktien give et langt større afkast end f.eks. almindelig bankindskud og obligationer.

Nogle bliver så grebet af det, at de optager lån til aktieinvesteringer. Det bør nok frarådes den almindelige “spekulant”.

Aktier og foreninger

Næsten ethvert emne i Danmark udmynter sig i en forening. Således også med Dansk Aktionær Forening (DAF).  Medlemmerne holdes flittigt ajour med håndbogssider og www.shareholders.dk , en aktiehåndbog og en aktieordbog; selv aktieskole med diverse kursusudbud (intro, diplom og speciale) er blevet oprettet, så potentielle medlemmer og andre med interesse kan blive klogere. Godt initiativ iøvrigt.

Ifølge samme DAF er tre tal grundliggende vigtige omkring “aktieanalyse”.  Virksomhedens omsætning, den årlige vækst i omsætningen og nettoresultatet, der i knastørre tal fortæller om virksomhedens aktivitetsniveau.

Investeringsforeninger, aktiespareklubber, erfa-grupper, aktiespil på nettet osv. er også ingredienser, der har haft store vækstbetingelser de seneste år.

Emnet er naturligvis linket sammen med kendte og ukendte virksomheders evner til indtjening. Nogle brancher er nærmest høj-profileret; andre lever et (indimellem godt, men) skjult liv. Vi nævner ingen navne i denne - på nogen måde - meget diskretionære verden :-) .

Refleksion

Emnet “aktier” inkluderer en mærkelig blanding af spænding, forventning, langtidsplanlægning, short-time gambling, dybdeborende research og (måske) intuition.  Den i mange sammenhæng vigtige egenskab “erfarenhed” synes her at have en næsten ambivalent betydning.

Min gamle (ex-arve-)tante havde rigeligt i sine sparegrise, samt nede i de “pæne banker” på Strandvejen i Hellerup. Hun fortalte mig nogle gange levende om “håse” og “basse”.  Senere gik det op for mig, at hun mente “hausse” (kursstigninger) og “baisse” (kursfald). 

Det gik også op for mig, at hendes aktieviden var yderst begrænset, ihvertfald noget mindre end min senere erhvervede. På mange måder var hendes “kundskaber” om økonomi og samfundsforhold særdeles beherskede.

Hun vidste grundlæggende to ting. For det første, at “man” ikke skal lægge alle sine æg i den samme kurv. For det andet, at “man” skal gardere sig til de sidste akter i livet. Hertil kom, at hun havde en sær udviklet sans for at afkode sine med-mennesker. -   Jeg tror, at disse “værktøjer” ikke blot kan bruges til aktie-investering, men meget mere vigtigt til det daglige liv alt iberegnet :-) !

Powered by WordPress