hulegaard.eu

November 24, 2008

Harmoni, ro og orden

Denne blogs ugentlige bog-refleksion omhandler en (afdød) person, der vel kun erindres af 50+ bloggere.  Men bogen er værd at læse, uanset om man levede i personens tid eller vil fornemme noget fin personalhistorie om en afdød professor med agronymet SER. Navnet var

    Steen Eiler Rasmussen

En biografi om Harmoni, Ro og Orden

Arkitekt og byplanlægger Olaf Lind har via forlaget Gyldendal givet læserne adgang til en særdeles omfattende biografi om arkitekten og forfatteren Steen Eiler Rasmussen (1898-1990). Det er blevet til 450 sider med tekster og illustrationer fra hans lange liv. Hertil kommer S.E.R.s værkfortegnelse, noter, litteraturliste samt kildefortegnelse (ISBN 978-87-02-06821-4).

S.E.R.

Om bogens hovedperson kan siges ganske meget. Hans berømteste bidrag til (arkitekt-)historien var vel den ret visionære fingerplan (1947). Den blev ikke vedtaget i substansen, men dannede efterfølgende grundlag for meget trafikalt tankegods i de kommende årtier i Storkøbenhavn.

Landbohøjskolens triste højhuskompleks (1968-70) var blandt hans værker, som denne blogejer boede en del år ved siden af. Man kunne tænke “tør struktur”, når disse bygninger passeredes x tusinde gange ;-) .  Ringsted rådhus, Skovgården i Middelfart, Banehegnet i Albertslund og Den Internationale Højskole i Helsingør samt Tingbjerg for eksemplificerer nogle af hans andre produktioner.

Interessant er det også i vores uddannelses-maniske tidsalder, at denne lille professor faktisk var autodidakt. Han forlod gymnasiet og senere Kunstakademiets arktitektskole uden afsluttende eksaminer.  Trods sin milde fremtoning i formidlingens univers, havde han - sikkert af forskellige grunde - uoverensstemmelser og livsvarige fjendskaber med kendte personligheder som P.H. og Arne Jacobsen.

Han var derimod en skattet gæst på Rungstedlund hos Karen Blixen. Disse to personligheder synes at passe nærmest som bacon and eggs.  Disse pro- et anti-holdninger mellem mennesker er jo ikke just noget ukendt begreb, især hvis ego´erne er over middel i størrelse ;-) .

Refleksion

Blogejeren har desværre kun oplevet den lille professor på film, aldrig In Real Life.  Som almindelig (måske lidt mere :-) ) interesseret i arkitektur har det altid været en fornøjelse at høre hans udlægninger i TV samt læse hans bøger.

Det må i sandhedens validerende interesse også tilføjes, at der var delte meninger om Steen Eiler Rasmussens genialitet som arkitekt; den vinkel skal også med.

Denne lille, bebrillede mand med den særlige stemme havde ihvertfald en sjælden formidlingskraft i den sidste tre fjerdedele af det 20.århundrede. Nogle gange føltes det nærmest, som om han slet ikke trak vejret, når han med kaskader af sætninger fortalte om bygninger og byer og kiggede med en egen charme gennem de runde brilleglas mod tilskueren. Men…formidlingsmæssig magnetisme - en sjældenhed!

Hans (officers-)far havde en valgsprog:” Fornøj dig kun så længe det ikke koster penge!”.  Sønnen - arkitektprofessoren - siges at have levet beskedent, dog med en villa i Rungsted og talrige udenlands-rejser. 

En asket forelsket i kvalitet - en fornuftig og dannet lille mand, der stræbte efter “Harmoni, ro og orden”. Et særligt menneske, som bogen omslutter på fortrinlig vis.

Illustr.:Buste af prof. Steen Eiler Rasmussen udført af K.Nellemose, placeret på Frederiksborg Slot, Hillerød

Next Page »

Powered by WordPress