hulegaard.eu

October 17, 2007

Sygefravær på statistik

Filed under: Politik, arbejdsmiljø, sygefravær, Statistik — hulegaard @ 11:15 am

Vinklen på denne refleksion er ikke, hvorvidt sygefravær altid er “berettiget”. Heller ikke en kommentar til den seneste opgørelse, der viser, at der er flere personer på sygedagpenge, end ledige!

Nordisk statistisk årbog 2007

I enhver organisatorisk sammenhæng findes det bureaukratisk nødvendigt at have en dokumentation i form af statistik. Det kan være nyttigt af flere grunde; nogle gange kan det sandelig også være det modsatte (den tar´ vi en anden gang…).  Nogenlunde midtvejs befinder sig nytteværdien i at sammenligne forskellige forhold mellem de nordiske folk, statistisk dokumenteret i Nordisk Statistisk Årbog.

Af seneste udgave kan uddrages, at nordmænd og svenskere har dobbelt så mange sygedage som danskerne. Ah, ha….tænker vi straks: Vi danskere er sundere end vores skandinaviske broderfolk.Ingenlunde, thi en opgørelse andetsteds omkring middellevetid (2005) viser, at Danmark med 77,9 år bestemt ikke kan matche hverken Norge ( 80,1 år) eller Sverige (80,6 år).  Hvis vi sammenligner os med de 15 gamle EU-lande, ligger vi under gennemsnittet.

Stadigvæk er det en statistisk voldsom forskel  - i dansk favør - på sygemeldingerne i de 3 skandinaviske lande.

Refleksion

Danmark har i modsætning til især Sverige mange små og mellemstore virksomheder, hvor betydningen af en sygemelding kan være særdeles ubelejlig for de få kolleger. Den danske kræmmer- og selvstændighedsmentalitet kan være en anden årsag, mener fremtidsanalytiker Uffe Palludan. Jeg tror, at han har ret et langt stykke.  -  Føler man(d) sig værdsat og nødvendig på sin arbejdsplads, er det en overordentlig tungtvejende grund til at presse sig selv udaf gadedøren hver dag, næsten uanset helbreds-status; og i sandhed det modsatte!

Asiaterne har en anden opfattelse/arbejdskultur trods store virksomheder, men nu fokuseres KUN på det nordiske/skandinaviske :-) !  Men dette statement viser, at forklaringen er flersidig.

En anden undersøgelse af sygefravær fortalte for nylig, at lærere er meget mere syge i store byer end i landdistrikter og mindre øer. Også her kan man forestille sig, at “landsby-læreren” ikke kan gemme sig…..

Dette er et komplekst emne, jamen hvad er fysisk sygdom og hvad er psykisk sygdom osv.  Et element står imidlertid tilbage: En kombination af en personlig fysisk vedligeholdelse samt arbejdspladsens (ordentlige) fysiske og psykiske arbejdsmiljø vil ALTID være en tungtvejende faktor, når statistikerne begynder at rulle Excel-regnearket ud…..

Powered by WordPress