hulegaard.eu

September 15, 2007

Byen i forandring

Filed under: Politik, DAC, CopenhagenX — hulegaard @ 5:57 pm

D(ansk) A(rkitektur) C(enter) viser frem til 21.oktober 2007 udstillingen Byen i forandring. Der er tale om Hovedstaden, hvis mange gamle og nye kvarterer vises i oversigtsvenlige udstillingsplancher.

København

Som indbygger i 54 år - primært på Frederiksberg (næststørste kommune i Storkøbenhavn) - har man(d) naturligvis dannet sig et forhold og en indstilling til de byomgivelser, som dagligt har omgivet ens gøren, laden og færden.

Nuvel - jeg bor ikke i Storkøbenhavn mere. Måske sætter den en mere objektiv betragtende vinkel på Hovedstadsområdet, som jeg stadig passerer med jævnlige mellemrum.

Jeg har boet i centrum af Københavns kommune i 70erne. Kommunen har jeg altid oplevet som noget “slidt”, betonagtigt og overadministreret, hvor mange smukke områder og bygninger fik lov til at sygne hen, ifølge bystyret på grund af manglende kapital (Læs: Skatteindtjening).

Fra 90erne skete der - gudskelov og så sandelig også på tide - en begyndende opblomstring. Ikke mindst det grå og forsømte Amager fik et tiltrængt løft med Ørestaden, metro og Amager strandområdet.

De såkaldte “bro-kvarterer” har også de seneste år fået nærmest “mondæn status”; især Vesterbro og Nørrebro fristede tidligere en temmelig slidt tilværelse, trods en nu afdød, egenrådig bykonges forsøg på (mislykket?) bysanering.

Såvel Nørre- som Vesterbro har flere steder fået et stærkt (her menes virkeligt stærkt :-) ) løft i kvartererne.  For Vesterbros vedkommende en nærmest futuristisk modernisering i områderne omkring Kongens Enghave samt det fremtidige og meget interessante Carlsberg-by-projekt.

Østerbro har altid forekommet mere blandet af bedste-borgerskab, ambassader og det modsatte gemt lidt væk på kanten til Nørrebro. Også her er sket forbedringer og fornyelser.  Især de -engang så slidte pakhuse og store dele af den gamle Frihavn - er i dag forvandlet til noget mondænt (og (for) dyrt).

Vestamager/Ørestaden er nutiden og ikke mindst fremtiden på mange måder for Københavns kommune. Der udvikles, bygges og tilføres næsten konstant i Ørestad nord, city og syd (nej, vi gider ikke nævne DR-byen og koncertsalen…vel?). Derimod VM-husene, Wenneberg silo, Tietgen kollegiet, Boligslangen, IT-universitet osv.osv.

Selve Københavns havn har også gennemgået en forskønnelseskur - et løft, som havnen trængte alvorligt til, især med den hårdt oparbejdede (og nu fortjente ) status som krydstogt-havn.

Frederiksberg

Når man(d) har boet 44 år i en by, registreres naturligvis (stortset) alle ændringer, når byen besøges igen. Flintholm station samt tilhørende nye byområde, Porcelænshaven samt områderne mellem Frederiksberg Station og Fasanvej metrostation er de mest iøjnefaldende af de seneste års nyheder og opstramninger af bybilledet.

Byen har dog altid - modsat København - forekommet mere behagelig og luftig, trods det forhold, at den har landets tætteste indbyggerantal pr. km2.

Refleksion

Alle, der er interesseret i Storkøbenhavns fysik og ikke mindst forbedringer gennem de seneste ca. 10 år med perspektiveringer, burde kigge forbi det - altid glimrende - DAC udstillingscenter.

Dansk Arkitektur Center i Strandgade 27B - DK-1401 Kbhvn. K  beskriver sig selv som et visionarium.  Det er ikke nogen overdrivelse. Forøvrigt er der meget, som jeg hverken har nævnt eller glemt :-)- men se det selv i den aktuelle Byen i forandring!

Powered by WordPress