hulegaard.eu

September 11, 2007

Festival for robotter

Filed under: Robot — hulegaard @ 6:31 pm

Igen i år havde Robocloster i Forskerparken tæt ved Odense etableret et fortrinligt sen-sommerarrangement.  Omkring det kendte kulturcenter Brandts Klædefabrik var etableret visuelle oplevelser i form af tematiserede stande omkring emnet ”Robotter”. Ganske som Nanoteknologi tilhører Robotteknologi nutiden og især fremtiden med et væld af spændende perspektiver.

Robot på arbejde

Aldrig har danske virksomheder investeret i så mange industrirobotter, som det skete i 2006. Såvel DI som LO er for en gang skyld enige. En løsning på mangel af arbejdskraft kan i yderligere grad afhjælpes ved at satse på mere automatisering.

Dansk Robot Forening (jamen naturligvis er der en sådan i Forenings-Danmark :-) ) kom for nylig med følgende betragtninger: Industrirobotter kan i høj grad afhjælpe manglen på arbejdskraft. Mange mellemstore virksomheder har en lønandel på 20-30 procent af omsætningen, og der er eksempler på virksomheder, der med automatisering har bragt lønandelen helt ned på under ti procent.

Sidste år brugte danske virksomheder i omegnen af 700 mio.kr. på rent robotbaserede anlæg, Ved udgangen af 2006 var der omkr. 3.600 industrirobotter. De seneste års vækst i robotter svarer til, at der hver måned installeres cirka 30 nye robotter.

Refleksion

Robotfestivalen er et fortrinligt eksempel på nutidig formidling af fremtidens arbejdskraft - ihvertfald i adskillige sammenhænge :-) . Det helt store robot-gennembrud mangler vi endnu!  Vi mangler den såkaldte “intelligente robot” med mentale evner og intelligens. -  Mennesket skal vel afklare i en større helhed og kontekst, hvad der sker med vores hjerne, når den udsættes for de opgaver, vi gerne ville sætte robotten til. -  I takt med den forøgede viden på fysiologi, hjerneforskning samt psykologi samt materialer vil der -  “på sigt” - blive anderledes kvalitative robotter end nutidens “pluk-robotter”.

Mere info:

Fra robotfestivalen 

Grænseflader for robotter 

 

Powered by WordPress