hulegaard.eu

June 17, 2008

Det som ingen ved

Det er faktisk sjældent, at der produceres en dansk politisk thriller til det store biograflærred. Endnu en (god) dansk film har netop haft premiere i mange af landets biografer. Titlen er noget finurlig. Den kunne såmænd også have heddet “Den skjulte virkelighed” eller noget tilsvarende. 

 

Handlingen i essens

Børneentertaineren Thomas’ søster drukner under en badetur i Malmø. Da Thomas gennemgår hendes lejlighed finder han ud af, at hendes død måske ikke var et uheld. Søsteren var nemlig i besiddelse af en bunke dokumenter med sprængfarlige informationer om deres afdøde fars fortid i efterretningstjenesten. (scope.dk) .

Overvågning

Anno 2008 er på mange måder et overvågningssamfund; ihvertfald flere og flere steder i de teknologisk udviklede samfund. Således også i Danmark. “Vi” accepterer det mere eller mindre og mange føler sig ligefrem trygge. “Terror-truslen” kan jo retfærdiggøre ganske meget og frygten bliver malet med brede, meget brede, penselstrøg i mange sammenhænge.

Filmens scene med mobil-genspilning af samtaler, der ryster den uskyldige hovedperson Thomas Deleuran (Anders W. Berthelsen) er blot een af mange elektroniske muligheder, der iværksættes i disse år. Overvågningskameraer, computere. GPSer og….ja…de elektroniske spor, vores kreditkort afgiver, er altsammen medvirkende til et digitalt patchwork, der i bearbejdet form fungerer som “stifindere” for myndigheder, organisationer og andre med tilstrækkelig teknisk know-now og computerkapacitet.

Set fra Thomas

Thomas spilles af den altid solide og oftest sympatiske Anders W. Berthelsen. I rollen som kunstner, der underholder børn, på vej til 40-års krisen, den potentielle skilsmisse, livets desillusion i trappetrin.  Den afdøde søsters mere realistiske kontakt til “Real Life” opbygger en anderledes kontant og nærmest brutal scene for den bløde børneunderholder, hvis begyndende maskuline slaphed har bragt konen på afstand og den 14-årige teenagedatter i en ambivalens til ham.

Filmens (og virkelighedens ?) samfund af hemmelige loger truer ham med tæsk til at holde holde sig udenfor, da han begynder at grave i søsterens materiale. Senere understreges truslen og ikke mindst alvoren, da datteren bliver kidnappet.  Samtidig falder familie-skeletterne ud af skabene i form af en far, der var anderledes bag den korrekte flådeuniform, en mor, der holder officers-kone-facaden i en mental discplineret retstilling og yderst kynisk indstilling til sine børns mentale muligheder for at absorbere den egentlige familiesandhed.

Rollen som moderen spilles - som altid disciplineret - af Ghita Nørby. Rollen som faderens ven og kollega, FET-chefen med ambitioner om en fusion af FET og PET (Militærets og Politiets efterretningstjenester) spilles fortrinligt af Henning Jensen. Han mestrer som få såvel det nærmest varme fader-kærlige element, der lynhurtigt kan skifte til noget dæmonisk og brutalt materialiseret i dette brugte skuespiller-ansigt.

Tyrfing

Som en tung sky henover handlingen ligger navnet Tyrfing (Nordisk mytologi for et sværd smedet af to dværge m.m.). Der er tale om en hemmelig, dansk efterretningsgruppe.  En slags uautoriseret efterretnings-netværk med kontakter til den officielle. -  I den kolde krig eksisterede bl.a. en del - superviseret af CIA - i forskellige europæiske lande.  Hensigten var en modstandsgruppe, der kunne aktiveres og forsyne amerikanerne med baggrundsviden i tilfælde af sovjetrussisk invasion.  Også kaldet “stay-behind-groups”.

Refleksion

Søren Kragh-Jacobsen er den filmiske tovholder i form af instruktør. Man(d) aner hans observante kritik af den tiltagende erodering af de demokratiske rettigheder.  Enkelte spørgsmål som f.eks.: Hvem skal overvåge systemerne? genereres og inspireres i tilskuerens hjerne.

Modsat megen (berettiget ?) udenlandsk skepsis overfor efterretningsorganer  i mange befolkninger, er den danske tiltro til FET og PET generelt nogenlunde fornuftig.

Den danske generelle naivitet har ofte hjulpet os.  Det har den sunde sans iklædt pragmatisk livsindstilling samt lige så meget den beherskede respekt overfor autoriteter også.

Forhåbentlig vil det også gælde fremover…..

Next Page »

Powered by WordPress