hulegaard.eu

June 13, 2008

Protego Nepal

Den opmærksomme læser har for længst decifreret overskriften og noteret sig det sidste ord Nepal. Så lad os starte med den bjergrige stat og senere exposere den fulde betydning af overskriften.

Nepal

Det er blevet sagt om den asiatiske selvstændige stat siden 1769, at den indeholder verdens højeste bjerge og nogle af de ondeste konger. Førstnævnte er rigtigt; enhver kender Himalaya, verdens højeste bjergområde. Den anden påstand er naturligvis relativ, men fakta er, at kongedømmet netop dette forår er blevet afskaffet efter længere tids uroligheder. Folk, der har fulgt medierne om Nepal de seneste par måneder, kan erindre noget om nedskydning i kongepaladset og efterfølgende heftig opposition i befolkningen. Det kom til et valg i april 2008; en udfordring i et land, der tæller over 100 sociale og etniske grupperinger. Resultatet var en en maoistisk regering i landet, der afløste Nepali Kongres (kons.), der har været ved magten siden de første demokratiske valg (1991).

Samme land har ingen kystlinie, men grænser op til to af verdens mest potente aktører på den lunefulde og udfordrende globale scene i det nye årtusinde, nemlig Kina og Indien.  Landet har klogeligt holdt sig til neutraliteten og befolkes af et sted mellem 23-28 mio.indbyggere afhængig af kildematerialet. -  En nogenlunde troværdig mediapartner for information af begivenhederne i Nepal er www.nepalitimes.com.np/ for dem, der vil vide lidt mere.

Min egen vinkel

Min egen interesse i Nepal funderer sig i to forhold. For det første min livslange beundring og periodevise personlige data-opdatering af Gurkha´en.  Briterne erkendte første gang Gurkha-krigernes store kampevne efter den engelsk-nepalesiske krig i 1814-16. Siden blev disse fantastisk udholdne og tapre mænd brugt i adskillige af Storbritanniens militære slag, senest i Falklandskrigen (1982).  Omend ikke verdens bedste, så må Gurkha-soldaten henregnes som een af verdens allerbedste soldater. www.thegurkhamuseum.co.uk/  er en god hjemmeside for mere info.

Min anden grund er en af mine globale mailpartnere, der bor i Kathmandu. Han har gennem regelmæssig og særdeles informativ mail-udveksling re-stimuleret min interesse for landet og dets historie.  Han har kone og to børn og en passion. Det er ikke bare en hobby, men en virkelig passion.  Og hermed er vi ved kernen af denne refleksion ;-) !

Protego Nepal

Hovedstaden Kathmandu er kendt af mange for meget forskelligt. Selv har jeg kendt og kender folk, der har arbejdet i Nepal, såvel i Hovedstaden som bjergområderne.  Fælles for dem er, at den klare fascination af landet er blandet med kendsgerninger som kraftig smog i hovedstaden, uvejsomme adgange til store dele af landet samt fattigdom og massevis af gadebørn i Kathmandu. Sidstnævnte er årsagen til, at Protego Nepal er dannet af Krishna, min fortrinlige mailpartner i Kathmandu.  Det er en organisation, der forsøger at hjælpe fattige gadebørn til at få et fundament i livet. Et godt sted at starte i al nødhjælpsarbejde er naturligt hos børnene, landets fremtid og håb.

www.protegonepal.org/  er den internationale hjemmeside, der er skabt af min nepalesiske mailpartner i sambejde med amerikanske kontakter. Den er professionel og beskriver på en uhyre informativ og oversigtsvenlig måde gadebørnenes behov for hjælp.

Protegonepal.dk

Danske ildsjæle i Fredericia har i et stykke tid været i kontakt med Krishna i Kathmandu, hvilket udvirkede et besøg omkring årsskiftet 2007/2008 i Danmark. Efterfølgende er der etableret en dansk selvstændig nonprofit afdeling af den internationale samarbejdsorganisation Protego Nepal. Formålet er naturligvis at arbejde for at hjælpe gadebørn i Nepal.  En informativ og oversigtsvenlig hjemmeside er allerede etableret http://protegonepal.dk/ .  Hertil kommer den svære opgave at informere om arbejdet i hård konkurrence med landsdækkende og kendte NGO-platforme i Danmark. Blandt de fremadrettede initiativer fra den mega-engagerede formand Connie Sørensen i Fredericia er en planlagt støttekoncert i den smukke og dynamiske garnisonsby ved Lillebælt.

Refleksion

Al u-landsarbejde er afhængig af finansiel bistand. Men al u-landsarbejde er også afhængig - måske endda mere - af personer fra den veletablerede/ rige verden, der giver sig tid til at forme en platform for målrettet indsats for lande, områder, byer, familier eller enkeltpersoner, der skal sikre en bedre verden.

N(on) G(overnment) O(rganisation) er et begreb, der dækker utallige hjælpeorganisationer, hvis hensigter er en bedre verden. Vinklerne på hjælp er mange, fra de egoistiske over de pragmatiske til de barmhjertige.

Bandnavnet på Fredericia-koncerten Just4Fun kunne måske retteligt have heddet “Just4Aid”. De planlagte oplivende dansetoner den sidste august-fredag i 2008 i garnisonsbyen på

 www.bruunskepakhus.dk/arrangementer/august/just4fun.aspx 

kan sikkert medvirke til at fokusere på en god sag, faktisk en rigtig fremragende sag, nemlig at medvirke til at opbygge en fremtidig leveværdig platform for gadebørn i det stadig meget fattige og samtidig fascinerende asiatiske bjergland Nepal.

Next Page »

Powered by WordPress