hulegaard.eu

August 6, 2007

Menneskeforsøg

Filed under: medicinforsøg — hulegaard @ 8:26 pm

Den kendte professor i folkesundhed Lone Scocozza finder det stærkt betænkeligt, at unge (=raske) forsøgspersoner får op imod 8.000 kr brutto for at deltage i medicinske forsøg. Dette sat i økonomisk kontekst til f.eks. SU betyder en næsten fordobling af denne sociale ydelse i form af et nettobeløb på 4.852 Dkr. til den unge forsøgsperson. Hendes vinkel i denne ombæring synes kun at være det forholdsvis store økonomiske beløb for deltagelse, der frister ( for?) mange unge.  Det skal samtidig adderes, at cirka halvdelen af de regelmæssige deltagende forsøgspersoner på omkr. 2.000 er unge.

Aktuelt fortæller Statens Institut for Folkesundhed, at ca. 20.000 personer har følt sig presset til at deltage i forskellige medicinske forsøg. Loven er klar: Patienter og forsøgspersoner skal både skriftligt og mundtligt være oplyst om forsøget - med mulighed for betænkningstid.

Menneskeforsøg og EU

Det europæiske lægemiddelagentur EMEA har netop koordineret 22 anbefalinger/guidelines fra medicinske eksperter. Det må forventes, at disse bliver de fremtidige gældende “love” for afprøvning af ny medicin på mennesker. Een af de væsentlige hovedpunkter er, at der skal tages højde for, at vores menneskelige immunforsvar reagerer anderledes på bioteknologisk medicin end immumforsvaret hos dyr - i modsætning til ”traditionel” medicin f.eks. aspirin.

Et eksempel fra guidelines:” Hvis der er en forudsigelig risiko for alvorlige bivirkninger, skal der lægges en strategi for behandling, og det bør afklares, inden forsøget starter, om der findes en mulig modgift til den nye lægemiddel.”

Kendte “sager”

TeGenrosagen, London 2006 - Et tysk biotekfirma TeGenero tester for første gang et præparat til bekæmpelse af leukæmi på mennesker. Samtlige seks personer får organskader. En af dem fik amputeret finger- og tåspidser.

Thalidomidsagen, (1957-62) - Thalidomid ordineres som beroligende middel og effektivt mod morgenkvalme hos gravide. Sidenhen viste det sig, at der fødtes omkr. 12.000 børn med misdannelser. Midlet er trukket af handlen på verdensplan.

Egen erfaring

Det er et uhyre følsomt område. Der er er voldsomt mange penge på spil, ofte i kombination med medicinalpersoners ekstremt ambitiøse mål. Sundhed og helbredelse udvikles imidlertid ikke, hvis forsøgene ikke - i sidste instans - inddrager den menneskelige organisme. 

I forbindelse med behandling for egen (livstruende) sygdom deltog jeg i et medicinsk forsøg for 16 år siden på et kendt dansk hospital. Min reaktion var kraftigt anderledes end de øvrige (syge) forsøgspersoner.  Faktisk var mit reaktionsmønster lig med en dyrereaktion, hvilket fik min selvironi på banen i samspillet med den sympatiske og ambitiøse (kvindelige) læge.  Det er interessant - for at sige det ekstremt mildt - at mærke dette vigtige emne-område på sin egen krop! Det perspektiverer den aktuelle informations-fokus på et - livsvigtigt - emne!

Kilder: Factiva og Info Media, Politiken (18/04/07)

Powered by WordPress