hulegaard.eu

August 8, 2007

Maritim visit

Filed under: Georg Stage — hulegaard @ 12:31 pm

Skoleskibet Georg Stage tilhører den 125-årige selvejende institution Stiftelsen Georg Stages Minde. Stiftelsen blev oprettet i 1882 af skibsreder Frederik Stage til minde om sin søn Georg, der døde af tuberkulose som kun 22-årig.

Georg Stage

Det smukke skoleskib blev bygget på Frederikshavn Værft og Flydedok i 1934, hvor det forøvrigt afløste det første skoleskib af samme navn. Hvert år får 63 elever af begge køn (piger fik adgang i 1981) en statsanerkendt og tidssvarende undervisning om bord, der på en måde kvalificerer den unge til opfylde de krav, der stilles til den moderne sømand/kvinde. Uddannelsen kaldes “Grundmodul for skibsassistenter”. Skoleskibet optager også (3) kokkeelever, der under supervision af hovmesteren har ansvaret for fortæringen af ca. 75 ombordværende pr. togt. Den faste besætning udgør 10 pers.

Ifølge de ansvarlige for Georg Stage betyder et ophold, at elevens styrker sin ansvarsbevidsthed, evne til samarbejde og gensidig respekt. Altsammen kerne-kompetancer, der anvendes på søen eller landjorden.

Togtet

Sædvanligvis varer et togt ca. fem måneder fra april til september, hvor der sejles til en række forskellige havne i Danmark og Europa. Denne årstid er valgt af hensyn til vejr og vind og indlæring. Sidstnævnte ville blive for meget forstyrret, hvis dele af togtet foregik i efterårsstorme osv. Der er en mening med det meste - som altid på søen!

Refleksion

Georg Stage lagde til i min hjemby, hvor det smukke skib unægtelig pyntede mellem diverse udenlandske coastere af mere ubestemmelig skibsfarve og last.  En god oplevelse at gå rundt på dette smukke gamle 3-mastet fuldrigger, der lå badet i en dansk aftensol af de bedre.

www.georgstage.dk  fortæller meget mere, herunder specifikationer for skibet.

Powered by WordPress