hulegaard.eu

August 4, 2007

Den medicinske gabestok

Filed under: gabestok, læger, sygeplejersker, Overlæger, Sundhedsstyrelsen — hulegaard @ 5:42 pm

Den statslige institution “Fødevarestyrelsen” uddeler “smileys”  efter kontrolbesøg; disse kan efterfølgende ses på en hjemmeside. Sundhedssystemet har ikke helt samme målestok. Sundhedsstyrelsen, Tandlægenævnene og Patientklagenævnet udarbejder løbende lister over sundhedspersoner, der af den ene eller anden grund observeres for dårlig “helse-skik”.

Gabestokken

Et kendt formiddagsblad har sorteret og samlet navnelisterne til en alfabetisk “hit-liste” over skræmmende eksempler på sundhedsarbejdere; overlæger, speciallæger, prakt. læger, sygeplejersker, farmaceuter, fysioterapeuter, optikere og tandlæger i en uskøn forening. Ialt er det - beklageligvis - blevet til 83 personer, fordelt som 59 mænd og 25 kvinder i forskellige sundhedserhverv.

Organisatorisk har Sundhedsstyrelsen 5 embedslægecentre (i hver region) til at monitorere og administrere de lokale opsyn m.m.

Kvalitetssikring

Begreberne “kvalitetssikring” og “indberetning af utilsigtede hændelser” er andre vinkler på de daglige rammer for “patientsikkerheden” i sundhedssektoren. Der er således kommet et massivt projektør-lysbad på emnet “patientsikkerhed”. 

Reaktion eller Over-reaktion?

Det er almindelige, ofte højtuddannede mennesker, der behandler andre mennesker i en svag, for nogle livstruende, situation. Det er ikke bare et par smileys mere eller mindre som følge af urenhed i en bageovn eller anden manglende hygiejne. Det er - nu og da - liv og død, der er substansen eller produktet eller hvilken label, der nu dækker bedst og breddest.

Derfor forekommer det rimeligt, at “uegnet” sundhedspersonale bliver sat i en informations-gabestok for offentligheden. Det personale i sundhedssektoren, der forsøger til enhver tid at leve op til en ordentlig faglig professionel og etisk standard i patientbehandlingen, er gudskelov i klart flertal. Denne store majoritet af sundhedspersonale samt patienter og pårørende kan kun være interesseret i, at anderledes tænkende og handlende bliver både udskilt og udskældt, helst ekskluderet og gerne exileret.

Powered by WordPress