hulegaard.eu

February 18, 2009

Integration på biblioteket

Filed under: Politik, integration, Bibliotek, Tine Harden, Haarby, Kvinfo — hulegaard @ 8:43 pm

Den lille vestfynske by Haarby er ikke just en blinkende plet på verdenskortet. Den tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann Jensens familie stammer fra byen, hvilket han med både forståelig patroitisme og sin velkendte sans for selviscenesættelse ikke har undladt at meddele omverdenen.

Efter ikrafttrædelsen af seneste kommunalreform (jan. 2007) indgik denne mindre fynske by sammen med fem andre byer i Assens kommune.  Lokalbibliotekerne i de respektive (tidligere kommuner og) byer eksisterer stadig og hermed Haarby bibliotek, der er fokus for denne refleksion. 

Fotos på biblioteket

I hele februar måned kan man på Haarby Bibliotek se den fremragende danske fotograf Tine Hardens portrætter af 30 kvinder og 30 mænd, som alle er kommet til Danmark fra alle mulige steder i verden.

Fælles for de i alt 60 personer er, at de har gjort en indsats for at blive integreret i det danske samfund – og at det er lykkedes

Foruden de nævnte professionelle fotos er der udarbejdet websites. På Den usynlige succes/30 kvinder ( http://www.kvinfo.dk/side/539/ ) er de 30 kvinders historie fortalt og på Nye mænd i Danmark ( http://www.kvinfo.dk/side/829/ ) finder man mændenes historie. Sidstnævnte site har for øvrigt vundet ”Bedst på nettet”’s formidlingspris 2008. Udstillingen er produceret i samarbejde med Biblioteksstyrelsen og Kvinfo. 

Adderende kan siges, at Kulturministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har indgået en samarbejdsaftale, der skal styrke bibliotekernes arbejde med integration. De enkelte biblioteker gennemfører forskellige aktiviteter som lektiecafé, rådgivning om jobsøgning, uddannelse samt netværk med forskelligt indhold (f.eks. mentorordning).

Refleksion

Integration er et yderst følsomt emne i Danmark; har været det i ganske mange år.  Det er politisk grund- og sprængstof såvel i Danmark som i vores nabolande.

Den enkelte læsers holdning er funderet i egne oplevelser i samspil og/eller konfrontation med nydanskere. Hertil kommer mulig erhvervet erfaring med udenlandske kontakter, forretningsforbindelser, bekendte og/eller venskaber.  Sidstnævnte menneskelige links er ofte helt på tværs af fremmede kulturer og hudfarve.

Set fra denne digitale skrivepult er der ikke brug for pladder-humanisme. Der er heller ikke brug for positiv særbehandling. Der findes et fåtal af personer, der har den - fejlagtige - opfattelse, at de sætter dagsorden i deres nye land Danmark.  Blogejerens syn er klart: Ud af klappen uanset konsekvenserne i deres oprindelige hjemland!

Modsat er der brug for at vise en ordentlig adfærd og en ægte venlighed overfor nydanskere, uanset religion og hudfarve og intelligens, der er indstillet på at leve og yde efter evner og foreliggende muligheder i Danmark baseret på dansk lovgivning.  Dem er der gudskelov temmelig mange af; fotografierne og ikke mindste de nævnte links fortæller gode historier til inspiration.

I de kommende årtier vil læseren i tiltagende grad møde een eller flere nydanskere, når han eller hun får behov for (pleje og omsorg eller anden) hjælp.  Føler begge parter en ægte gensidig respekt, kan det blive en værdifuld hjælp og…. oplevelse!

 

Next Page »

Powered by WordPress