hulegaard.eu

September 4, 2009

Store forandringer

Filed under: Historie, Søren Mørch, Store forandringer, Civilisation — hulegaard @ 7:35 pm

For at forstå (ihvertfald noget af  :-) ) nutiden, er det vigtigt at kunne koble fortiden til. Det vi kalder “Historie”.  Historikere kan enten være så tørre, at det knaser i frygtelig lang tid og sovemedicin er unødvendig. De kan også være medrivende i deres fortællekunst. Selvom afdøde Palle Lauring ikke var “rigtig” historiker, var han - i blogejerens optik - et exellent eksempel på dynamisk og periodevis glimrende pædagogisk formidling.  Et andet eksempel - knapt så medrivende, men mindre kan også gøre det - er historikeren og forfatteren Søren Mørch.

Samme Mørch har længe beskæftiget sig med, hvordan verden er blevet moderne.  Hvordan og (ikke mindst ?) hvorfor kan berømte historiske personer som Gutenberg, Luther, Gallilei, Napoleon, Goethe m.fl. hjælper os nutidige individer med at forstå, hvordan verden er blevet, som den synes at være i nutiden.  Det er blevet til bogtitlen “STORE FORANDRINGER - 61 fortællinger om, hvordan verden blev moderne”.

Store forandringer

Bogen er en tyk moppedreng på 528 sider. Så den læses ikke i en frokostpause. Historikeren har disponeret bogen i “8 Bøger” fordelt som

 • Bog 1 - Historien, tiden og rummet
 • Bog 2 - Sproget, talen og skriften
 • Bog 3 - Viden er magt
 • Bog 4 - Vendingen
 • Bog 5 - Myten
 • Bog 6 - Staten
 • Bog 7 - Det politiske begreb
 • Bog 8 - En moderne rollemodel

Søren Mørch antyder allerede konklusionen på sine (fortolkede) budskaber i forordet “Jeg er en stor beundrer af civilisationen, den moderne, vestlige civilisation. Den, der udfolder sig for fuldt drøn just nu med industrialisering, markedsøkonomi, globalisering, sekularisering og individualisering. Den, der opløser slægts- og familiebånd. Den rodløse og rastløse. Der findes ikke andre i live i det 21 århundrede.”

I endnu mere summarisk form opremser historikeren følgende vestlige “civilisations-regnskab”:

 • Aldrig nogensinde i menneskehedens historie har der levet så mange sunde og velnærede mennesker på Jorden.
 • Aldrig nogensinde har der levet så mange veluddannede mennesker.
 • Aldrig nogensinde har så mange kunnet forvente at leve så længe.
 • Aldrig nogensinde er syge mennesker blevet tilbudt så omfattende og effektiv lægehjælp.
 • Aldrig nogensinde har så mange børn overlevet deres barndom og kunnet komme i skole.
 • Aldrig nogensinde har der levet så mange mennesker, der har kunnet læse og skrive og regne.
 • Aldrig nogensinde har så mange mennesker haft så omfattende politiske rettigheder.
 • Aldrig nogensinde har så mange mennesker haft så stor frihed og så stort råderum i deres liv.

Forfatteren tilføjer som en faktuel balanceret konstatering, at der heller aldrig har været så mange fattige og så mange underpriviligerede mennesker på Jorden, som der er nu.

Historikeren og forfatteren Søren Mørch bekender sig åbenlys til den moderne verden som den er. I hans optik en verden, der fundamentalt set er bedre i dag, end den var i går.

Refleksion 

De otte bogkapitler kan i realiteten læses selvstændigt, dvs. fordelen for en travl læser med måske fokus på nogle tidsaldre og interesseområder kan vælge en selektiv fordybelse. Sproget er let og forståeligt.

Søren Mørchs bemærkninger (pag. 517) om Internettets såvel velsignelse som manglende fiksering af informationer er noget, ikke blot en professionel historiker oplever. Det gør vi allesammen, men det bliver det ikke mindre spændende af.

En boganmelder skrev “Få kan som han skære igennem flommet intellektualisme, politiske røgslør og forloren idealisme med de ganske få velturnerede sætninger, der sætter tingene på plads”.  Det kan nok ikke siges meget mere præcist.  Man(d) ser frem til bind 2 med historisk interesse og stor forventning!

Praktisk bemærkninger

Søren Mørch har (fornuftigvis) valgt at placere såvel noter som litteraturfortegnelse på sin hjemmeside www.sørenmørch.dk .  - Bind 1 udkom i 10.marts 2009 på Politikens forlag - ISBN: 978-87-567-7501-4.  Bind 2 er programsat til sept. 2009.

Next Page »

Powered by WordPress