hulegaard.eu

August 27, 2006

Hans Berntsen - Fup eller fakta?

Filed under: Religion, Hans Berntsen — hulegaard @ 11:10 pm

Alternativ gudstjeneste                

En regnfuld og blæsende søndag aften i slutningen af august 2006 deltog ca. 250 mennesker i en gudstjeneste. Forholdsvis mange!  I hvert fald målt med den gennemsnitlige besøgsrate i den danske folkekirke på en regnfuld søndag!
Men der var en grund til de mange fremmødte i den udvalgte frikirke et sted i Danmarks 3die største by. – Besøgstallet er normalt højt for denne menighed, men det næsten fyldte frikirkerum skyldtes, at en landskendt prædikant og hans kone var indbudt. 

Jeg har oplevet gudstjenester i adskillige trosamfund i ind- og udland på forskellige tidspunkter af (kirke-)året. Denne aften deltog cirka 20 procent for første gang, herunder undertegnede.  Frikirkernes ritualer og kommunikation adskiller sig fra den  danske folkekirke.  Dette været sagt, uden for- eller bedømmelse af, hvad der er bedst.  Min eget klare indtryk er, at frikirkerne klart vinder i forhold til kommunikation og interaktiv gudstjenesteform.  Deres alternative vinkling på kristendommen synes at være mere klar, medmenneskelig og forståelig end den etablerede danske folkekirke. 

Hans Berntsen er en tidligere Volvo-direktør fra Aalborg, hvis liv skiftede radikalt i sommeren 1980 efter en alvorlig bilulykke i Frankrig.  Senere har hans hustru Inge også kæmpet sig igennem en svær cancersygdom. Begge har de nu i ca. 25 år rejst rundt i Danmark og det store udland.  Senest er et projekt med et hospital i Ukraine blevet implementeret vellykket, herunder med internetforbindelse til Aalborg Sygehus.  Konceptet er helbredelse i en kombination af kristen tro, bøn og lægefaglig behandling.  

Fup eller fakta
Der præsenteres ingen benchmarking på helbredelsesprocenter.  Der gives eksempler på udvalgte (tilsyneladende) mirakler.  Gennem koncentreret bøn er der præsteret helbredelser for slidgigt, depression, barnløshed, ordblindhed, rygsmerter og hovedpine blandt flere. 

Har Hans Berntsen specielle evner?  Er det et fupnummer? For den rationelle og raske person med et velfungerende dagligliv kan det være svært at tro på. Man kan let forfalde til en ironisk distance eller som mange læger forsøge at afvise det non-naturvidenskabelige som fup. 

Min mening
Jeg tror personligt, at Hans Berntsen med sin stærke tro og næstekærlighed periodevis er i stand til at videresende energier til sine medmennesker. Jeg tror på, at han (som visse andre) er begavet med nogle overnaturlige evner, der i sjældne øjeblikke kan skabe lys og kraft og derigennem i et samspil med et andet menneske kan skabe lindring og i visse tilfælde helbredelse. 

Ca. 60 mennesker stillede sig op i køen denne aften i Odense til en interaktiv og individuel bøn med Hans Berntsen.  Om de blev helbredt, ved jeg ikke.  Men jeg ved, at Hans Berntsen er en fortrinlig kommunikator af biblens ord, emballeret med en sund, rund og humoristisk fysik og ikke mindst med en ægte tro på Gud i sit inderste. 

Vi er alle lige for Vorherre  gentog han mange gange.  Inge og Hans Berntsen  er excellente eksempler på dette statement……og vi andre glemmer det for ofte i vores komplekse hverdag!

Powered by WordPress