hulegaard.eu

January 9, 2008

Meditation….

Filed under: Alternativt — hulegaard @ 4:28 pm

For kort tiden siden passerede jeg en forretning i Hovedstaden. Det var mørkt - som årstiden dikterer. Lyset fra forretningslokalet og nogle ord fra facaden fangede min opmærksomhed. “Åndelige Verdensuniversitet”  lyder virkeligt omfattende og globalt. En brochure blev medtaget og det primære ord var

(Illustr. Andrew Cohen.org)

Meditation

Definitorisk siges det at være en bevidsthedstilstand, hvor man er vågen med sin bevidsthed. Ordet “fordybelse” kan delvist dække begrebet, hvis man forstår meditation som det at dykke ned i en bestemt problematik, som man gerne vil forstå bedre.

Jeg har i perioder af mit liv følt mig let draget af dette alternative emne som en mulig anvendt anti-stressfaktor. Det er blevet til halv-hjertede forsøg i forskellige regier, dog uden den store effekt.  Flere gange er min humoristiske sans sendt på overarbejde.  Det skete senest for - efterhånden - nogle år siden, da jeg oplevede at sidde på et (….) kursus til bl.a. næseskylning på hotel Marina i Vedbæk (nord for København) en lørdag formiddag. - Uanset prisen :-) rejste jeg mig resolut, gik ud af døren og fandt mig selv lidt senere spadserende på den smukke Strandvej, indåndende den friske søluft fra Øresund.

Men, menne, men ”emnet” gi´r stadig noget mening, som jeg reelt set har lyst til at focusere seriøst på.  

Jeg citerer en meditationsøvelse fra brochuren (Brahma Kumaris):

1) Afsæt 10-20 min. hver morgen og aften til meditation

2) Find et roligt sted, evt. med dæmpet lys og behagelig dæmpet musik, der kan skabe den rette atmosfære

3) Sid behageligt og ret på en stol eller på gulvet

4) Hold dine øjne åbne. Uden at stirre, lad dit blik hvile på et objekt foran dig

5) Træk forsigtigt din opmærksomhed væk fra aktiviteter og lyde omkring dig

6) Bliv en iagttager af dine egne tanker

7) Prøv ikke at standse dine tanker, men forbliv en iagttager uden at vurdere eller blive opslugt af dem

8) Gradvis vil tankerne begynde at blive langsommere, og du vil føle dig mere fredfuld

9) Skab en tanke om dig selv, f.eks. “Jeg er en fredfyldt sjæl”

10) Behold denne tanke i dit sind. Visualiser dig selv værende fredfuld, stille og rolig

11) Forbliv nu så længe som muligt i bevidstheden om denne ene tanke. Giv ikke efter for andre tanker og minder, som prøver at distrahere dig; kig på dem imens de passerer og vend derefter tilbage til tanken om dig selv som en “fredfyldt sjæl”

12) Bliv bevidst om og værdsæt de positive følelser og tanker, der kommer frem

13) Stabiliser dig selv i disse følelser i nogle minutter

14) Afslut din meditation ved at lukke øjnene i et par minutter og prøv at opleve stilheden i sindet

Refleksion

Måske har læseren bedre erfaringer med dette emne? Måske kan læseren nikke genkendende til ovennævnte? Måske synes læseren, det er noget mystisk ….(vælg selv dit eget ord :-) )?

Jeg har tænkt - når lejlighed byder sig - at prøve igen, måske med ovennævnte øvelse.  Det kunne være forklaringen, hvis der i nogle dage ikke fremkommer indlæg og/eller digitale lyde på denne blog…. :-)

Next Page »

Powered by WordPress