hulegaard.eu

May 24, 2009

Mit liv som dansker

Filed under: Politik, Bøger, Sønderjylland, Ralf Pittelkow, Pittelkow-syndromet — hulegaard @ 12:02 pm

Overskriften er seneste bogtitel fra Ralf Pittelkowder udkom 30.april 2009.  Kendt af mange som Politisk kommentator på Morgenavisen Jyllands-Posten og gift med tidl. minister Karen Jespersen.

Karriereforløb
Sådan lidt summarisk er forfatterens (foreløbige) livs- og karriereforløb: 
Født 1948 i Sønderborg, Ungdomsoprører, mag.art. i litteraturvidenskab, universitetslektor, politisk aktiv i VS, international sekretær i Socialdemokratiet, politisk rådgiver for statsminister Poul Nyrup Rasmussen (og ikke “sekretær”, som (onde) Lykketoft ville forklejne ham til), og siden efteråret 1994 politisk kommentator ved Jyllands-Posten.

Mit liv som dansker
Barndomsårene giver et glimrende indblik i efterkrigstidens Sønderjylland.  Den danske landsdel, der uden sammenligning har gennemgået den største historiske centrifugering.  Forfatterens aner er delvis fra Tyskland og det - sammen med indtrykket af en ret harmonisk barndom - indleder de første mange sider af bogen. 

68-oprøret, universitetsårene i København samt 1980erne i Danmark afdækkes også ud fra en personlig vinkel. “Pittelkow-syndromet” blev næsten et begreb, da den politiske kommentator Erik Meier Carlsen brugte udsagnet som label på de relativt mange fra venstrefløjen, der søgte mod Socialdemokratiet.  Fra slutningen af 1970erne blev de “gamle” studenteroprørere efter endte embedseksaminer sluset ind i dele af det danske samfund. Deres (i hvert fald ) eksaminer kvalificerede dem til mere eller mindre fremtrædende poster i uddannelsessystemerne, medieverden og embedsværket.

Tiden som aktiv socialdemokratisk deltager er interessant læsning, hvad enten den vinkler Danmark eller (Øst-)Tyskland. Ikke mindst årene 1992-94 som politisk rådgiver for daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen er fin læsning. Disse viderebragte relativt subjektive betragtninger om det daværende arbejderpartis top (Nyrop, Auken og Lykketoft) kan kun bekræfte de daværende oplevelser, som mange læsere/vælgere havde og for så vidt stadig har. Det gælder i hvert fald blogejeren. - Det interessante i den tid var, at Pittelkow nærmest som en pioneer offentligt performede en position som professionel politisk rådgiver; bestemt ikke embedsværkets foretrukne model, hvilket da også førte til Pittelkow´s mere eller mindre frivillige afgang i jobbet.  Det er værd at understrege, at denne position (findes i de fleste EU-landes regeringer) ikke skal forveksles med vore dages nærmest inflatoriske begreb spindoktorer.

Et 40-års studenter-jubilæum i barndomsbyen Sønderborg med tilhørende praktiske og følelsesrelaterede tanker afslutter bogen.  Begreber som “værdifællesskab”, “indbyrdes tillid mellem danskere” selvstændigt og i kombination med den (primært muslimske) indvandring i Danmark opleves ofte i “bogens nødspor”.

Udstrakt promotion/foredragsvirksomhed danner en naturlig hale til bogudgivelser og artikelskriverier. Ralf Pittelkow har rejst - som det fremgår af bogen - Danmark tyndt med sine synspunkter. Reaktionerne i vidt forskellige fora noteres og omtales.  Et eksempel (pag.350): “Jeg har nogle særlige følelser involveret, når jeg får positive reaktioner fra solide uakademiske læsere. Jeg ser det som en bekræftelse på, at det er lykkedes at komme ud over rampen. (….) Men det har også været afgørende for min ambition om at bryde den politiske, sociale og intellektuelle snæverhed, som præger de definerede klasser”.

Forfatteren fører læseren igennem sin (foreløbige) livskarriere over 405 sider. Ralf Pittelkow er kendt for sin intelligente formuleringsevne, hvilket også klart fremgår af bogens mange sider. Bogen er bl.a. promotet med adskillige interviews, presseomtale samt selektive arrangementer med forfatterens direkte omtale af bogen på udvalgte kultur- og hotelmatrikler i Danmark siden udgivelsen d. 30. april 2009.

Refleksion
Denne blogejer har fulgt Pittelkow´s offentlige færden i medierne (samt forfatterskab) siden primo 1990erne. Den selvbevidste akademiker med sønderjysk baggrund har ofte formet sætninger baseret på tankerækker, som bestemt ikke var og er langt fra denne signaturs holdning(er).

Modsat mange andre mener blogejeren ikke, at det er nogen svaghed, at en person gennem sit livsforløb ændrer synspunkter, uanset retning på det politiske landkort. Det kan altid diskuteres, om disse er “pragmatisk betingede” eller følger en ægte indre strømning af meningsbryderier- og tanker hos den individuelle person.  Man(d) vælger at lade den sidste anledning være gældende for forfatteren, eftersom Pittelkow gentagne gange understreger sit store behov for uafhængighed i bogen. 

Når sidste side i en meget velskrevet bog er læst, sidder læseren nogle gange tilbage med refleksionen: Hvad manglede?  Det hurtige svar er: Forfatterens klart manglende selvironi og adgang til “tvivlens nådegave”( læs: Andre har måske også ret en gang imellem og måske (kun måske J) kunne forfatteren nogle gange tage fejl).

“By and large” er det en yderst intelligent, analyserende og vidende person med klare, veldefinerede og dansk-sindede holdninger, rundet af det traditionsstærke Sønderjylland, der endnu en gang har begået et større skrift…..bestemt værd at bruge tid på at læse og visse afsnit at genlæse….!


Udgivet på People´s Press, ISBN 978-87-7055-634-7

 

  

Next Page »

Powered by WordPress