hulegaard.eu

April 16, 2008

Præster og erotik

Filed under: Sex, Erotik, Elisabeth Dons Christensen, Folkekirken, Poul Joachim Stender — hulegaard @ 8:54 am

Kristelig Dagblad kunne for nylig berette om nogle præster, der mener at kunne forebygge pornoficeringen af det offentlige rum og ikke mindst (nok vigtigere..) forhindre de mange skilsmisser i Danmark.

Blandt flere markerede den tidligere bispekandidat i Roskilde Stift Poul Joachim Stender sig nyligt ved at være igang med at skrive en bog om “Gud og sex”.  Heri peges bl.a. på, at folkekirken halter bagud (i forhold til andre lande), hvad angår stillingtagen til erotik. Han mener specifikt, at folkekirken bør have en bøn for erotik, fordi det er kærligheden og erotikken, der volder store problemer i dagens danske hverdag.

Biskop Elisabeth Dons Christensen (Ribe Stift samt medl. af Det etiske Råd) mener, at folkekirken kan være bedre til at formidle sit syn på det erotiske, så det bliver såvel forstået som en naturlig del af det skabte menneskeliv og ikke at forglemme - en modvægt til pornoficeringen af det offentlige rum. - Hun mener videre, at kristendommen og folkekirken må sætte fokus på, at mennesket både er sjæl og legeme.

DR2

Den (måske bedste) danske TV-kanal DR2 kører p.t. torsdag en interessant tema-række over “Kærlighedens bud”.  Næste gang er 17/04/08, kl. 22.10-22.30, hvor emnet er “passion”.  Forfatteren (og biologen) Sissel-Jo Gazan taler netop med biskop Elisabeth Dons Christensen om erotik i Biblen, om passion, og at man blandt andet må bøje sig langt dybere for den anden, end man havde forestillet sig, og selv være den der rækker hånden frem.

Refleksion

Denne blog har tidligere kritiseret formidlingsevnerne hos de danske præster. Nogle få mestrer det, (for) mange gør ikke.

Det forekommer at være fem minutter i tolv for, at den danske præstestand forholder sig til vigtige emner og ikke mindst visualiserer sin nytteværdi.

Powered by WordPress