hulegaard.eu

April 6, 2008

Organdonation

Filed under: Politik, Organdonation, Pia Christmas-Møller — hulegaard @ 9:06 am

På vej mellem to kalenderkryds (aftaler) passeredes denne poster (bill.), der var kapslet inde i en reklamestander (læskur for buspassagerer).  Denne type “reklame” ses ganske ofte i gadebilledet i denne tid som en led i en kampagne for at tage stilling og helst tilmelde sig som organdonor.

Bliv organdonor?

En kampagne til fire mio. kr.omkring emnet “Bliv organdonor” kulminerede igår. Målet var at få 50.000 danskere til at melde sig som organdonorer. Resultatet skulle indtil nu være på kun 19.000 nytilmeldte. Ialt har ca. 530.000 danskere indtil nu tilmeldt sig donorregistret. Pr. 1. januar 2008 ventede 615 patienter på et nyt organ.

Aktiv eller passiv stillingtagen

Et eksempel på den aktive kunne være et folketings-forslag fra Pia Christmas Møller  om at tvinge folk til at tage stilling dels gennem det såkaldte “formodede samtykke”, hvor man fra fødslen registreres som donor; videreført i forbindelse med erhvervelse af kørekort osv.

Etisk Råd er ikke umiddelbart med denne aktive stillingtagen: “Hvis det gav tilstrækkeligt med donorer ville jeg ikke have noget imod det. Men jeg tror ikke, man kan tvinge folk til at tage stilling(….)Folk er simpelthen nødt til at tale om det hjemme i familien”. Ordene kommer til pressen fra prof.dr.med og medl. af Etisk Råd, Gunna Christiansen.

Medicinske muligheder

I dagens sundheds-tekniske univers er der næsten ikke den kropsdel, der ikke kan udskiftes. Mange har fået et bedre liv, nogle ikke. Sidstnævnte kan skyldes kroppens manglende biologiske accept eller den psykiske vinkel som f.eks. “Hvis hjerte har jeg i virkeligheden?” osv. -   Et andet aspekt er organdonation på tværs af landegrænserne.  Er det rigtigt at betale fattige u-landsborgere for at donationer osv.osv.

Refleksion

Emnet er bestemt ikke enkelt og nemt. Emnet er vedkommende, måske også en dag for læseren(?).

Refleksionens billede er blot et af mange eksempler fra kampagnen.  Den illustrerer engagement. Personen til højre siger ubetinget JA, personen til venstre siger betinget JA (..men ikke mine øjne).

Ligegyldighed kan være dræbende. Engagement kan være livgivende i stort og småt. Hvad den enkelte beslutter, er en privatsag, men engagement i dette, som i livets andre spørgsmål, burde være en selvfølge!

Powered by WordPress